1. Ελλάδα
  2. Όλα τα προϊόντα της 3M
  3. Εξοπλισμός Εργαστηρίου και Αναλώσιμα
  4. Συστήματα Μικροβιακής Φωταύγειας και Αξεσουάρ
  5. 3M™ Κιτ Καθαρισμού Συστήματος Μικροβιακής Φωτοανίχνευσης με Ψεκασμό, GH620522587

3M™ Κιτ Καθαρισμού Συστήματος Μικροβιακής Φωτοανίχνευσης με Ψεκασμό, GH620522587

3M ID GH620522587
  • Χρησιμοποιείται με το 3M™ Σύστημα Μικροβιακής Φωταύγειας II (MLS II).
  • Αφαιρεί υπολείμματα πρωτεΐνης και μικροβιακούς ρύπους στα εργαλεία έγχυσης και στις γραμμές των αντιδραστηρίων, εμποδίζοντας έτσι την υψηλή καλυπτικότητα στις ερμηνείες, τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα και την ανακριβή διανομή από τα αντιδραστήρια.
 Περισσότερα
Δείτε όλες τις λεπτομέρειες
Χαρακτηριστικά
Εμπορικό Σήμα
3M™
Τύπος Προϊόντος
Maintenance Solution
Λεπτομέρειες
  • Χρησιμοποιείται με το 3M™ Σύστημα Μικροβιακής Φωταύγειας II (MLS II).
  • Αφαιρεί υπολείμματα πρωτεΐνης και μικροβιακούς ρύπους στα εργαλεία έγχυσης και στις γραμμές των αντιδραστηρίων, εμποδίζοντας έτσι την υψηλή καλυπτικότητα στις ερμηνείες, τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα και την ανακριβή διανομή από τα αντιδραστήρια.

Χρησιμοποιείται για τον τακτικό καθαρισμό του 3M™ Συστήματος Μικροβιακής Φωταύγειας II (MLS II).

Χρησιμοποιείται για τον τακτικό καθαρισμό του 3M™ Συστήματος Μικροβιακής Φωταύγειας II (MLS II).

Πηγές
Φύλλα δεδομένων ασφαλείας