1. Όλα τα προϊόντα της 3M

3M Εξοπλισμός Εργαστηρίου και Αναλώσιμα

86 προϊόντα

$doc.localizations.viewProducts (86)

86 προϊόντα

Αναλώσιμα Συλλογής Δειγμάτων

Αναλώσιμα Συλλογής Δειγμάτων

Αξεσουάρ Λουμινόμετρων

Αξεσουάρ Λουμινόμετρων

Διασκορπιστές Πλακιδίων

Διασκορπιστές Πλακιδίων

Επωαστήρες και Θερμαντήρες

Επωαστήρες και Θερμαντήρες

Ηλεκτρονικές Πιπέτες

Ηλεκτρονικές Πιπέτες

Λουμινόμετρα

Λουμινόμετρα

Μεμβράνες και Αφυδατωμένα Μέσα

Μεμβράνες και Αφυδατωμένα Μέσα

Συσκευές Ανάγνωσης και Καταμέτρησης Πλακιδίων

Συσκευές Ανάγνωσης και Καταμέτρησης Πλακιδίων

Συστήματα Μικροβιακής Φωταύγειας και Αξεσουάρ

Συστήματα Μικροβιακής Φωταύγειας και Αξεσουάρ

Τεστ και Δείκτες

Τεστ και Δείκτες

Κατηγορίες

Εφαρμογές

Μάρκες

3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Καταμέτρησης Οξυ-γαλακτικών Βακτηρίων 6461, 50 ανά συσκευασία 3M™ Στυλεός Δειγματοληψίας 3M™ Petrifilm™ Δίσκος Ταχείας Ταυτοποίησης Σταφυλόκοκκου (Staphylococcus) 6493, 100 ανά κιβώτιο 3M™ Clean-Trace™ Στυλεός Επιφανειών Protein Plus Τεστ PRO100, 100 ανά κιβώτιο 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Ταχείας Καταμέτρησης Ζυμών και Μυκήτων 6475, 50 ανά συσκευασία 3M™ Βάση σε Μπλοκ Θέρμανσης για Μοριακή Ανίχνευση MDSHBIN 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Καταμέτρησης Υδρόβιων Ετερότροφων Μικροοργανισμών 6450, 100 ανά συσκευασία 3M™ Dipslides PCA / VRGBG 3M™ Clean-Trace™ Θήκη του NG Λουμινόμετρου NGSB1, 1 τμχ 3M™ Σύστημα Μικροβιακής Φωτοανίχνευσης MLSII 3M™ Clean-Trace™ Στυλεός Δειγνατοληψίας Επιφανειών Τεστ ATP UXL100, 100 ανά κιβώτιο 3M™ Attest™ Επωαστήρας 390 για αποστείρωση με ατμό 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Μέτρησης Κολοβακτηριδίων Υψηλής Ευαισθησίας 6405, 50 ανά συσκευασία 3M™ Freeze Watch™ Δείκτης 3M™ Δοκιμασία Μοριακής Ανίχνευσης 2 - Listeria MDA2LIS96, 96 τεστ, 1 τεμάχιο 3M™ Ρυθμιστικό Υδατικό Διάλυμα Ζωμού Πεπτόνης ISO BPW500, 500 g, 1 τμχ 3M™ Τεστ Επιφανειών Protein Plus PRO50, 50 τεστ 3M™ Dipslides List, είδη Listeria 3M™ Ηλεκτρονική Πιπέτα, 1 ml, 6502E 3M™ Petrifilm™ Διασκορπιστής Υψηλής Ευαισθησίας 6481, 2 ανά συσκευασία 3M™ Πλακίδιο Μικροβοθρίων για το Σύστημα Μικροβιακής Φωτοανίχνευσης MLS 3007, 50 ανά κιβώτιο 3M™ Στυλεός Δειγματοληψίας για Περιβαλλοντολογικό Τεστ ENVSWB25, 25 ανά κιβώτιο 3M™ Εφυγρασμένοι Σπόγγοι 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Ταχείας Καταμέτρησης Κολοβακτηριδίων 6412, 500 ανά κιβώτιο