Πράσινο λιβάδι με δασική γραμμή και λαμπερός ήλιος που ανατέλλει σε γαλάζιο ουρανό

3M™ Blue Sky℠ Εγγύηση

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική όσο είναι σήμερα, και θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τις ρυθμιστικές αρχές. Ευτυχώς, το 3M™ Novec™ 1230 Κατασβεστικό υγρό δεν υπόκειται σε κανονιστικούς περιορισμούς κατά την εγκατάσταση, την παραγωγή ή την αναγόμωση - και σχεδιάζουμε τη μακροπρόθεσμη παραγωγή του.

Γι' αυτό προσφέρουμε την πρώτη στο είδος της 3M™ Blue Sky℠ Εγγύηση, η οποία προστατεύει τους ιδιοκτήτες των συστημάτων καταστολής πυρκαγιάς που χρησιμοποιούν το 3M™ Novec™ 1230 Κατασβεστικό υγρό από κανονιστικές ρυθμίσεις απαγόρευσης ή περιορισμού που σχετίζονται με το υγρό. Αν το υγρό Novec 1230 υποβληθεί σε περιορισμό χρήσης ως μέσο πυροπροστασίας σε περίοδο 20 ετών μετά την εγκατάσταση λόγω των περιβαλλοντικών του ιδιοτήτων, θα σας επιστρέψουμε το ποσό αγοράς του υγρού.

Διαβάστε τους πλήρεις Όρους και τις Προϋποθέσεις της Εγγύησης Blue Sky (PDF, 222,52 KB).


Καταχωρήστε ένα σύστημα

  • Είτε είστε κάτοχος συστήματος, κατασκευαστής ΟΕΜ ή διανομέας/εγκαταστάτης ΟΕΜ, καταχωρήστε το σύστημά σας για να διαπιστώσετε εάν πληροί τις προϋποθέσεις για την 20ετή προστασία από κανονιστικές ρυθμίσεις απαγόρευσης ή περιορισμού χρήσης του υγρού Novec 1230 στα πλαίσια της 3M™ Blue Sky℠ Εγγύησης. Θα φύγετε από αυτήν την ιστοσελίδα και θα ανακατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της 3M Η.Π.Α.