Εργοταξιακές Ζώνες

 • Εργοταξιακές Ζώνες

  Σας καθοδηγεί με ασφάλεια στις περιοχές που γίνονται οδικά έργα.

  Εξ ορισμού, οι οδικές κατασκευές και οι επισκευές παρεμβαίνουν στην κανονική ροή της κυκλοφορίας, προκαλώντας απροσδόκητες και δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες.  Είναι απαραίτητη η υψηλά ορατή και ευδιάκριτη καθοδήγηση, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, για την προστασία τόσο των οδηγών όσο και των εργαζομένων.

  Για αυτά τα προσωρινά περιβάλλοντα εργασίας και οδήγησης, η 3M προσφέρει μια σειρά από μοναδικά σχεδιασμένες λύσεις, που ξεκινούν από Οπισθοαντανακλαστικά Υλικά που εφαρμόζονται σε πινακίδες οδικής σήμανσης, κυλίνδρους οδοσήμανσης, γραμμικούς οριοδείκτες και φθάνουν μέχρι Οριζόντια Σήμανση, Ταινίες Διαγράμμισης και Κάμερες Ελέγχου μέσης ταχύτητας.  Η χρήση λύσεων Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας για τη διαχείριση της μέσης ταχύτητας συμβάλλει στη μείωση των ατυχημάτων και στη βελτίωση της ασφάλειας.

  Ο αριθμός των δραστηριοτήτων σε εργοταξιακές ζώνες και επισκευές οδικών υποδομών αυξάνεται και περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από εργασίες που γίνονται τις νυχτερινές ώρες για να μειώσουν τις επιπτώσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.  Η κατάσταση περιπλέκεται και η σύγχυση γίνεται μεγαλύτερη λόγω του κακού φωτισμού και της φωτεινής όχλησης, του αυξανόμενου όγκου κυκλοφορίας, των κακών καιρικών συνθηκών, των στενών λωρίδων κυκλοφορίας και των πεζών εργατών που κινούνται κοντά σε κινούμενα οχήματα.


Κατηγορίες Προϊόντων

 • Η προσωρινή σήμανση δεν πρέπει να σημαίνει χαμηλή ποιότητα. Επομένως, η σειρά των Αντανακλαστικών Μεμβρανών μας για προσωρινές εφαρμογές δίνει την ίδια υψηλή αντανακλαστική απόδοση και φωτεινότητα όπως και οι Μεμβράνες μας Μόνιμης Σήμανσης.

  Τα υλικά των Οπισθοαντανακλαστικών Μεμβρανών της 3M διασφαλίζουν ότι οι συσκευές προσωρινού ελέγχου της κυκλοφορίας, όπως είναι οι κώνοι, οι κύλινδροι, οι γραμμικοί οριοδείκτες, οι ταινίες διαγράμμισης και οι πινακίδες, είναι πιο ορατές και ανθεκτικές για ένα ασφαλέστερο περιβάλλον στα εργοτάξια οδικών έργων.


  Δείτε τα προϊόντα

   

 • Οι Αφαιρούμενες Ταινίες Διαγράμμισης Προσωρινών Εφαρμογών 3M™ Stamark™ Wet Reflective δημιουργούν νέες, προσωρινές διαγραμμίσεις, βοηθώντας τους οδηγούς να κατευθυνθούν με ασφάλεια μέσα από τις εργοταξιακές ζώνες, ενώ διατηρούν την ανακλαστική ορατότητα σε υγρές και στεγνές συνθήκες, ημέρα και νύχτα.

  Η ευκολία και η ταχύτητα της εφαρμογής και αφαίρεσης, χωρίς να αφήνει σημάδια, σημαίνει ότι τα οδικά έργα μπορούν να ολοκληρωθούν και να επαναλειτουργήσει το δίκτυο πολύ πιο γρήγορα.

  Δείτε τα προϊόντα