Γιατί να εκπαιδευτείτε στη χρήση των ΜΑΠ;

 • Scheme
 • European Directive 89/656/EEC
  Article 4 – General Provisions

  8. The employer shall arrange for training and shall, if appropriate, organize demonstrations in the wearing of personal protective equipment.

   

  Need

  • The need for protection and when to wear the PPE
  • What ’it’ is, i.e. not just ’wear an earplug’, but what type of earplug
  • Limitation of Use

   


Εκπαίδευση στα ΜΑΠ από την 3M

Εκπαίδευση στα ΜΑΠ από την 3M

Εκπαίδευση στην Ασφάλεια

Η 3M προσφέρει μια ποικιλία εργαλείων και λογισμικού ως υποστήριξη στις ανάγκες εκπαίδευσής σας πάνω στην ασφάλεια των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) στον χώρο εργασίας.


 • Εκπαιδευτικοί Πόροι για τις Μάσκες Προστασίας Αναπνοής
  Εκπαιδευτικοί Πόροι για τις Μάσκες Προστασίας Αναπνοής

  Επισκεφθείτε το Κέντρο της 3M για την Προστασία Αναπνοής, για τα αναλυτικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι τα προγράμματα ασφαλείας σας επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους τους όσον αφορά την προστασία της αναπνοής.

  Επισκεφθείτε τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης μας στην Ασφάλεια!

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Πόροι για την Προστασία από Πτώσεις
  Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Πόροι για την Προστασία από Πτώσεις

  Η επένδυση στον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας από πτώσεις είναι σημαντική και η Εκπαίδευση της 3M στην Προστασία από Πτώσεις θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να το χρησιμοποιείτε σωστά.

  Ιστότοπος της Capital Safety

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Πόροι Προστασίας & Προφύλαξης Ακοής
  Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Πόροι Προστασίας & Προφύλαξης Ακοής

  Σε τρία απλά βήματα, δοκιμάστε την εφαρμογή των προϊόντων ακοής σας και λάβετε αντικειμενικά, εξατομικευμένα αποτελέσματα για να προστατέψετε τους εργαζομένους σας από την απώλεια ακοής από το θόρυβο.

  3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Σύστημα Πιστοποίησης Εφαρμογής της Ακοής

 • Πύλη Εκπαίδευσης στην Προστασία για Εφαρμογές Συγκόλλησης
  Πύλη Εκπαίδευσης στην Προστασία για Εφαρμογές Συγκόλλησης

  Βίντεο, παρουσιάσεις και άλλοι εκπαιδευτικοί πόροι για την προστασία σε εφαρμογές συγκόλλησης, που προορίζονται να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την ασφάλεια πρώτη σας προτεραιότητα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο χώρο εργασίας σας.

  Επισκεφθείτε το Κέντρο Προστασίας για Εφαρμογές Συγκόλλησης


Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

 • Ανάγκη
  • Η ανάγκη για προστασία και πότε πρέπει να φοράτε τα ΜΑΠ
  • Να μάθετε τι είναι «αυτό», δηλαδή όχι μόνο «βάζω ένα ωτοβύσμα», αλλά τι τύπο ωτοβύσματος
  • Περιορισμοί Χρήσης

   

 • Τρόπος χρήσης
  • Τρόπος χρήσης των ΜΑΠ
  • Τρόπος τοποθέτησης και αφαίρεσης ΜΑΠ
  • Τρόπος διασφάλισης σωστής εφαρμογής ΜΑΠ
 • Φροντίδα και Συντήρηση
  • Τρόπος φύλαξης ΜΑΠ (μεταξύ χρήσεων και μεταξύ βαρδιών)
  • Τρόπος συντήρησης ΜΑΠ
  • Τρόπος απόρριψης μολυσμένου ΜΑΠ