Πώς Λειτουργεί το Μάτι

Πώς Λειτουργεί το Μάτι

Το Ανθρώπινο Μάτι

 • Το μάτι είναι ένα σύνθετο και ευαίσθητο όργανο. Πολλές οφθαλμολογικές παθήσεις μπορεί να περιορίσουν την όρασή σας, να είναι δυσάρεστες ή -σε ορισμένες περιπτώσεις- να βλάψουν μόνιμα την όρασή σας. Οι τακτικές επισκέψεις στον οπτικό είναι σημαντικές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παραπόνων, έτσι ώστε η θεραπεία, όταν απαιτείται, να μπορεί να ξεκινήσει έγκαιρα.

 • Οπτική Αντίληψη

  Οπτική Αντίληψη

  Το μάτι ανήκει στα ανθρώπινα αισθητήρια όργανα και είναι υπεύθυνο για την οπτική μας αντίληψη. Τα πιο σημαντικά μέρη του ματιού που μας επιτρέπουν να βλέπουμε είναι ο κερατοειδής χιτώνας, η ίριδα, ο φακός, ο αμφιβληστροειδής, η κηλίδα και το οπτικό νεύρο.

  Κάμψη του Φωτός
  Ο κερατοειδής χιτώνας έχει σχήμα καμπυλωτό και είναι διαφανής. Προστατεύει το μάτι και ταυτόχρονα είναι διαπερατός από το φως. Η καμπυλότητά του διασφαλίζει ότι το φως συγκεντρώνεται μέσα στο μάτι.

  Η ίριδα προσφέρει στο μάτι τα φανερά χρώματά του και λειτουργεί ως διάφραγμα. Ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού, τροποποιεί το άνοιγμά του (κόρη) και με αυτόν τον τρόπο ελέγχει την ποσότητα του φωτός που διέρχεται μέσω της κόρης και μέσα στο μάτι.

  Ο φακός βρίσκεται πίσω από την ίριδα και δημιουργεί μια εικόνα αυτού που βλέπει ο αμφιβληστροειδής. Είναι εύκαμπτος και το σχήμα του διαμορφώνεται από τον ακτινωτό μυ, από τον οποίο περιβάλλεται. Η καμπυλότητα που τροποποιείται με αυτόν τον τρόπο ορίζει την εστιακή απόσταση του φακού, έτσι ώστε το μάτι να μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές οπτικές αποστάσεις.

  Επεξεργασία του Φωτός
  Ο αμφιβληστροειδής ευθυγραμμίζει το εσωτερικό του ματιού. Λειτουργεί ως περιοχή προβολής. Η εικόνα που έχει δημιουργηθεί στον αμφιβληστροειδή καταγράφεται από νευρικά κύτταρα (κωνία και ραβδία) και μετασχηματίζεται σε νευρικές ώσεις. Τα κωνία είναι υπεύθυνα για την όραση με χρώματα, ενώ τα ραβδία διακρίνουν το ανοιχτό και το σκούρο.

  Η κηλίδα, που ονομάζεται επίσης ωχρά κηλίδα, βρίσκεται ακριβώς πίσω από το μάτι, στο πιο μακρινό σημείο από τον φακό. Η κηλίδα είναι το σημείο της πιο οξυμένης όρασης, καθώς εδώ υπάρχουν μόνο πάρα πολλά κωνία.

  Το οπτικό νεύρο οδηγεί τα σήματα που συγκεντρώνονται από τα νευρικά κύτταρα στον αμφιβληστροειδή, προς τον εγκέφαλο. Και μέσα στον εγκέφαλο είναι το μέρος όπου δημιουργούνται πρώτα οι εικόνες που βλέπουμε πραγματικά. Εδώ, τα σήματα από τα νευρικά κύτταρα ερμηνεύονται πρώτα, με τη βοήθεια των αναμνήσεων και εμπειριών μας.


Η Λειτουργία του Υγιούς Ματιού

 • Πώς βλέπουμε πραγματικά;

  Πώς βλέπουμε πραγματικά;

  Πέφτει φως στον αμφιβληστροειδή - μέσω του κερατοειδούς και του φακού. Σε αυτή τη διαδικασία, το εστιασμένο φως προβάλλεται σε ένα σημείο πάνω στον αμφιβληστροειδή. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους το μάτι μπορεί να τροποποιήσει την πρόσπτωση του φωτός στο εσωτερικό του ματιού.

  Η ίριδα, για παράδειγμα, τροποποιεί το φως ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού: σε χαμηλό φωτισμό, η κόρη διευρύνεται, επιτρέποντας σε περισσότερο φως να διέλθει μέσα στο μάτι, ενώ σε ισχυρό φωτισμό, η κόρη συμπτύσσεται, έτσι ώστε να διέλθει λιγότερο φως μέσα στο μάτι.

  Ο ακτινωτός μυς, που περιβάλλει το φακό σα δαχτυλίδι, διαμορφώνει το σχήμα του φακού ανάλογα με την καμπυλότητα. Για να εστιάσει με ευκρίνεια σε κοντινά αντικείμενα, ο φακός καμπυλώνει πιο έντονα, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη διάθλαση του φωτός. Από την άλλη μεριά, εάν θέλετε να εστιάσετε με ευκρίνεια σε μακρινά αντικείμενα, ο φακός ισιώνει περισσότερο, κάτι που σημαίνει ότι το φως διαθλάται λιγότερο έντονα.


Τραυματισμοί των Ματιών

 • Τα μάτια μπορούν να τραυματιστούν με πολλούς τρόπους

  Τα μάτια μπορούν να τραυματιστούν με πολλούς τρόπους

  Οι τραυματισμοί των ματιών μπορεί να έχουν διάφορες αιτίες. Τυπικά παραδείγματα αποτελούν οι μηχανικοί, οπτικοί, χημικοί, θερμικοί ή ηλεκτρικοί τραυματισμοί.

  Μηχανικοί Τραυματισμοί
  Οι μηχανικοί τραυματισμοί προκαλούνται από σκόνη ή στερεά σώματα, όπως αποξέσματα και λιμαρίσματα, ακίδες και κόκκοι, που προσκρούουν στο μάτι. Η σκόνη ερεθίζει το μάτι και μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή. Η κύρια θεραπεία σε αυτήν την περίπτωση είναι η αποφυγή του περαιτέρω ερεθισμού των ματιών, δηλαδή η περαιτέρω έκθεση στη σκόνη. Τα στερεά σώματα μπορεί να διεισδύσουν στον κερατοειδή χιτώνα και να τον τραυματίσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται ιατρική αντιμετώπιση για να απομακρυνθεί το ξένο σώμα και να αποφευχθεί πιθανή φλεγμονή και ενδεχόμενες επιπλοκές, όπως ουλή ή εξέλκωση του κερατοειδούς.

  Οπτικοί Τραυματισμοί
  Οι οπτικοί τραυματισμοί προκαλούνται από την ακτινοβολία. Η έκθεση σε έντονη ή μακράς διάρκειας ακτινοβολία ή σε διαφορές φωτισμού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Οι υπεριώδεις ακτίνες μπορούν να προκαλέσουν οφθαλμία. Οι ενοχλήσεις δεν εμφανίζονται αμέσως μετά την έκθεση στην ακτινοβολία, αλλά αρκετές ώρες αργότερα. Μπορεί να ακολουθήσει φλεγμονή του κερατοειδούς και φλόγωση της μεμβράνης των βλεφάρων. Αυτές οι καταστάσεις προκαλούν πόνο, αλλά υποχωρούν γρήγορα.

  Το πολύ λαμπερό φως (όπως το φως του ήλιου) μπορεί να προκαλέσει θάμβωση. Αυτό μειώνει την όραση του ατόμου για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως, αυτός ο τύπος προβλημάτων όρασης είναι συνήθως μόνο προσωρινός.

  Η υπέρυθρη ακτινοβολία, κατά τη διάρκεια εργασίας σε χυτήρια, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα του αμφιβληστροειδούς. Οποιοσδήποτε εκτίθεται μόνιμα σε υπέρυθρη ακτινοβολία κινδυνεύει να υποστεί θόλωση φακού. Η ακτινοβολία λέιζερ μπορεί να δημιουργήσει οπές εγκαύματος στον αμφιβληστροειδή προκαλώντας μακροχρόνια οφθαλμική βλάβη.

  Χημική Βλάβη
  Μπορεί να προκληθεί βλάβη από πολλούς τύπους χημικών, για παράδειγμα από αλκαλικά ή όξινα διαλύματα. Μια σταγόνα οξέως μπορεί να οδηγήσει σε εξέλκωση στον κερατοειδή και να αφήσει μόνιμη ουλή. Τα αλκαλικά διαλύματα είναι πιθανόν πιο επικίνδυνα, καθώς λίγες σταγόνες μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη θόλωση ολόκληρου του κερατοειδούς.

  Θερμικοί Τραυματισμοί
  Οι θερμικοί τραυματισμοί μπορεί να προκληθούν από υπερβολική θερμότητα ή κρύο. Η θερμότητα προκαλεί ερεθισμό του κερατοειδούς, λόγω του στεγνώματος. Η έκθεση στο κρύο για μεγάλο διάστημα κάνει τα μάτια υγρά και μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα κρυοπαγήματος.


Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προστασία των Ματιών 3M