1. Ελλάδα
  2. Όλα τα προϊόντα της 3M
  3. Εξοπλισμός Εργαστηρίου και Αναλώσιμα

3M Εξοπλισμός Εργαστηρίου και Αναλώσιμα

67 προϊόντα

$doc.localizations.viewProducts (67)

67 προϊόντα

Αναλώσιμα Συλλογής Δειγμάτων

Αναλώσιμα Συλλογής Δειγμάτων

Διασκορπιστές Πλακιδίων

Διασκορπιστές Πλακιδίων

Ηλεκτρονικές Πιπέτες

Ηλεκτρονικές Πιπέτες

Λουμινόμετρα

Λουμινόμετρα

Μεμβράνες και Αφυδατωμένα Μέσα

Μεμβράνες και Αφυδατωμένα Μέσα

Μονάδες θέρμανσης

Μονάδες θέρμανσης

Συσκευές Ανάγνωσης και Καταμέτρησης Πλακιδίων

Συσκευές Ανάγνωσης και Καταμέτρησης Πλακιδίων

Συστήματα Μικροβιακής Φωταύγειας και Αξεσουάρ

Συστήματα Μικροβιακής Φωταύγειας και Αξεσουάρ

Τεστ και Δείκτες

Τεστ και Δείκτες

Κατηγορίες

Εφαρμογές

Μάρκες

3M™ Δοκιμασία Μοριακής Ανίχνευσης Σαλμονέλας (Salmonella) MDA2SAL96, 96 τεστ 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Μέτρησης Κολοβακτηριδίων Υψηλής Ευαισθησίας 6405, 50 ανά συσκευασία 3M™ Δοκιμασία Μοριακής Ανίχνευσης 2 - Μονοκυτταρογόνος Listeria MDA2LMO96, 96 τεστ, 1 τεμάχιο 3M™ Ρύγχη Πιπέτας 1 ml 3M™ Dipslide με TTC/TTC DPSLDBT2 3M™ Clean-Trace™ ATP Τεστ Ελέγχου Επιφανειών, UXC 3M™ Clean-Trace™ Τεστ Θετικής Επιβεβαίωσης για Επιφάνειες ATP10, 10 ανά κιβώτιο 3M™ Petrifilm™ Δίσκος Ταχείας Ταυτοποίησης Σαλμονέλας (Salmonella) 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Καταμέτρησης Εντεροβακτηριδίων 3M™ Στυλεός Γρήγορης Δειγματοληψίας 3M™ Ταινία Μικροβοθρίων για το Σύστημα Μικροβιακής Φωτοανίχνευσης MLS 3008, 320 ανά κιβώτιο 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Καταμέτρησης Υδρόβιων Ετερότροφων Μικροοργανισμών 6450, 100 ανά συσκευασία 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Ταχείας Ταυτοποίησης Σαλμονέλας (Salmonella) 6536, 50 ανά συσκευασία 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Ταχείας Καταμέτρησης Ζυμών και Μυκήτων 3M™ Σύστημα Μικροβιακής Φωτοανίχνευσης MLSII 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Ταχείας Καταμέτρησης Κολοβακτηριδίων 3M™ Στυλεός Δειγματοληψίας για Περιβαλλοντολογικό Τεστ ENVSWB25, 25 ανά κιβώτιο 3M™ Flip-Top Φιάλες Αραίωσης 3M™ Κιτ Καθαρισμού Συστήματος Μικροβιακής Φωτοανίχνευσης με Ψεκασμό, GH620522587 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Ταχείας Καταμέτρησης Σαλμονέλας (Salmonella) Φίλτρα για Μοντέλα 1 mL & 5 mL, 50 τεμάχια 3M™ Dipslides PCA / VRGBG 3M™ Σπόγγοι Τύπου Στικ 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Καταμέτρησης Αεροβίων Βακτηρίων 6400
Next