Οπτικές Κατηγορίες

Οπτικές Κατηγορίες

Όσο Πιο Καθαρά, Τόσο Πιο Καλά

Οπτική ευκρίνεια

  • Για να διασφαλιστεί ότι ο βαθμός οπτικής ευκρίνειας που παρέχεται από τα γυαλιά προστασίας είναι αποδεκτός για ορισμένες εργασίες, οι διαθλαστικές ιδιότητες του φακού πρέπει να υπερβαίνουν ένα απαιτούμενο επίπεδο. Οι φακοί μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες.

    Η Οπτική Κατηγορία 1 είναι για εργασίες με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ορατότητας για μόνιμη χρήση, η Οπτική Κατηγορία 2 είναι για εργασίες με μέσες απαιτήσεις ορατότητας και η Οπτική Κατηγορία 3 είναι για δύσκολες εργασίες χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις ορατότητας (προορίζεται μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι για μόνιμη χρήση).

    Υπάρχουν επίσης διάφορες οπτικές παραμορφώσεις που προκαλούν ποικίλα παραμορφωτικά αποτελέσματα. Πρόκειται για σφαιρικές, πρισματικές, κυλινδρικές και αστιγματικές παραμορφώσεις. Η οπτικές κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω και η συναφής περίοδος χρήσης εξαρτώνται από τα αντίστοιχα παραμορφωτικά αποτελέσματα. Ως αποτέλεσμα, σφαιρικές παραμορφώσεις εκχωρούνται στην Οπτική Κατηγορία 1, πρισματικές και κυλινδρικές παραμορφώσεις στην Οπτική Κατηγορία 2 και αστιγματικές παραμορφώσεις στην Οπτική Κατηγορία 3.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προστασία των Ματιών 3M