Χημικός Δείκτης Υπεροξειδίου Υδρογόνου 3M™ Attest™ 1248 για αποστείρωση με υπεροξείδιο του υδρογόνου

  • 3M ID 70200718883
  • UPC 30707387784707

Για χρήση σε διαδικασίες αποστείρωσης STERRAD® (Μοντέλα 100, 100S, κύκλοι NX Standard και Advanced και κύκλοι 100NX Standard, Flex, Express, Duo).

Μπορεί να επιβεβαιωθεί σε άλλους κύκλους Υπεροξειδίου του Υδρογόνου

Αλλαγή χρώματος από μπλε σε ροζ

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες

Επισημάνσεις
  • Για χρήση σε διαδικασίες αποστείρωσης STERRAD® (Μοντέλα 100, 100S, κύκλοι NX Standard και Advanced και κύκλοι 100NX Standard, Flex, Express, Duo)
  • Μπορεί να επιβεβαιωθεί σε άλλους κύκλους Υπεροξειδίου του Υδρογόνου
  • Αλλαγή χρώματος από μπλε σε ροζ
  • Η ένδειξη δεν ξεθωριάζει όταν εκτίθεται στο φως

Εσωτερικός έλεγχος πακέτου για χρήση με διαδικασίες αποστείρωσης υπεροξειδίου του υδρογόνου/αέριου πλάσματος

Εσωτερικός έλεγχος πακέτου για χρήση σε διαδικασίες αποστείρωσης STERRAD® (Μοντέλα 100, 100S, κύκλοι NX Standard και Advanced και κύκλοι 100NX Standard, Flex, Express, Duo). Η ένδειξη αλλάζει από μπλε σε ροζ όταν εκτεθεί σε υπεροξείδιο του υδρογόνου. Το χρώμα της ένδειξης δεν ξεθωριάζει όταν εκτίθεται στο φως

Προτεινόμενες εφαρμογές
  • Έλεγχος Κλιβάνων STERRAD® (Μοντέλα 50, 100S και 200)
  • Επαλήθευση έκθεσης σε ατμό υπεροξειδίου του υδρογόνου

Προδιαγραφές