23 
Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
Overall_Width_Metric
Συνολικό Μήκος (Μετρικό)
Overall_Length_Metric
Φορέας Συγκόλλησης
Liner
23 Δείτε τις Λύσεις και τα Προϊόντα 
 Συνολικό Πλάτος (Μετρικό), Συνολικό Μήκος (Μετρικό)  Φορέας Συγκόλλησης
Όλα
 • Μέγεθος
  Φορέας Συγκόλλησης
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  Χρώμα προϊόντος
 • Μέγεθος
  120 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  120 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Λευκό
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής A650, Λευκό (120 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  200 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  200 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Λευκό
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής A650, Λευκό (200 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  150 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Ναι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  150 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Κίτρινο
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής χωρίς Κόλλα A651, Κίτρινο (150 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  120 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Ναι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  120 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Κίτρινο
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής χωρίς Κόλλα A651, Κίτρινο (120 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  120 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  120 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Κίτρινο
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής χωρίς Κόλλα A651, Κίτρινο (120 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  120 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  120 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Πορτοκαλί
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής A654, Πορτοκαλί (120 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  200 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  200 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Κίτρινο
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής A651, Κίτρινο (200 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  180 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  180 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Κίτρινο
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής A651, Κίτρινο (180 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  100 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Ναι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  100 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Κίτρινο
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής χωρίς Κόλλα A651, Κίτρινο (100 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  120 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  120 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Λευκό
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής χωρίς Κόλλα A650, Λευκό (120 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  600 mm x 25 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  600 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Λευκό
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής χωρίς Κόλλα A650, Λευκό (600 mm x 25 m)
 • Μέγεθος
  600 mm x 25 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  600 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Κίτρινο
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής χωρίς Κόλλα A651, Κίτρινο (600 mm x 25 m)
 • Μέγεθος
  150 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  150 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Λευκό
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής A650, Λευκό (150 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  250 mm x 25 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  250 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Λευκό
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής A650, Λευκό (250 mm x 25 m)
 • Μέγεθος
  100 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Ναι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  100 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Κίτρινο
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής χωρίς Κόλλα A651, Κίτρινο (100 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  500 mm x 25 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Ναι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  500 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Λευκό
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Αυτοκόλλητη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής AL650, Λευκό (500 mm x 25 m)
 • Μέγεθος
  600 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Ναι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  600 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Πορτοκαλί
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Αυτοκόλλητη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής AL654, Πορτοκαλί (600 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  150 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Ναι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  150 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Κίτρινο
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής χωρίς Κόλλα A651, Κίτρινο (150 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  300 mm x 50 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  300 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Πορτοκαλί
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής A654, Πορτοκαλί (300 mm x 50 m)
 • Μέγεθος
  150 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  150 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Πορτοκαλί
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής A654, Πορτοκαλί (150 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  240 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  240 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Κίτρινο
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής A651, Κίτρινο (240 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  225 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  225 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Κίτρινο
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής A651, Κίτρινο (225 mm x 100 m)
 • Μέγεθος
  100 mm x 100 m
  Φορέας Συγκόλλησης
  Όχι
  Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
  100 mm
  Χρώμα προϊόντος
  Λευκό
  3M™ Stamark™ Αφαιρούμενη Ταινία Διαγράμμισης Διαβάσεων Προσωρινής Εφαρμογής A650, Λευκό (100 mm x 100 m)
Κλείσιμο
Χαρακτηριστικά
Εφαρμογή
Περιοχές Εργοταξίων, Ειδικές Εκδηλώσεις
Μέγεθος
100 mm x 100 m, 120 mm x 100 m, 150 mm x 100 m, 180 mm x 100 m, 200 mm x 100 m, 225 mm x 100 m, 240 mm x 100 m, 250 mm x 25 m, 300 mm x 50 m, 500 mm x 25 m, 600 mm x 100 m, 600 mm x 25 m
Μικρότερη Μονάδα προς Πώληση
Ρολό
Μοτίβο
Επίπεδη
Συνολικό Μήκος (Μετρικό)
100 m, 25 m, 50 m
Συνολικό Πλάτος (Μετρικό)
100 mm, 120 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, 240 mm, 250 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm
Τύπος Επιφάνειας
Άσφαλτος, Σκυρόδεμα
Τύπος Κόλλας
Αφαιρούμενη
Τύπος Προϊόντος
Αφαιρούμενη Ταινία
Φορέας Συγκόλλησης
Όχι, Ναι
Χαρακτηριστικά Απόδοσης
Αντανακλαστικότητα σε Στεγνό Δρόμο
Χρώμα προϊόντος
Πορτοκαλί, Λευκό, Κίτρινο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στείλτε μας Μήνυμα

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την 3Μ. Προκειμένου να μας βοηθήσετε να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στο ερώτημά σας, σας ζητούμε ευγενικά να παράσχετε ορισμένες βασικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας σας. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για την απάντηση στο αίτημά σας μέσω email ή τηλεφώνου από έναν αντιπρόσωπο της 3Μ ή έναν από τους εξουσιοδοτημένους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες με τους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της 3Μ.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Αποστολή μηνύματος

Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε με την 3Μ

Λάβαμε το μήνυμά σας και εξετάζουμε τώρα το ερώτημά σας
Ένας από τους εκπροσώπους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή email

An error occurred.