1. Όλα τα προϊόντα της 3M

3M™ Ηλεκτρονικό Τεστ Ελέγχου Αποστείρωσης, 4108

Catalog Number 41083M ID DH999991952
  • Ανταλλακτικά εξαρτήματα διατίθενται μόνο σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες.
  • Πλήρως αυτόματο, με τύπο αποτελέσματος δοκιμής Bowie-Dick επιτυχίας/αποτυχίας.
  • Λήψη δεδομένων στο λογισμικό του υπολογιστή, για συλλογή και ανάλυση τάσεων.
 Περισσότερα
Χαρακτηριστικά
Εμπορικό Σήμα
3M™
Εφαρμογές
Επιστήμες Ζωής
Μέθοδος Αποστείρωσης
Ατμός
Τύπος Προϊόντος
Ηλεκτρονικό Bowie-Dick
Λεπτομέρειες Προϊόντων
  • Ανταλλακτικά εξαρτήματα διατίθενται μόνο σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες.
  • Πλήρως αυτόματο, με τύπο αποτελέσματος δοκιμής Bowie-Dick επιτυχίας/αποτυχίας.
  • Λήψη δεδομένων στο λογισμικό του υπολογιστή, για συλλογή και ανάλυση τάσεων.

3M™ Ηλεκτρονικό Τεστ Ελέγχου Αποστείρωσης, 1 τεμάχιο/κουτί

Το Ηλεκτρονικό Τεστ Ελέγχου Αποστείρωσης (ETS) είναι μια ανεξάρτητη συσκευή μετρήσεων των φυσικών παραμέτρων του κύκλου αποστείρωσης με ατμό, η οποία προσφέρει ακριβή μέτρηση θερμοκρασίας, πίεσης και χρόνου. Με τη χρήση του λογισμικού του ETS και της συσκευής ανάγνωσης των δεδομένων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των δεδομένων στο λογισμικό. Με το λογισμικό, τα δεδομένα μπορούν να αναλυθούν και να αποθηκευτούν σε ένα ψηφιακό αρχείο δεδομένων.