Σχέδιο μοβ τριγωνικού πλέγματος.

Αντικατάσταση του Trike: βελτιωμένη απόδοση με χαμηλότερο κόστος.

Με τη μετάβαση στο 3M™ Novec™ 71DE Τεχνολογικό Υγρό, η BOC βελτίωσε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και μείωσε το ετήσιο κόστος καθαρισμού έως και 60%.

  • Πρόσοψη κτιρίου της Mustang Vacuum Systems

    Όταν επιστρέφονται χρησιμοποιημένες φιάλες οξυγόνου στην BOC, προμηθευτή βιομηχανικών, ιατρικών και ειδικών αερίων, είναι επιτακτική η ανάγκη απομάκρυνσης οποιουδήποτε υπολείμματος στις βαλβίδες για να αποκλειστεί ο κίνδυνος μόλυνσης. Η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία καθαρισμού χρησιμοποιεί το 3M™ Novec™ 71DE Τεχνολογικό Υγρό με μια μονάδα καθαρισμού υπερήχων με ατμό που παρέχεται από την D&S Ultra Clean Ltd. Το αποτέλεσμα είναι ο εξαιρετικά αποτελεσματικός καθαρισμός όλων των εξαρτημάτων. Η νέα διαδικασία βλέπει μια παραδοσιακή λειτουργία τριχλωροαιθυλενίου (Trike) να αντικαθίσταται από ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα εμβάπτισης που είναι καλύτερο για την υγεία των εργαζομένων, καθαρίζει καλύτερα τους κυλίνδρους και μειώνει το κόστος του κύκλου ζωής.

    Η αντικατάσταση του Trike είναι σημαντική, καθώς έχει επισημανθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς REACH ως Ουσία που προκαλεί Πολύ Μεγάλη Ανησυχία (ΟΠΜΑ), και μετά την ημερομηνία κατάργησης του τον Απρίλιο του 2016, απαγορεύεται πλέον η μη αδειοδοτημένη χρήση του Trike.

Το νέο καθεστώς καθαρισμού ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις

Η νέα λύση ικανοποιεί και τα τέσσερα στοιχεία της ατζέντας καθαρισμού της BOC για την ασφάλεια, την υγεία, το περιβάλλον και την ποιότητα - SHEQ. Πρόκειται για μια παραγωγική εναλλακτική λύση για την αντικατάσταση του καθαρισμού με Τριχλωροαιθυλένιο (Trike) και, βασικά, το νέο σύστημα εξαλείφει την ανάγκη υποβολής των εργαζομένων σε παρακολούθηση της υγείας τους. Από την έναρξη της λειτουργίας της χαρακτηρίστηκε ως η βέλτιστη πρακτική για την BOC Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας και τον Όμιλο Linde παγκοσμίως.

Πριν κάνουν τη μετάβαση, οι αναλυτές ποιότητας της BOC συνεργάστηκαν με την 3Μ και την D&S Ultra-Clean Ltd για την εφαρμογή μιας διεξοδικής δοκιμαστικής διαδικασίας καθαρισμού, η οποία περιλάμβανε επαναλαμβανόμενες δοκιμές μολυσμένων κυλίνδρων, μια αναλυτική μελέτη παρακολούθησης των εκπομπών και εκθέσεις τοξικότητας. Το υγρό Novec 71DE επιλέχθηκε για το ισχυρό περιβαλλοντικό του προφίλ. Βασίζεται σε ένα σκεύασμα διαχωρισμένου υδροφθοροαιθέρα (HFE) που έχει χαμηλό Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη, δεν καταστρέφει το όζον και δεν περιέχει υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), υδροφθοράνθρακες (HFC) ή επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους (HAP).

«Η νέα διαδικασία είναι συνολικά πολύ πιο υγιεινή, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για το περιβάλλον. Επιπλέον, αν και το κόστος δεν ήταν το βασικό κίνητρο για την αλλαγή, η BOC έχει κάνει σημαντική εξοικονόμηση από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η μετάβαση. Εκτός από τη μείωση της απώλειας ατμών, καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια και, στους πρώτους εννέα μήνες λειτουργίας του, χρησιμοποιήθηκαν λίγο περισσότερα από 30 kg υγρού Novec 71DE σε σύγκριση με την εκτίμηση 300 kg του Trike. Επίσης, είναι λειτουργικά αποδοτικό. Ο εξοπλισμός απαιτεί λιγότερο χρόνο ψύξης, ο οποίος με τη σειρά του επιτρέπει μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας μειώνει τον κίνδυνο ανθρώπινου σφάλματος.»
WAYNE DREW
Υπεύθυνος Συντήρησης στην BOC