Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων
τι αναπνέετε

Κίνδυνοι για την Αναπνοή

Γνωρίζετε τι αναπνέετε;


 • Όταν το «αρκετά καλό» δεν επαρκεί

  Σε πολλούς κανονισμούς OEL είναι νόμιμη η εισπνοή 11 γραμμαρίων οξειδίου του ψευδαργύρου κάθε χρόνο.
  Για να δείτε τι σημαίνει, αυτό το σωληνάριο περιέχει συνολικά 11 γραμμάρια σωματιδίων από αναθυμιάσεις συγκόλλησης.

   

  ΠΩΣ?
  Αν ένας συγκολλητής πλήρους απασχόλησης εργάζεται με Επιτρεπτό Όριο Έκθεσης (OEL) τα 5 mg/m3 για το οξείδιο του ψευδαργύρου, μπορεί να εισπνέει έως 11 γραμμάρια ψευδαργύρου κάθε χρόνο.1

  Πώς αντιδράει το σώμα σε αυτό;


 • Άμεσες επιδράσεις των αναθυμιάσεων συγκόλλησης στην υγεία

  Ερεθισμός των ματιών, της μύτης και του λάρυγγα.

  • Ζάλη.
  • Ναυτία.
  • Πονοκέφαλοι.
  • Πυρετός από αναθυμιάσεις μετάλλων: υψηλή θερμοκρασία, άλγος, έμετος, αδυναμία και κόπωση.

  Προφανώς, αυτά τα συμπτώματα είναι πιθανότερο να εμφανιστούν αρκετή ώρα μετά από την εργασία (σαββατοκύριακα, διακοπές κ.λπ.).2

  Μακροπρόθεσμες επιδράσεις των αναθυμιάσεων συγκόλλησης στην υγεία

  • Μη φυσιολογική λειτουργία του πνεύμονα, όπως βρογχικό άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), πνευμονοκονίαση και άλλη πνευμονική ίνωση (χρόνια βηρυλλική κοκκιωμάτωση, πνευμονοκονίαση από σκληρά μέταλλα) και καρκίνος του πνεύμονα.3
  • Καρκίνος του λάρυγγα και της ουροφόρου οδού.4
  • Ορισμένες αναθυμιάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε έλκος στομάχου, νεφρική βλάβη και βλάβη του νευρικού συστήματος.4

  Πηγή:

  1. Με βάση έναν τυπικό αναπνευστικό ρυθμό 20 λίτρων αέρα ανά λεπτό ή 2300 m3 αέρα ανά έτος.
  2. “Επικράτηση και σύνδεση της συγκόλλησης που σχετίζονται με συστημικά και αναπνευστικά συμπτώματα σε συγκολλητές,” Occupational & Environmental Medicine, El-Zein M., Malo J-L., Infante-Rivard C., Gautrin D., 2003;60:655-661.
  3. Άρθρο “Συγκόλληση-Σχετικές Αναπνευστικές Παθήσεις ”, (μετάφραση από) Medycyna Pracy (Occupational Medicine), Wittczak T., Walusiak J., Pałczyński C., 2009;60(3):201-8.
  4. “Ελέγχοντας επικίνδυνα αέρια και ατμούς κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης,” OSHA Fact Sheet, U.S. Department of Labor, DSG FS-3647, March, 2013.

Μείωση αναθυμιάσεων στον χώρο εργασίας σας

Όλες οι αναθυμιάσεις της συγκόλλησης περιέχουν αέρια ή/και σωματίδια. Για να μειώσετε τα επίπεδα έκθεσης στις αναθυμιάσεις στις εγκαταστάσεις σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω λίγα, γενικά βήματα:

 

 1. Μπορεί να τροποποιηθεί η διαδικασία, ώστε να μειωθούν οι μολυσματικές ουσίες;
 2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνική συγκόλλησης που παράγει λιγότερες αναθυμιάσεις;
 3. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αερισμό και άλλους μηχανικούς ελέγχους.
 4. Όταν τα βήματα 1-3 δεν είναι εφικτά ή δεν είναι ικανά να μειώσουν την έκθεση του συγκολλητή κάτω από τα αποδεκτά επίπεδα, πρέπει να εφαρμοστούν μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

 


Βήμα 2

Συνεχίστε στο Βήμα 2, για μια γενική περιγραφή του τύπου του εξοπλισμού προστασίας της αναπνοής που μπορεί να είναι κατάλληλος για τις δικές σας εφαρμογές συγκόλλησης.