• Οδική Ασφάλεια


  Η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και των τραυματισμών αποτελεί προτεραιότητα για όλους όσους συμμετέχουν στον σχεδιασμό και στη διαχείριση του οδικού δικτύου μας. Με τον όγκο της κυκλοφορίας να αυξάνεται σημαντικά κατά τα προσεχή έτη, η πρόκληση είναι να παραμένουν ασφαλείς οι ολοένα και περισσότεροι χρήστες του οδικού δικτύου, καθώς και οι εργαζόμενοι στα οδικά έργα, να γίνει διαχείριση της κυκλοφοριακής ροής και συμφόρησης και να αντισταθμιστεί η επίπτωσή τους στην ποιότητα του αέρα.

  Η 3M έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη διαχείριση της κυκλοφορίας για περισσότερα από 70 χρόνια και κατασκευάζει Αντανακλαστικές Μεμβράνες για πινακίδες οδικής σήμανσης από τη δεκαετία του 1940. Τα τελευταία εξήντα χρόνια εισήγαγε μια σειρά από καινοτόμες αντανακλαστικές λύσεις για τη βελτίωση της ορατότητας των πινακίδων κυκλοφορίας, των οχημάτων και των οδικών σημάνσεων.


Λύσεις

 • Οι πινακίδες κυκλοφορίας είναι ζωτικής σημασίας για τους οδηγούς, καθώς τους παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους με ασφάλεια. Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι πινακίδες σήμανσης, είτε αποτελούν μόνιμες είτε προσωρινές σημάνσεις. Πρέπει να είναι ευδιάκριτες για να προσελκύσουν την προσοχή του οδηγού, ευανάγνωστες σε ένα εύρος συνθηκών, γωνιών και αποστάσεων, καθώς και κατανοητές και αξιόπιστες για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση.

  Δείτε περισσότερα

 • Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της ποιότητας των ταινιών διαγράμμισης και του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών στο οδικό μας δίκτυο. Οι ορατές και ευδιάκριτες διαγραμμίσεις είναι ζωτικής σημασίας για την καθοδήγηση των οδηγών σε υγρές και στεγνές συνθήκες, όλο το εικοσιτετράωρο. Η 3M προσφέρει Ταινίες Διαγράμμισης Οδοστρώματος και Ανακλαστήρες Οδοστρώματος που παρέχουν ανώτερη οπισθοαντανακλαστικότητα, βελτιώνοντας την προειδοποιητική σήμανση για τον οδηγό και συμβάλλοντας στην οδική ασφάλεια.

  Δείτε περισσότερα

 • Οι εργοταξιακές ζώνες είναι περιοχές εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, τόσο για τους εργαζόμενους στα οδικά έργα όσο και για τους οδηγούς. Οι εργασίες στα οδικά έργα παρουσιάζονται με ασυνήθιστους τρόπους στους οδηγούς και βρίσκονται συχνά σε περιοχές υψηλής ταχύτητας. Η παρουσία εργαζομένων και εξοπλισμού κατασκευής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετη σύγχυση και να οδηγήσει σε αυξημένα σφάλματα στην οδήγηση.

  Δείτε περισσότερα

 • Τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης και τα οχήματα άμεσης ανταπόκρισης συχνά ταξιδεύουν με μεγάλη ταχύτητα, μεταφέρουν βαριά φορτία, μπορεί να κάνουν ξαφνικούς ελιγμούς ή να μπλοκάρουν προσωρινά τον δρόμο. Γι' αυτό, πρέπει να είναι ευδιάκριτα σε όλους τους άλλους χρήστες του δρόμου. Για την προστασία των οδηγών αυτών των οχημάτων και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, τα οχήματα πρέπει να φέρουν αντανακλαστικά υλικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι ορατά ανά πάσα στιγμή.

  Δείτε περισσότερα