Σχέδιο μοβ τριγωνικού πλέγματος.

Αντικατάσταση του Trike: εξαιρετική απόδοση καθαρισμού με πολύ βελτιωμένο προφίλ βιωσιμότητας.

Η Saab επιλέγει τα 3M™ Novec™ Τεχνολογικά Υγρά ως βιώσιμη εναλλακτική λύση για το Trike

  • Πρόσοψη κτιρίου της Mustang Vacuum Systems

    Για δεκαετίες, η παγκοσμίου φήμης σουηδική εταιρεία κατασκευής αμυντικών συστημάτων Saab χρησιμοποιούσε διαδικασίες καθαρισμού ακριβείας για να εξασφαλίσει ότι τα εξαρτήματα και τα συστήματα που κατασκευάζει και συναρμολογεί πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Για πολλά χρόνια, χρησιμοποιούσε το τριχλωροαιθυλένιο (Trike) για να ανταποκριθεί στα πρότυπα αυτά, αλλά μετά την απαγόρευσή του, η Saab έπρεπε να βρει μια πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση που θα λειτουργούσε εξίσου αποτελεσματικά.

    Ο Lars-Gunnar Huss, Project Manager στη Saab Dynamics, είχε αναλάβει την προμήθεια προϊόντος αντικατάστασης και κατά τη διάρκεια της έρευνάς του ανακάλυψε μια έκθεση 30 ετών πριν που, παρά την ηλικία της, θα αποδεικνυόταν ανεκτίμητη... Η αρχειοθετημένη έκθεση συνέκρινε διάφορες τεχνολογίες με βάση τους διαλύτες, συμπεριλαμβανομένων των 3M™ Novec™ Τεχνολογικών Υγρών και των προϊόντων Fluorinert, που προμηθευόταν παλαιότερα η Saab από την 3Μ, για διηλεκτρικούς σκοπούς.

    Έχοντας εντοπίσει μια πιθανή εναλλακτική λύση για το Trike, ο Lars-Gunnar επικοινώνησε με την εταιρεία Kemi-Intressen AB, τον διανομέα της 3Μ στη Σουηδία και την 3M για να τον βοηθήσουν στη διαδικασία αξιολόγησης, μαζί με την Guyson, την αγγλική εταιρεία κατασκευής μηχανημάτων καθαρισμού με υπέρηχους «Kerry». Η Inventec προμήθευσε το συμπληρωματικό συστατικό διαλύτη TOPKLEAN™ EL-20A με τη χρήση των τεχνολογικών υγρών Novec, μέσω του Σουηδού διανομέα Desab AB.

Αυστηρές δοκιμές που δείχνουν άριστη καθαριότητα και συνέπεια

Η Saab διενήργησε μια σειρά δοκιμών για να συγκρίνουν τη διαδικασία καθαρισμού χρησιμοποιώντας το Novec ως συμπληρωματικό συστατικό σε καθαριστικό διαλύτου σε σχέση με το Trike, για τον καθαρισμό του DINITROL® ως ενός εξαιρετικά δύσκολου στην αφαίρεση ρύπου. Τα σύνολα στάλθηκαν στο εργαστήριο της 3M στο Ηνωμένο Βασίλειο για ανάλυση και, μετά από κάποιες προσαρμογές στη διαδικασία καθαρισμού ακριβείας στην Guyson, τα αποτελέσματα έδειξαν εξαιρετική συνέπεια και καθαριότητα σε σύγκριση με το τριχλωροαιθυλένιο.

Μετά από τη γενναιόδωρη δωρεά μιας συσκευής συμπληρωματικού συστατικού διαλύτη Microsolve από την Guyson, η Saab συνέχισε την περαιτέρω αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας καθαρισμού για τη συναρμολόγηση του μαγνήτρου. Αυτό περιλάμβανε τον έλεγχο και την αυστηρή δοκιμή των εξαρτημάτων του μαγνήτρου κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι έχουν επιτευχθεί ικανοποιητικά επίπεδα καθαριότητας και λειτουργικής σταθερότητας. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή δοκιμών σε ολοκληρωμένα μάγνητρα. Ο νέος καθαρισμός ακριβείας πέρασε όλες τις δοκιμές.

Η μετάβαση ολοκληρώθηκε...

Μετά από δυόμισι χρόνια αξιολόγησης, και περίπου δύο μήνες κατά τους οποίους η Saab πραγματοποίησε την αξιολόγηση και πιστοποίηση της αντικατάστασης, αποφασίστηκε τελικά η αγορά μιας συσκευής καθαρισμού ακριβείας Guyson συμπληρωματικού συστατικού διαλύτη με τη χρήση των Novec Τεχνολογικών Υγρών. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον Lars-Gunnar Huss, αυτή η διαδικασία παράγει σταθερά τα επιθυμητά αποτελέσματα καθαρισμού.

 

Το Saab είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Saab. Όλα τα άλλα σήματα αποτελούν ιδιοκτησίες των αντίστοιχων ιδιοκτητών.