Οδηγοί Φροντίδας και Συντήρησης

Οδηγοί Φροντίδας και Συντήρησης

Ορισμένα είδη εξοπλισμού της 3M απαιτούν τακτικούς ελέγχους και συντήρηση, για να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση και προστασία για τον χρήστη.
Εκτός από ενδεχόμενα μειωμένα επίπεδα προστασίας, η κακή συντήρηση μπορεί επίσης να μειώσει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα το πρόσθετο κόστος αντικατάστασης.
Οδηγίες για τους κατάλληλους ελέγχους παρέχονται στο φυλλάδιο οδηγιών για κάθε νέο στοιχείο ή σύστημα. Τα Πακέτα Φροντίδας και Συντήρησης διευκολύνουν την καθημερινή πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και παρέχουν μια έντονη, οπτική υπενθύμιση.

Επιλέξτε Οδηγό ανά Προϊόν