1. Ελλάδα
  2. Όλα τα προϊόντα της 3M
  3. Εξοπλισμός Εργαστηρίου και Αναλώσιμα
  4. Συστήματα Μικροβιακής Φωταύγειας και Αξεσουάρ
  5. 3M™ Κιτ Συστήματος Μικροβιακής Φωτοανίχνευσης για τον Έλεγχο Γαλακτοκομικών Προϊόντων Υψηλής Θερμικής Επεξεργασίας (UHT) 3000DPQCOG, 3000 ανά κιβώτιο

3M™ Κιτ Συστήματος Μικροβιακής Φωτοανίχνευσης για τον Έλεγχο Γαλακτοκομικών Προϊόντων Υψηλής Θερμικής Επεξεργασίας (UHT) 3000DPQCOG, 3000 ανά κιβώτιο

Catalog Number DPQCOG30003M ID GH620522538
  • Αντιδραστήρια για 150 τεστ.
  • Περιέχει: 5 Κιτ 3060 [20 Φιαλίδια ATPase, 20 Φιαλίδια Ρυθμιστικού Διαλύματος ATPase (95 mil έκαστο), 10 Φιαλίδια L/L1, 10 Φιαλίδια Ρυθμιστικού Διαλύματος L/L1 (35 mL έκαστο), 5 Φιαλίδια Μέσου Εκχύλισης (125 mL έκαστο)].
 Περισσότερα
Δείτε όλες τις λεπτομέρειες
Χαρακτηριστικά
Εμπορικό Σήμα
3M™
Τύπος Προϊόντος
Τεστ
Λεπτομέρειες
  • Αντιδραστήρια για 150 τεστ.
  • Περιέχει: 5 Κιτ 3060 [20 Φιαλίδια ATPase, 20 Φιαλίδια Ρυθμιστικού Διαλύματος ATPase (95 mil έκαστο), 10 Φιαλίδια L/L1, 10 Φιαλίδια Ρυθμιστικού Διαλύματος L/L1 (35 mL έκαστο), 5 Φιαλίδια Μέσου Εκχύλισης (125 mL έκαστο)].

3M™ Κιτ Συστήματος Μικροβιακής Φωτοανίχνευσης για τον έλεγχο γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής θερμικής επεξεργασίας (UHT), για χρήση με το 3M™ Σύστημα Ανίχνευσης Μικροβίων με τη Χρήση Χημειοφωταύγειας (MLS).