1. Ελλάδα
  2. Όλα τα προϊόντα της 3M
  3. Εξοπλισμός Εργαστηρίου και Αναλώσιμα
  4. Συστήματα Μικροβιακής Φωταύγειας και Αξεσουάρ
  5. 3M™ Μίνι Σύστημα Μικροβιακής Φωτοανίχνευσης για UHT Γαλακτοκομικά 3060, 600 ανά κιβώτιο

3M™ Μίνι Σύστημα Μικροβιακής Φωτοανίχνευσης για UHT Γαλακτοκομικά 3060, 600 ανά κιβώτιο

Catalog Number 30603M ID GH620522678
  • Αντιδραστήρια για 600 τεστ
 Περισσότερα
Δείτε όλες τις λεπτομέρειες
Χαρακτηριστικά
Εμπορικό Σήμα
3M™
Τύπος Προϊόντος
Τεστ
Λεπτομέρειες
  • Αντιδραστήρια για 600 τεστ

3M™ Μίνι Σύστημα Μικροβιακής Φωτοανίχνευσης για τον έλεγχο γαλακτοκομικών προϊόντων εξαιρετικά υψηλής θερμικής επεξεργασίας (UHT) για χρήση με το 3M™ Σύστημα Ανίχνευσης Μικροβίων με τη Χρήση Χημειοφωταύγειας (MLS).