1. Η επιστήμη της 3Μ εφαρμοσμένη στη ζωή μας™
  2. Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων
  3. Λύσεις Ασφαλείας
  4. Κέντρο Προστασίας για Εφαρμογές Συγκόλλησης
  5. Εκτιμήστε τα επίπεδα αναπνευστικού κινδύνου, με τον πρακτικό μας οδηγό για συγκολλητές
Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων
Επιλογή Μασκών Συγκόλλησης

Εκτιμήστε τα Επίπεδα Κινδύνου

Μια επισκόπηση των μετάλλων, των διαδικασιών συγκόλλησης και της επιλογής μάσκας προστασίας της αναπνοής

  • Όλες οι αναθυμιάσεις της συγκόλλησης περιέχουν αέρια ή/και σωματίδια. Ο τύπος της μόλυνσης καθορίζεται εν μέρει από το υλικό που συγκολλάτε, το φινίρισμα ή καθαρισμό του, καθώς και από τον τύπο του ηλεκτροδίου συγκόλλησης που χρησιμοποιείται. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό επαγγελματικής υγιεινής, για να προσδιορίσετε τα επίπεδα κινδύνου σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της χώρας σας. Τα Επιτρεπτά Όρια Έκθεσης (OEL) δίνονται στις εθνικές απαιτήσεις ασφαλείας κάθε μεμονωμένης χώρας. Ο πιστοποιημένος σας Βιομηχανικός Υγιεινολόγος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Συσκευές Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 3M™ EVM για να μετρήσει τους αερομεταφερόμενους μολυσματικούς παράγοντες σε πραγματικό χρόνο ή τις Συσκευές Παρακολούθησης Οργανικών Ατμών 3M™ για να προσδιορίσει τα επίπεδα ατομικής έκθεσης.


Ευρωπαϊκά πρότυπα

Το Ευρωπαϊκό πρότυπο για την πλήρη συσκευή φιλτραρίσματος αέρα με μπαταρία, όπου υπάρχει ενσωματωμένο κράνος προσώπου ή προσωπίδα, είναι το EN 12941. Δεν υπάρχει ξεχωριστή ταξινόμηση για τα φίλτρα σωματιδίων (P) στο πρότυπο EN 12941, καθώς το φίλτρο σωματιδίων είναι μέρος της ταξινόμησης του συστήματος. Στο πρότυπο EN 12941 ορίζονται τρεις κατηγορίες απόδοσης (TH1, TH2 και TH3). Οι αριθμοί ορίζουν το επίπεδο απόδοσης (εσωτερική διαρροή) και την αντοχή εφελκυσμού των αναπνευστικών σωλήνων και συνδέσμων της κατηγορίας. Η εσωτερική διαρροή για την κατηγορία TH1 είναι 10% κατά μέγιστο, για την TH2 2% κατά μέγιστο και για την TH3 0,2% κατά μέγιστο.
Τα φίλτρα αερίων έχουν γράμματα και χρωματικούς κωδικούς που υποδεικνύουν από ποια αέρια παρέχει προστασία το φίλτρο, όπως ορίζεται από το πρότυπο EN 12941. Για παράδειγμα: «A» για τα οργανικά, «B» για τα ανόργανα και «E» για τα όξινα αέρια. Για τις μάσκες φιλτραρίσματος του αέρα με μπαταρία, η ικανότητα ενός φίλτρου αερίου προσδιορίζεται με δοκιμή της μονάδας στον ρυθμό παροχής αέρα της. Οι αριθμοί στο φίλτρο αερίων υποδεικνύουν την ικανότητά του: «1» για χαμηλή ικανότητα, «2» για μεσαία ικανότητα ή «3» για υψηλή ικανότητα. Για παράδειγμα, ένα από τα φίλτρα αερίων που είναι διαθέσιμα για τη Μάσκα Προστασίας της Αναπνοής 3M™ Adflo™ ταξινομείται ως A1B1E1.

Τα μέσα προστασίας της αναπνοής με συσκευή παροχής αέρα καλύπτονται απο το EN 14594*. Η συσκευή δεν είναι αυτοτελής και η παροχή αέρα πρέπει να τροφοδοτεί αναπνεόμενο αέρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN 12021.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με νόμους οδηγιών, οριακές τιμές κ.τ.λ. στις εκδόσεις των αντίστοιχων αρχών


Γενικός Οδηγός για την Προστασία της Αναπνοής

Παρακάτω δίνεται μια γενική περιγραφή του τύπου Μασκών Προστασίας της Αναπνοής 3M™ που μπορεί να είναι κατάλληλες για τις δικές σας εφαρμογές συγκόλλησης. Η επισκόπηση εξετάζει τα μέταλλα για συγκόλληση, τις διαδικασίες συγκόλλησης και τις συνθήκες εξαερισμού. Στη συνέχεια, παραθέτει τους τύπους προστασίας της αναπνοής που μπορεί να προτείνει ο Βιομηχανικός Υγιεινολόγος σας, όπως καθορίζονται από τις εκτιμήσεις κινδύνου.
P = Φιλτράρισμα σωματιδίων μέσω μάσκας μίας χρήσης, επαναχρησιμοποιούμενης μάσκας ή συστήματος παροχής αέρα με μπαταρία με τοποθετημένο ένα φίλτρο σωματιδίων υψηλής απόδοσης (P).
P + A B E = Φιλτράρισμα σωματιδίων και αερίων μέσω συστήματος παροχής αέρα με μπαταρία με τοποθετημένο ένα φίλτρο σωματιδίων υψηλής απόδοσης (P) και ένα φίλτρο A1B1E1 (ή A2).

S= Παρεχόμενος αέρας μέσω ρυθμιστή και μονάδας φιλτραρίσματος.

Βήμα 3

Συνεχίστε στο Βήμα 3, για μια γενική περιγραφή της προστασίας της αναπνοής για τις δικές σας εφαρμογές συγκόλλησης.