1. Η επιστήμη της 3Μ εφαρμοσμένη στη ζωή μας™
 2. Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων
 3. Λύσεις Ασφαλείας
 4. Κέντρο Προστασίας της Αναπνοής
 5. Διαδικασία Ελέγχου της Σωστής Εφαρμογής των Μασκών Προστασίας της Αναπνοής: σωστή εφαρμογή κάθε φορά
Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων
Ασφαλής και σίγουρη. Η σωστή εφαρμογή, κάθε φορά.

Δοκιμή Εφαρμογής

3M Κέντρο Προστασίας Αναπνοής

Επισκόπηση της Διαδικασίας Ελέγχου της Σωστής Εφαρμογής

Οι μάσκες προστασίας της αναπνοής πρέπει να σφραγίζουν στο πρόσωπο του χρήστη, ώστε να παρέχουν την αναμενόμενη προστασία. Αυτό ισχύει και για τις μάσκες προστασίας της αναπνοής μίας χρήσης (που ονομάζονται επίσης «μάσκες προσώπου με φίλτρο»). Κατά συνέπεια, η δοκιμή σωστής εφαρμογής απαιτείται σε πολλές χώρες, προτού ο χρήστης φορέσει υποχρεωτική μάσκα προστασίας της αναπνοής στην εργασία του. Επιπλέον, δοκιμές σωστής τοποθέτησης πρέπει να διενεργούνται:

 


 • Όποτε χρησιμοποιείται μάσκα προστασίας της αναπνοής διαφορετικού μεγέθους, στυλ, μοντέλου ή μάρκας.
 • Μετά από μεταβολές στο πρόσωπο που μπορεί να επηρεάζουν την εφαρμογή, όπως σημαντική διακύμανση του βάρους ή οδοντιατρική επέμβαση.
 • Ανά διαστήματα σε ορισμένες χώρες, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ η δοκιμή σωστής εφαρμογής πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως

 

Οι τρέχοντες κανονισμοί για τις δοκιμές σωστής εφαρμογής δεν απαιτούν πιστοποίηση των διαχειριστών δοκιμής (υπευθύνων δοκιμών εφαρμογής), αλλά πρέπει να είναι ικανοί να διεξάγουν μια δοκιμή, να καθοδηγούν τους χρήστες στη σωστή εφαρμογή των μασκών τους, να αναγνωρίζουν μη έγκυρες δοκιμές και να καθαρίζουν και να συντηρούν κατάλληλα τον εξοπλισμό. Ωστόσο, ορισμένες χώρες έχουν προαιρετικά σχήματα αξιολόγησης των ικανοτήτων των υπευθύνων δοκιμών σωστής εφαρμογής, για παράδειγμα το σχήμα BSiF Fit2Fit στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τους κανονισμούς δοκιμής σωστής εφαρμογής

   

Υπάρχουν δύο είδη δοκιμών: η ποιοτική και η ποσοτική.

Υπάρχουν δύο είδη δοκιμών: η ποιοτική και η ποσοτική.

 • Ποιοτική Δοκιμή Σωστής Εφαρμογής (QLFT)

  Μια ποιοτική δοκιμή σωστής εφαρμογής (QLFT) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη δοκιμή εφαρμογής των εξής:

  Μόνο μάσκες προσώπου με φίλτρο και μάσκες μισού προσώπου (με φίλτρο σωματιδίων ή συνδυαστικό φίλτρο). Οι ποιοτικές μέθοδοι ενδέχεται να είναι κατάλληλες για μάσκες ολόκληρου προσώπου, σύμφωνα με ορισμένους κανονισμούς δοκιμής σωστής εφαρμογής και μόνο σε ορισμένες συνθήκες. Η δοκιμή QLFT βαθμολογείται ως επιτυχία/αποτυχία και βασίζεται στις αισθήσεις του χρήστη καθώς δοκιμάζει ουσίες εγκεκριμένες για τη δοκιμή, όπως:

  o Saccharin (γλυκιά γεύση): δοκιμή μασκών με φίλτρο σωματιδίων οποιαδήποτε κλάσης.
  o Bitrex® (πικρή γεύση): επίσης δοκιμή μασκών με φίλτρα σωματιδίων οποιαδήποτε κλάσης.

  Κάθε μέθοδος QLFT χρησιμοποιεί επτά ασκήσεις που εκτελούνται για 1 λεπτό η κάθε μία:
  o Κανονική αναπνοή.
  o Βαθιά αναπνοή.
  o Μετακίνηση κεφαλιού αριστερά - δεξιά.
  o Μετακίνηση κεφαλιού πάνω και κάτω.
  o Κάμψη μέσης.
  o Ανάγνωση / ομιλία  με δυνατή ένταση.
  o Κανονική αναπνοή ξανά.

  Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα πρωτόκολλα δοκιμών σωστής εφαρμογής.

 • Ποσοτική Δοκιμή Σωστής Εφαρμογής (QNFT)

  Η ποσοτική δοκιμή σωστής εφαρμογής (QNFT) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή εφαρμογής οποιασδήποτε μάσκας προστασίας αναπνοής. Εμπεριέχει τη χρήση ενός οργάνου για τη μέτρηση της διαρροής γύρω από το δακτύλιο στεγανοποίησης προσώπου και παράγει ένα αριθμητικό αποτέλεσμα, που ονομάζεται «συντελεστής εφαρμογής». Υπάρχουν τρία κοινά αποδεκτά πρωτόκολλα δοκιμής QNFT:
  o Το παραγόμενο αερόλυμα χρησιμοποιεί ένα μη επιβλαβές αερόλυμα, όπως το κοινό αλάτι (NaCl), που παράγεται σε ένα δοκιμαστικό θάλαμο.
  o Ο μετρητής πυρήνων συμπύκνωσης (CNC) χρησιμοποιεί αερόλυμα του περιβάλλοντος και δεν απαιτεί δοκιμαστικό θάλαμο.
  o Η ελεγχόμενη αρνητική πίεση (CNP) χρησιμοποιεί μια δοκιμή που δημιουργεί ένα κενό, διακόπτοντας προσωρινά τον αέρα. (Υπάρχει επίσης μια τέταρτη μέθοδος, που είναι μια συντετμημένη έκδοση αυτής της μεθόδου.)

  Στις δοκιμές QNFT χρησιμοποιούνται οι επτά ίδιες ασκήσεις με τις δοκιμές QLFT (στις ΗΠΑ, υπάρχει μια επιπλέον δοκιμή «γκριμάτσας», όπου το υποκείμενο χαμογελάει ή συνοφρυώνεται για 15 δευτερόλεπτα).

  Για τις μάσκες προστασίας αναπνοής μισού προσώπου απαιτείται συντελεστής εφαρμογής τουλάχιστον 100 και για τις μάσκες προστασίας αναπνοής ολόκληρου προσώπου, αρνητικής πίεσης, απαιτείται ελάχιστος συντελεστής εφαρμογής 500 (ΗΠΑ) ή 2.000 (ΗΒ).


 • Η Σημασία της Σωστής Εφαρμογής

  Η εφαρμογή της μάσκας προστασίας της αναπνοής είναι σημαντική, επειδή αφορά ορισμένα καίρια ζητήματα:

  • Στεγανοποίηση.
  • Συμβατότητα.
  • Σταθερότητα.
 • μάσκα προστασίας αναπνοής

  Η Στεγανοποίηση της Μάσκας Προστασίας της Αναπνοής

  Καλή εφαρμογή σημαίνει ότι η μάσκα σφραγίζει στο δέρμα σας. Η μάσκα μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν διέρχεται αέρας μέσω του φίλτρου. Ο αέρας θα βρει τη διαδρομή με τη λιγότερη αντίσταση, γι' αυτό εάν δεν υπάρχει στεγανοποίηση, ο αέρας θα περάσει γύρω από τη μάσκα αντί μέσω της μάσκας – μειώνοντας κατά συνέπεια την προστασία.

 • Έλεγχος Σφράγισης από τους Χρήστες: Μια Απαραίτητη Καθημερινή Δοκιμή

  Οι υπάλληλοι που φορούν σφικτά εφαρμοζόμενη προστασία της αναπνοής πρέπει να διεξάγουν έλεγχο σφράγισης κάθε φορά που φοράνε τη μάσκα τους και αυτό μπορεί να επιβάλλεται επίσης από τους εθνικούς κανονισμούς, εκτός εάν η χρήση της μάσκας προστασίας της αναπνοής είναι προαιρετική. Η δοκιμή σωστής εφαρμογής διασφαλίζει ότι η μάσκα προστασίας της αναπνοής μπορεί να εφαρμόζει και να παρέχει μια σταθερή σφράγιση, αλλά ο έλεγχος της σφράγισης από το χρήστη διασφαλίζει ότι φοριέται σωστά κάθε φορά.

  Οι χρήστες μπορούν να διεξάγουν έλεγχο σφράγισης είτε θετικής πίεσης είτε αρνητικής πίεσης:
  o Ο έλεγχος θετικής πίεσης σημαίνει έμφραξη της βαλβίδας εκπνοής σε μάσκα μισού ή ολόκληρου προσώπου ή κάλυψη της επιφάνειας της μάσκας σε μάσκες με φίλτρο, συνήθως με τα χέρια σας, και προσπάθεια να εκπνεύσετε. Αν δημιουργηθεί ελαφριά πίεση, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαρροή αέρα γύρω από τις άκρες της μάσκας.
  o Ο έλεγχος αρνητικής πίεσης σημαίνει έμφραξη των βαλβίδων εισαγωγής σε μάσκα μισού ή ολόκληρου προσώπου ή κάλυψη της επιφάνειας της μάσκας σε μάσκες με φίλτρο, συνήθως με τα χέρια σας, και προσπάθεια να εισπνεύσετε. Αν δεν περάσει αέρας, η σφράγιση είναι καλή.

  Ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης του προϊόντος για περισσότερες λεπτομέρειες.

 • Συμβατότητα με άλλα ΜΑΠ

  Τα γυαλιά προστασίας, τα προστατευτικά ακοής, οι ασπίδες προσώπου, τα κράνη και οι φόρμες προστασίας συναγωνίζονται με τη μάσκα προστασίας της αναπνοής για τη θέση τους στο πρόσωπο, στο κεφάλι ή στο σώμα ενός ατόμου. Για παράδειγμα, εάν μια μάσκα μισού προσώπου δεν εφαρμόζει καλά (ιδιαίτερα εάν είναι πιο μεγάλη), μπορεί να επικαλύπτεται με τα γυαλιά. Όσο περισσότερο συμβαίνει αυτό, τόσο περισσότερο είναι το θάμπωμα που μπορεί να παρουσιαστεί στα γυαλιά και το πιθανότερο είναι ότι θα επηρεαστεί η σφράγιση της μάσκας.
  Ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης του προϊόντος για περισσότερες λεπτομέρειες.

  Για να προλάβετε αυτά τα προβλήματα προτού συμβούν εν ώρα εργασίας, οι κανονισμοί δοκιμής σωστής εφαρμογής απαιτούν να φορεθούν όλα τα ΜΑΠ που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σφράγιση της μάσκας κατά τη διάρκεια της δοκιμής σωστής εφαρμογής.

 • Σταθερότητα Μάσκας Προστασίας της Αναπνοής

  Όσο καλύτερα εφαρμόζει μια μάσκα, τόσο πιο σταθερή θα είναι στο πρόσωπο του χρήστη. Η δοκιμή σωστής εφαρμογής προσδιορίζει την ικανότητα της μάσκας να διατηρεί τη σφράγισή της όταν ο εργαζόμενος κινείται. Για αυτόν τον λόγο, ζητείται από τα άτομα που τη δοκιμάζουν να εκτελέσουν πολλές ασκήσεις ως τμήμα της δοκιμής. Μια μάσκα που μετατοπίζεται κατά τη διάρκεια μιας μετακίνησης ενδέχεται να μην μπορεί να διατηρήσει τη σφράγισή της.Γρήγορα Στοιχεία Σχετικά με τις Δοκιμές Σωστής Εφαρμογής

Η δοκιμή σωστής εφαρμογής δεν απαιτείται μόνο από πολλούς εθνικούς κανονισμούς, αλλά είναι καίριας σημασίας για την προστασία της αναπνοής. Ο κατάλογος αυτός παρέχει μερικά από τα «γιατί» και τα «πώς» της δοκιμής σωστής εφαρμογής.

 • Οι δοκιμές σωστής εφαρμογής πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από τη χρήση μιας σφικτά εφαρμοζόμενης μάσκας
  Επίσης, δοκιμή σωστής εφαρμογής πρέπει να πραγματοποιείται όποτε χρησιμοποιείται άλλο μέγεθος, στυλ, μοντέλο ή μάρκα της μάσκας, όταν παρουσιαστεί σωματική μεταβολή που μπορεί να επηρεάσει την εφαρμογή (όπως, σημαντική διακύμανση βάρους, οδοντιατρική επέμβαση ή άλλες μεταβολές του προσώπου) και, σύμφωνα με ορισμένους εθνικούς κανονισμούς, σε τακτική βάση -για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, ο οργανισμός OSHA θέτει τον όρο για τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
 • Αυτές οι σφιχτά εφαρμοζόμενες μάσκες με φίλτρο πρέπει να δοκιμαστούν ως προς την εφαρμογή τους πριν από την υποχρεωτική χρήση στο χώρο της εργασίας.
 • Ωστόσο, πολλοί εθνικοί κανονισμοί ορίζουν ότι οι διαχειριστές δοκιμών σωστής εφαρμογής (υπεύθυνοι δοκιμών σωστών εφαρμογών) θα πρέπει να γνωρίζουν πώς διεξάγεται μια δοκιμή, να αναγνωρίζουν μη έγκυρα αποτελέσματα και να καθαρίζουν και να συντηρούν σωστά τον εξοπλισμό. Ορισμένες χώρες έχουν προαιρετικά σχήματα αξιολόγησης των ικανοτήτων των υπευθύνων δοκιμών σωστής εφαρμογής -για παράδειγμα το σχήμα BSiF Fit2Fit στο Ηνωμένο Βασίλειο (σύνδεσμος στο www.fit2fit.org)
 • Χωρίς δοκιμή σωστής εφαρμογής, δεν μπορείτε να μάθετε εάν η μάσκα μπορεί πραγματικά να παρέχει το αναμενόμενο επίπεδο προστασίας για ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο. Μια μάσκα που δεν εφαρμόζει καλά πιθανόν να μην παρέχει τον αναφερόμενο, ονομαστικό συντελεστή προστασίας (NPF) ή τον εκχωρημένο συντελεστή προστασίας (APF) στον εργαζόμενο, ο οποίος ενδέχεται να εκτεθεί στον αναπνευστικό κίνδυνο του χώρου εργασίας.
 • Η ποιοτική δοκιμή σωστής εφαρμογής (QLFT) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για δοκιμή σωστής εφαρμογής ορισμένων μασκών αρνητικής πίεσης και σφιχτά εφαρμοζόμενων μασκών παροχής αέρα, θετικής πίεσης. Βασίζεται στην ικανότητα του χρήστη να εντοπίζει μια συγκεκριμένη γεύση, οσμή ή ερεθιστική ουσία. Η ποσοτική δοκιμή σωστής εφαρμογής (QNFT) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή εφαρμογής οποιασδήποτε μάσκας προστασίας αναπνοής. Εμπεριέχει τη χρήση ενός οργάνου για τη μέτρηση της διαρροής γύρω από το δακτύλιο στεγανοποίησης προσώπου και παράγει ένα αριθμητικό αποτέλεσμα που ονομάζεται «συντελεστής εφαρμογής».
 • Η μάσκα μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν διέρχεται αέρας μέσω του φίλτρου. Ο αέρας θα βρει τη διαδρομή με τη λιγότερη αντίσταση, γι' αυτό εάν η σφράγιση στο πρόσωπο δεν είναι σταθερή, ο αέρας θα περάσει γύρω από τη μάσκα αντί μέσω της μάσκας. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται σωστή εφαρμογή όταν φορεθούν οι σφιχτά εφαρμοζόμενες μάσκες.
 • Τα μέσα προστασίας της αναπνοής συχνά φοριούνται ταυτόχρονα με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Τα γυαλιά προστασίας, τα προστατευτικά ακοής, οι ασπίδες προσώπου, τα κράνη και οι φόρμες προστασίας συναγωνίζονται τη μάσκα προστασίας της αναπνοής για τη θέση τους στο πρόσωπο, στο κεφάλι ή στο σώμα ενός ατόμου και μπορεί να επηρεάσουν τη σφράγιση της μάσκας. Η δοκιμή σωστής εφαρμογής πρέπει να διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός είναι συμβατός και δεν μειώνει την αποτελεσματικότητα της μάσκας λόγω υποβαθμισμένης σφράγισης στο πρόσωπο.
 • Γένια, μουστάκια ή ακόμα και το χνούδι επηρεάζουν τη σφράγιση μιας σφιχτά εφαρμοζόμενης μάσκας. Για αυτόν τον λόγο οι κανονισμοί απαιτούν οι υπάλληλοι να είναι καλά ξυρισμένοι την ημέρα της δοκιμής σωστής εφαρμογής και απαγορεύουν την ύπαρξη τριχών σε περιοχές όπου η μάσκα έρχεται σε επαφή με το πρόσωπο.
 • Για αυτό τον λόγο η δοκιμή σωστής εφαρμογής περιλαμβάνει πολλές ασκήσεις, όπως στροφή του κεφαλιού και ομιλία. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται η ικανότητα της μάσκας να διατηρεί τη σφράγισή της όταν ο εργαζόμενος κινείται.

Αρχείο Δοκιμών Σωστής Εφαρμογής

 • Το Αρχείο Δοκιμών Σωστής Εφαρμογής είναι η τεκμηρίωση του εργοδότη ότι έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές σωστής εφαρμογής με επιτυχία για τους υπαλλήλους. Αυτό το αρχείο πρέπει να φυλάσσεται με την τεκμηρίωση του προγράμματος προστασίας της αναπνοής, μέχρι την επόμενη απαιτούμενη δοκιμή σωστής εφαρμογής.