Νομοθεσία

Ευρωπαϊκά Πρότυπα - Βασικά Πρότυπα

• EN166, 2002: Μέσα Ατομικής Προστασίας Ματιών – Απαιτήσεις
• EN167, 2002: Διαδικασίες Οπτικών Δοκιμών, π.χ. διάθλαση φωτός, σφαιρική και αστιγματική διάθλαση
• EN168, 2002: Διαδικασίες Μη Οπτικών Δοκιμών, π.χ. μηχανική αντοχή, σταγόνες υγρού και πιτσιλίσματα κ.τ.λ.

Ευρωπαϊκά Πρότυπα - Ειδικές Απαιτήσεις

• EN169, 2002: Μέσα Ατομικής Προστασίας Ματιών – Φίλτρα για Εργασίες Συγκόλλησης
• EN170, 2002: Μέσα Ατομικής Προστασίας Ματιών – Απαιτήσεις Διάδοσης Φίλτρου UV
• EN171, 2002: Μέσα Ατομικής Προστασίας Ματιών – Απαιτήσεις Διάδοσης Φίλτρου IR
• EN172, 2002: Μέσα Ατομικής Προστασίας Ματιών – Φίλτρο Προστασίας από το Φως του Ήλιου για Εμπορική Χρήση
• Γυαλιά Κλειστού Τύπου Λέιζερ – EN 207, 2009


Σημάνσεις Φακών

Σημάνσεις Σκελετού