1. Ελλάδα
  2. Όλα τα προϊόντα της 3M
  3. Εξοπλισμός Εργαστηρίου και Αναλώσιμα
  4. Μικροβιολογικές ενδεικτικές πλάκες & αναγνώστες

Petrifilm Μικροβιολογικές ενδεικτικές πλάκες & αναγνώστες

25 προϊόντα

$doc.localizations.viewProducts (25)

25 προϊόντα

Διασκορπιστές Πλακιδίων

Διασκορπιστές Πλακιδίων

Μικροβιολογικές ενδεικτικές πλάκες

Μικροβιολογικές ενδεικτικές πλάκες

Συσκευές Ανάγνωσης και Καταμέτρησης Πλακιδίων

Συσκευές Ανάγνωσης και Καταμέτρησης Πλακιδίων

Κατηγορίες

Εφαρμογές

3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Καταμέτρησης E. coli/Κολοβακτηριδίων 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Καταμέτρησης Κολοβακτηριδίων 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Ταχείας Ταυτοποίησης Σαλμονέλας (Salmonella) 6536, 50 ανά συσκευασία 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Ταχείας Καταμέτρησης Σταφυλόκοκκου (Staphylococcus) 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Καταμέτρησης E. coli/Κολοβακτηριδίων 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Καταμέτρησης Υδρόβιων Ετερότροφων Μικροοργανισμών 6450, 100 ανά συσκευασία 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Καταμέτρησης Οξυ-γαλακτικών Βακτηρίων 6461, 50 ανά συσκευασία 3M™ Petrifilm™ Πλακίδια Ταχείας Καταμέτρησης Αερόβιων Βακτηρίων 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Καταμέτρησης Αεροβίων Βακτηρίων 6400 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Καταμέτρησης Αεροβίων Βακτηρίων 6406, 1000 ανά κιβώτιο 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Καταμέτρησης Εντεροβακτηριδίων 3M™ Petrifilm™ Προηγμένη Συσκευή ανάγνωσης πλακιδίων Petrifilm Πλακίδια Καταμέτρησης Οξυγαλακτικών Βακτηρίων   κατ. 6461 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Μέτρησης Κολοβακτηριδίων Υψηλής Ευαισθησίας 6405, 50 ανά συσκευασία 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιo Καταμέτρησης Ζυμών και Μυκήτων 6407 3M™ Petrifilm™ Aqua Πλακίδιo Καταμέτρησης Ζυμών και Μυκήτων 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Ταχείας Καταμέτρησης Ζυμών και Μυκήτων 3M™ Petrifilm™ Δίσκος Ταχείας Ταυτοποίησης Σταφυλόκοκκου (Staphylococcus) 6493, 100 ανά κιβώτιο 3M™ Petrifilm™ Δίσκος Ταχείας Ταυτοποίησης Σαλμονέλας (Salmonella) 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Ταχείας Καταμέτρησης Κολοβακτηριδίων 3M™ Petrifilm™ Δίσκος Ταχείας Ταυτοποίησης Σταφυλόκοκκου (Staphylococcus) 6492, 20 ανά συσκευασία 3M™ Petrifilm™ Διασκορπιστής Λιστέριας Περιβάλλοντος 6498, 2 ανά συσκευασία 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Ταχείας Καταμέτρησης Σαλμονέλας (Salmonella) 3M™ Petrifilm™ Επίπεδος Διασκορπιστής 6425, 2 ανά συσκευασία
Next