1. Όλα τα προϊόντα της 3M

3M Αποστείρωση και Παρακολούθηση

89 προϊόντα

$doc.localizations.viewProducts (89)

89 προϊόντα

Αναλώσιμα Τήρησης Αρχείου

Αναλώσιμα Τήρησης Αρχείου

Αποστειρωτές και Αξεσουάρ

Αποστειρωτές και Αξεσουάρ

Βιολογικοί Δείκτες

Βιολογικοί Δείκτες

Ολοκληρωμένοι Χημικοί Δείκτες

Ολοκληρωμένοι Χημικοί Δείκτες

Συσκευασίες Αποστείρωσης

Συσκευασίες Αποστείρωσης

Συσκευές Ηλεκτρονικού Ελέγχου

Συσκευές Ηλεκτρονικού Ελέγχου

Ταινίες Χημικών Δεικτών

Ταινίες Χημικών Δεικτών

Φύλλα Δείκτες Αποστείρωσης Ατμού

Φύλλα Δείκτες Αποστείρωσης Ατμού

Χημικοί Δείκτες

Χημικοί Δείκτες

Κατηγορίες

Εφαρμογές

Μάρκες

3M™ Comply™ Τεστ Ελέγχου Bowie-Dick 1302 3M™ Steri-Green™ Φύλλα Χαρτιού Κρεπ, CMG090 3M™ Ηλεκτρονικό Τεστ Ελέγχου Αποστείρωσης – Η Ολοκληρωμένη Λύση για την Επανάσταση στον Έλεγχο της Αποστείρωσης, 4109 3M™ Steri-Dual™ ECO Συσκευασία Αποστείρωσης, 8707 3M™ Steri-Dual™ ECO Συσκευασία Αποστείρωσης, 8764 3M™ Steri-Dual™ ECO Συσκευασία Αποστείρωσης, 8666 3M™ Attest™ Βιολογικός Δείκτης Ταχείας Ερμηνείας, 1292E 3M™ Steri-Green™ Φύλλα Χαρτιού Κρεπ, CMG050 3M™ Steri-Dual™ ECO Συσκευασία Αποστείρωσης, 8678 3M™ Comply™ Τεστ Ελέγχου Bowie-Dick 1233LF 3M™ Steri-Dual™ ECO Συσκευασία Αποστείρωσης, 8711 3M™ Steri-Dual™ ECO Συσκευασία Αποστείρωσης, 8709 3M™ Steri-Dual™ ECO Συσκευασία Αποστείρωσης, 8701 3M™ Steri-Dual™ ECO Συσκευασία Αποστείρωσης, 8617 3M™ Steri-Dual™ ECO Συσκευασία Αποστείρωσης, 8719 3M™ Ηλεκτρονικό Τεστ Ελέγχου Αποστείρωσης, 4108 3M™ Steri-Dual™ ECO Συσκευασία Αποστείρωσης, 8717 3M™ Steri-Dual™ ECO Συσκευασία Αποστείρωσης, 8696 3M™ Comply™ (SteriGage™) Χημικός ολοκληρωτής. 1243 3M™ Steri-Dual™ ECO 8603 Επίπεδοι Ρόλλοι Αποστείρωσης 3M™ Steri-Green™ Φύλλα Χαρτιού Κρεπ, CMG060 3M™ Steri-Dual™ ECO Συσκευασία Αποστείρωσης, 8615 3M™ Steri-Green™ Φύλλα Χαρτιού Κρεπ, CMG120 3M™ Attest™ Βιολογικός Δείκτης για Κλιβάνους Ατμού Βαρύτητας 250°F/121°C και Κενού Αέρος 270°F/132°C, 1262