1. Όλα τα προϊόντα της 3M

3M Ηλεκτρικά

426 προϊόντα

$doc.localizations.viewProducts (426)

426 προϊόντα

Συνδέσεις Καλωδίων Τροφοδοσίας

Συνδέσεις Καλωδίων Τροφοδοσίας

Συνενώσεις και Αξεσουάρ

Συνενώσεις και Αξεσουάρ

Σύρματα και Καλώδια

Σύρματα και Καλώδια

Κατηγορίες

Εφαρμογές

Μάρκες

3M™ MDT-A Θερμοσυστελλόμενος Σωλήνας με κόλλα 19,0/6,0 mm Μαύρος 3M™ Κιτ Ψυχροσυστελλόμενου Τερματισμού Μέσης Τάσης QT II 93-EB 63-1 ML. Το κιτ περιλαμβάνει μηχανικό ακροδέκτη. 3M™ Κιτ Ψυχροσυστελλόμενου Τερματισμού Μέσης Τάσης QT II 94-EB 64-2. Συσκευασία 3 φάσεων. 3M™ Κιτ Ψυχροσυστελλόμενου Συνδέσμου Μέσης Τάσης QS2000E 93-AS 220-1/S1, εφαρμογή έως 24 kV. 3M™ Κιτ Ψυχροσυστελλόμενου Συνδέσμου Μέσης Τάσης QS2000 93-AP 631-1, εφαρμογή έως 24 kV. 1 συσκευασία ανά κιβώτιο. 3M™ Heat Shrink Cable Breakout Boot 3M™ ScotchCode™ Ανταλλακτικό Ρολό Ταινίας Σήμανσης Καλωδίων 30-39 3M™ Κιτ Ψυχροσυστελλόμενου Τερματισμού Μέσης Τάσης QT II 94-EB 65-1 ML, εφαρμογή έως 36 kV. Το κιτ περιλαμβάνει μηχανικό ακροδέκτη. Συσκευασία 3 φάσεων. 3M™ GTI-3000 Θερμοσυστελλόμενος Σωλήνας 9,0/3,0 mm Μαύρος 3M™ GTI-3000 Θερμοσυστελλόμενος Σωλήνας 18,0/6,0 mm κίτρινο 3M™ ScotchCode™ Θήκη Σήμανσης Καλωδίων Εγγράψιμης Ετικέτας SLW, Καλωδίων Εξωτερικής Διαμέτρου 5,84 mm έως 33,52 mm 3M™ Κιτ Ψυχροσυστελλόμενου Τερματισμού Μέσης Τάσης QT II 94-EB 63-3. Συσκευασία 3 φάσεων. 3M™ ScotchCode™ Ανταλλακτικό Ρολό Ταινίας Μαρκαρίσματος Αγωγών SDR-2 3M™ Scotchcast™ Resin kit series 91-NBA size A2, 1kV, απαρτία συνδέσμου ρητίνης 3M™ ScotchCode™ Ανταλλακτικό Ρολό Ταινίας Σήμανσης Καλωδίων SDR-2, Συσκευασία 3 ρολών 3M™ Κιτ Ψυχροσυστελλόμενου Συνδέσμου Μέσης Τάσης QS2000E, Κιτ Σύνδεσης 92-AS630-1, εφαρμογή μέχρι 12 kV. 3M™ Κιτ Ψυχροσυστελλόμενου Τερματισμού Μέσης Τάσης QT II 92-EB 60-1. Συσκευασία 3 φάσεων. 3M™ Κιτ Ψυχροσυστελλόμενου Συνδέσμου Μέσης Τάσης QS2000E 93-AS 230-1 με επισκευαστικό μανδύα HS, εφαρμογή έως 24 kV. 1 συσκευασία ανά κιβώτιο. 3M™ Κιτ Ψυχροσυστελλόμενου Τερματισμού Μέσης Τάσης QT II 93-EB 63-1 PL, εφαρμογή έως 24 kV. 3M™ Κιτ Ψυχροσυστελλόμενου Συνδέσμου Μέσης Τάσης QS2000E 92-AS 610-3 με επισκευαστικό μανδύα CS, εφαρμογή έως 12 kV. Συσκευασία 3 φάσεων ανά κιβώτιο. 3M™ Κιτ Ψυχροσυστελλόμενου Συνδέσμου Μέσης Τάσης QS200, Κιτ Σύνδεσης 92-AK 612-1/C, εφαρμογή έως 12 kV. Το κιτ περιλαμβάνει μηχανικό συνδετήρα. 1 συσκευασία ανά κιβώτιο. 3M™ HSR-3000 Θερμοσυστελλόμενος Σωλήνας 24,0/8,0 mm Μαύρος σε Κουτί Διανομέα 3M™ HDCW Χιτώνιο επισκευής μανδύα εξωτερικής μόνωσης 80/25 mm - 500 mm 3M™ Scotchflex™ Εργαλείο Τάνυσης Δεματικών CT-90