1. Όλα τα προϊόντα της 3M

3M Εξοπλισμός Εργαστηρίου και Αναλώσιμα

86 προϊόντα

$doc.localizations.viewProducts (86)

86 προϊόντα

Αναλώσιμα Συλλογής Δειγμάτων

Αναλώσιμα Συλλογής Δειγμάτων

Αξεσουάρ Λουμινόμετρων

Αξεσουάρ Λουμινόμετρων

Διασκορπιστές Πλακιδίων

Διασκορπιστές Πλακιδίων

Επωαστήρες και Θερμαντήρες

Επωαστήρες και Θερμαντήρες

Ηλεκτρονικές Πιπέτες

Ηλεκτρονικές Πιπέτες

Λουμινόμετρα

Λουμινόμετρα

Μεμβράνες και Αφυδατωμένα Μέσα

Μεμβράνες και Αφυδατωμένα Μέσα

Συσκευές Ανάγνωσης και Καταμέτρησης Πλακιδίων

Συσκευές Ανάγνωσης και Καταμέτρησης Πλακιδίων

Συστήματα Μικροβιακής Φωταύγειας και Αξεσουάρ

Συστήματα Μικροβιακής Φωταύγειας και Αξεσουάρ

Τεστ και Δείκτες

Τεστ και Δείκτες

Κατηγορίες

Εφαρμογές

Μάρκες

3M™ Attest™ Επωαστήρας 390 για αποστείρωση με ατμό 3M™ Dipslides PCA / MacConkey 3 3M™ Dipslides List, είδη Listeria 3M™ Δοκιμασία Μοριακής Ανίχνευσης 2 - Listeria MDA2LIS96, 96 τεστ, 1 τεμάχιο 3M™ Dipslide με TTC/TTC DPSLDBT2 3M™ Ηλεκτρονική Πιπέτα, 1 ml, 6502E 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Ταχείας Ταυτοποίησης Σαλμονέλας (Salmonella) 6536, 50 ανά συσκευασία 3M™ Freeze Watch™ Δείκτης 3M™ Comply™ Χημικός Δείκτης Αποστείρωσης Ατμού Plus, 118 Νέο 3M™ Σύστημα Μικροβιακής Φωταύγειας, Κιτ Ταχείας Δοκιμής Ροφημάτων Εξαιρετικά Υψηλής Θερμοκρασίας Kit BEV600, 600 τεστ MLS ATP-10 -3MID- GH620524682 3M™ Μίνι Σύστημα Μικροβιακής Φωτοανίχνευσης για UHT Γαλακτοκομικά 3060, 600 ανά κιβώτιο 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Καταμέτρησης Αεροβίων Βακτηρίων 6400 3M™ Petrifilm™ Βάση Διάταξης Ανάγνωσης Πλακιδίων 3M™ Petrifilm™ Πλακίδια Ταχείας Καταμέτρησης Αερόβιων Βακτηρίων 6479, 500 ανά κιβώτιο Petrifilm Πλακίδια Καταμέτρησης Οξυγαλακτικών Βακτηρίων   κατ. 6461 3M™ Mini Φιάλες Flip-Top 3M™ Δοκιμασία Μοριακής Ανίχνευσης Σαλμονέλας (Salmonella) MDA2SAL96, 96 τεστ 3M™ Clean-Trace™ Στυλεός Επιφανειών Protein (Αλλεργιογόνου Πρωτεϊνης) Τεστ ALLTEC60, 60 ανά κιβώτιο 3M™ Ρύγχη Πιπέτας 1 ml 3M™ Clean-Trace™ Στυλεός Δειγνατοληψίας Επιφανειών Τεστ ATP UXL100, 100 ανά κιβώτιο 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιo Καταμέτρησης Ζυμών και Μυκήτων 6417, 1000 ανά κιβώτιο 3M™ Δοκιμασία Μοριακής Ανίχνευσης Σαλμονέλας (Salmonella) MDAS96EM, 96 τεστ 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Ταχείας Καταμέτρησης Σαλμονέλας (Salmonella)