Σύστημα Εφαρμογής Προστατευτικών Γυαλιών

Σύστημα Εφαρμογής Προστατευτικών Γυαλιών

4 στοιχεία για την τοποθέτηση των προστατευτικών γυαλιών

Μέθοδος Έξι Βημάτων

 • Όπως με κάθε μέσο ατομικής προστασίας, η άνεση συνδέεται πολύ στενά με τη συμμόρφωση και η μη σωστή εφαρμογή των γυαλιών προστασίας μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής για την πρόληψη τραυματισμών των ματιών. Γι' αυτό, η ποιότητα και η ασφάλεια της τοποθέτησης είναι εξαιρετικά σημαντικές. Σε αντίθεση με την προστασία της αναπνοής, όπου η δοκιμή σωστής εφαρμογής στο πρόσωπο είναι υποχρεωτική, δεν υπάρχουν κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με την σωστή εφαρμογή των γυαλιών. Ενώ τα ισχύοντα πρότυπα προτείνουν ότι πρέπει να δίνεται σημασία στην σωστή εφαρμογή των γυαλιών, π.χ. BS 7029:1999, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης της μεμονωμένης εφαρμογής. Η εκτίμηση με βάση το μέγεθος και τα προσαρμοζόμενα χαρακτηριστικά δεν επαρκεί πάντα για τον καθορισμό της βέλτιστης εφαρμογής και ασφάλειας των γυαλιών. Το πρωτοποριακό 3M™ Σύστημα Σωστής Εφαρμογής Γυαλιών Προστασίας είναι μια απλή μέθοδος 6 βημάτων και επιτρέπει μια μετρούμενη αξιολόγηση της εφαρμογής στον κάθε εργαζόμενο. Αυτή η μέθοδος, που χρησιμοποιεί τα εργαλεία μέτρησης Κάλυψης και Κενού, αξιολογεί 4 στοιχεία της εφαρμογής των προστατευτικών γυαλιών.

 • Προβολή

  Αξιολόγηση που διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να βλέπει προς όλες τις κατευθύνσεις στροφής των ματιών χωρίς σημαντικά εμπόδια στο οπτικό πεδίο, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ορατότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιακών του καθηκόντων.

 • Σταθερότητα

  Αξιολόγηση που διασφαλίζει ότι τα γυαλιά παραμένουν στη θέση τους στο κεφάλι του χρήστη και δεν πέφτουν κατά τη διάρκεια μετακίνησης του κεφαλιού

 • Κάλυψη

  Ο μετρητής Κάλυψης αξιολογεί πόσο καλά τα γυαλιά προστασίας καλύπτουν την περιοχή των μαλακών ιστών γύρω από τα μάτια.

 • Κενά

  Οι μετρητές Κενών βοηθούν στην αναγνώριση υπερβολικών κενών μεταξύ των γυαλιών και του προσώπου. Τα μεγάλα κενά μπορεί να αποτελέσουν οδό διέλευσης για αιωρούμενα υπολείμματα.

Εικόνα Συστήματος Σωστής Εφαρμογής Γυαλιών Προστασίας

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προστασία των Ματιών 3M