Διαδικτυακό Σεμινάριο Ασφάλειας Ακοής

Διαδικτυακό Σεμινάριο Ασφάλειας Ακοής

Κάντε κράτηση σε ένα από τα διαδικτυακά μας σεμινάρια

 • Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να κατανοήσετε πιο ολοκληρωμένα το νέο Κανονισμό και τον τρόπο με τοv οποίο θα επηρεάσει το χώρο εργασίας σας. Διεξάγουμε μια σειρά δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων ανά την Ευρώπη το 2016.

  Αφού παρακολουθήσετε το διαδικτυακό σεμινάριο, θα κατανοήσετε πώς η αλλαγή στον Κανονισμό ΜΑΠ επηρεάζει τους εξής:

  - Κατασκευαστές & προμηθευτές προϊόντων Προστασίας της Ακοής
  - Χρήστες συσκευών προστασίας της ακοής
  - Επαγγελματίες στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας, υπεύθυνους για την ασφάλεια των εργαζομένων

  Γενική περιγραφή του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας

  Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο εξηγεί τα βασικά σημεία του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής στην ταξινόμηση των προϊόντων προστασίας της ακοής από την Κατηγορία II στην Κατηγορία III.

  Επίσης, τονίζει τη σημασία της σωστής επιλογής και τοποθέτησης των προστατευτικών ακοής.
  Μετά από το διαδικτυακό σεμινάριο, θα πρέπει να έχετε κατανοήσει με σαφήνεια πώς επηρεάζει ο νέος Κανονισμός όλους τους βασικούς ενδιαφερομένους και τις προθεσμίες για την εφαρμογή των αλλαγών.

  Επιπλέον, θα έχετε μεγαλύτερη κατανόηση της σημασίας των μεμονωμένων δοκιμών σωστής εφαρμογής, ως τρόπου βελτίωσης της επιτόπιας απόδοσης των προστατευτικών ακοής


Ειδικοί Ομιλητές

 • Mohammed Saleem

  Mohammed Saleem

  Ο Sal έχει πτυχίο MSC στη Βιομηχανική Υγιεινή από το Newcastle University
  και εργάζεται στη GM εδώ και σχεδόν 27 χρόνια. Ο HO έχει εκτενείς γνώσεις για τον
  κόσμο του εξοπλισμού ατομικής προστασίας, ιδιαίτερα στο πεδίο της προστασίας
  της ακοής, όπου είναι αναγνωρισμένος ως ειδικός σε συναφή θέματα. Ο Sal έχει επίσης
  πληθώρα εμπειριών από την ενεργό συμμετοχή του στις δραστηριότητες
  ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων. Ο Sal είναι επί του παρόντος Πρόεδρος
  της Βρετανικής Αντιπροσωπείας της Τεχνικής Επιτροπής για την Προστασία της Ακοής CEN /TC159 και
  Επίτιμο Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής για την Προστασία των Ματιών και του Προσώπου
  ISO/TC94/SC6/WG6. Επιπλέον, επιτελεί Πρόεδρος της Βρετανικής Ομοσπονδίας για τη
  Βιομηχανική Ασφάλεια για την ομάδα προϊόντων προστασίας της ακοής και των ματιών.