1. Ελλάδα
 2. Όλα τα προϊόντα της 3M
 3. Ιατρικά
 4. Αποστείρωση και Παρακολούθηση
 5. Βιολογικοί Δείκτες
 6. 3M™ Attest™ Βιολογικός Δείκτης για Κλιβάνους Ατμού Βαρύτητας 250°F/121°C και Κενού Αέρος 270°F/132°C, 1262

3M™ Attest™ Βιολογικός Δείκτης για Κλιβάνους Ατμού Βαρύτητας 250°F/121°C και Κενού Αέρος 270°F/132°C, 1262

 • 3M ID 70200503483
 • UPC 50707387043464,30707387043460,50707837043464

Ταινία Σπόρων, σε φιαλίδιο.

Αποτελείται από μεγάλο αριθμό ανθεκτικών βακτηριακών σπόρων.

Σημαντική δοκιμασία για τη μέθοδο αποστείρωσης.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες

Προδιαγραφές

Λεπτομέρειες

Επισημάνσεις
 • Ταινία Σπόρων, σε φιαλίδιο
 • Αποτελείται από μεγάλο αριθμό ανθεκτικών βακτηριακών σπόρων
 • Σημαντική δοκιμασία για τη μέθοδο αποστείρωσης
 • Τα τεστ ελέγχου αποτελούν μια πρόκληση στη διαδικασία αποστείρωσης, όπως τα συνιστώμενα τεστ ελέγχου AAMI

3M™ Attest™ Βιολογικός Δείκτης για Κλιβάνους Ατμού Βαρύτητας 250°F/121°C και Κενού Αέρος 270°F/132°C, 1262

Βιολογικός Δείκτης για Κλιβάνους Ατμού Βαρύτητας 250°F/121°C και Κενού Αέρος 270°F/132°C, με ένδειξη αποτελεσμάτων σε 48 ώρες, καφέ καπάκι.

Προτεινόμενες εφαρμογές
 • Για τον έλεγχο των διαδικασιών αποστείρωσης με κλιβάνους ατμού βαρύτητας 250 °F/ 121 °C και κενού αέρος 270 °F / 132 °C