Σχέδιο μοβ τριγωνικού πλέγματος.

Αντικατάσταση των HFC: βελτιωμένη απόδοση με χαμηλότερο κόστος.

Με τη μετάβαση στο 3M™ Novec™ 72DE Τεχνολογικό Υγρό, η Smiths Aerospace κατάφερε να μειώσει τις δαπάνες της σε διαλύτες καθαρισμού HFC περίπου στο μισό.

  • Πρόσοψη κτιρίου της Mustang Vacuum Systems

    Η Smiths Aerospace δεν χρειάζεται συστάσεις: είναι μια διατλαντική εταιρεία συστημάτων και εξοπλισμού, με πωλήσεις πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια και με πάνω από 11.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Το εργοστάσιο στην περιοχή Τσέλτεναμ του Ηνωμένου Βασιλείου ιδρύθηκε το 1940 και είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή διαφόρων εξαρτημάτων και συστημάτων για την αεροναυπηγική, συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών οργάνων. Ο Mark Salisbury, Μηχανικός Παραγωγής στην Smiths Aerospace, λέει: «Στον τομέα των μηχανικών οργάνων, δεν παράγουμε απαραιτήτως μεγάλες ποσότητες προϊόντων, αλλά κατασκευάζουμε περίπου 35 διαφορετικά όργανα, όπου το καθένα μπορεί να έχει έως και 200 διαφορετικά εξαρτήματα. Έτσι, το πρόγραμμα παραγωγής μας είναι πολύ γεμάτο.» Επίσης, πολλά από τα εξαρτήματα είναι πολύ ευαίσθητα και χρειάζονται προσεκτική προετοιμασία πριν από το φινίρισμα, όπως ψεκασμό και μεταξοτυπία.

Μια ξεκάθαρη επιχειρηματική περίπτωση

Αρκετά χρόνια πριν, η Smiths Aerospace είχε ήδη αποφασίσει να κάνει τη μετάβαση από το τριχλωροαιθυλένιο (Trike) σε περιβαλλοντικά φιλικούς HFC, οι οποίοι δεν ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες (ΚΜΤ) σύμφωνα με την οδηγία για τις εκπομπές διαλυτών, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2007. Παρά το γεγονός ότι η Smiths Aerospace ήταν ικανοποιημένη με το HFC που χρησιμοποιούσε αρχικά, ο Mark Duggan, Διευθυντής Πωλήσεων της Acota, που είναι ο κορυφαίος πάροχος φθοριούχων χημικών και ειδικών υλικών του Ηνωμένου Βασιλείου, έπεισε τον Mark Salisbury να δοκιμάσει το Novec 72DE Τεχνολογικό Υγρό της 3M, ως εναλλακτική λύση που παρέχει σημαντική εξοικονόμηση κόστους χωρίς να υποβιβάζει την απόδοση. Ο Mark Salisbury αναφέρει, «Από οικονομικής άποψης, η μετάβαση στο υγρό Novec ήταν αυτονόητη. Αυτό που θέλαμε να μάθουμε ήταν αν θα είχε αποτέλεσμα.» Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια δοκιμή, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο μήνες, με την Acota να έχει ενεργό ρόλο σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής. Τηρήθηκαν αρχεία ημερήσιας χρήσης και τα αποτελέσματα μίλησαν από μόνα τους...

«Εκτός από το ότι είναι φθηνότερο, υπάρχουν λιγότερες απώλειες εξαιτίας της εξάτμισης ή της παγίδευσης του υγρού μέσα στο προϊόν. Επίσης, αποστραγγίζεται καλύτερα και παρατηρήσαμε βελτίωση στην απόδοση. Παλαιότερα, έπρεπε να καθαρίσουμε από πριν ορισμένες διατάξεις, αλλά με το υγρό Novec δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Έτσι, εξοικονομούμε χρόνο», λέει ο Salisbury.

«Η μείωση των απωλειών έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.»

MARK SALISBURY,
Μηχανικός Παραγωγής στην Smiths Aerospace

Χωρίς πρόσθετες επενδύσεις στον εξοπλισμό

Ένα άλλο πλεονέκτημα ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε ανάγκη αλλαγής της συσκευής καθαρισμού, εκτός από την αύξηση του σημείου βρασμού από τους 38 στους 44 βαθμούς, γεγονός που μπορεί επίσης να συμβάλει στη βελτίωση των επιδόσεων, σύμφωνα με τον Salisbury. «Είμαστε επίσης σε θέση να συνεχίσουμε την ανακύκλωση του βρώμικου διαλύτη χρησιμοποιώντας τη μονάδα επανάκτησης διαλυτών. Έτσι, θα επιτύχουμε την επανάκτηση έως και 95% του βρώμικου διαλύτη, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση στην αγορά διαλύτη αντικατάστασης και επίσης στο κόστος απόρριψης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που το συνοδεύουν», προσθέτει ο Mark Salisbury. Αν και είναι ακόμα αρκετά νωρίς, ο Salisbury εκτιμά με σιγουριά ότι με τη μετάβαση στο 3M Novec 72DE υγρό από την Acota, «Θα μειώσουμε στο μισό το κόστος μας σε διαλύτη ανά έτος. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όπως κάθε κατασκευαστική εταιρεία, πιεζόμαστε από τους πελάτες για μείωση του κόστους μας. Δουλεύοντας με την Acota, μπορέσαμε να το πετύχουμε χωρίς να θυσιάσουμε την απόδοση. Το υγρό Novec λειτουργεί καλά για εμάς.»