Ασφαλής και βιώσιμη αντικατάσταση για το n-προπυλοβρωμίδιο και το TCE

Στην απολίπανση με ατμό, η χρήση τοξικών χημικών ουσιών όπως το n-προπυλοβρωμίδιο (nPB ή 1-BP) και το τριχλωροαιθυλένιο (TCE) ελέγχεται ολοένα και περισσότερο από τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ, η ημερομηνία κατάργησης του Trike ορίστηκε για τον Απρίλιο του 2016 και πλέον απαγορεύεται η χρήση του με εξαίρεση εγκεκριμένες εφαρμογές που συνδέονται με συγκεκριμένες εταιρείες. Η ημερομηνία κατάργησης του nPB έχει προγραμματιστεί για το 2020. Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος και χαμηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη, τα 3M™ Novec™ Τεχνολογικά Υγρά είναι μια ασφαλής, βιώσιμη εναλλακτική λύση καθαρισμού από το n-προπυλοβρωμίδιο (nPB) και το τριχλωροαιθυλένιο (TCE).


Κανονισμοί ασφαλείας για το n-προπυλοβρωμίδιο (nPB)

Λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια των εργαζομένων, η πίεση των ρυθμιστικών αρχών εντείνεται σχετικά με το nPB ή το 1-βρωμοπροπάνιο. Ο κατάλογος με τις ισχύουσες/επερχόμενες αλλαγές κανονισμού για το nPB περιλαμβάνει:

 • Σημαίες του κόσμου σε φόντο μπλε ουρανού.

  Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο στοχεύουν το nPB σε σχέση με τις ανησυχίες για την ασφάλεια των εργαζομένων

  • Η ημερομηνία κατάργησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 2020
  • Οι 10 κύριες χημικές ουσίες που υποβάλλονται σε αξιολόγηση κινδύνου από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA)
  • Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ απαιτεί αναφορά χρήσης
  • Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, Προειδοποίηση Αναδυόμενου Κινδύνου
  • Προειδοποίηση κινδύνου OSHA/NIOSH
  • Η Αμερικανική Διάσκεψη Κυβερνητικών Βιομηχανικών Υγιεινολόγων (ACGIH) μείωσε το όριο έκθεσης στο nPB σε 0,1 ppm (επιτρεπτό όριο χρονοσταθμισμένου μέσου όρου έκθεσης 8 ωρών) και ταξινόμησε εκ νέου το nPB ως κατηγορία Α3 ("Επιβεβαιωμένο Καρκινογόνο για τα Ζώα με Άγνωστη Συνάφεια για τους Ανθρώπους")

  Ψάχνετε για έναν βιώσιμο διαλύτη καθαρισμού που δεν έχει συμπεριληφθεί για σταδιακή κατάργηση; Μάθετε γιατί η εταιρεία Mustang Vacuum Systems, κατασκευαστής εξοπλισμού επιμετάλλωσης σε κενό και παροχέας υπηρεσιών, αντικατέστησε το nPB με Υγρά Novec στην απολίπανση με ατμό.Αυτός ο σύνδεσμος θα σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα της 3M UK. Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τα τεχνικά φυλλάδια και οι κανονισμοί, ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνα της χώρας σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με έναν ειδικό στη χώρα σας συμπληρώνοντας το έντυπο που παρέχεται

Πήγαινε με εκεί

Τοξικότητα και περιθώριο ασφαλείας για το nPB

 • Μωβ εικονίδιο 3 ατόμων με μέσα ατομικής προστασίας.

  Βάλτε πρώτα την ασφάλεια των εργαζομένων σας. Για την ασφαλή χρήση του nPB σε εφαρμογές απολίπανσης με ατμό, οι εταιρείες πρέπει να μειώσουν τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε τουλάχιστον 10 ppm, το οποίο ισοδυναμεί με τα τυπικά επίπεδα έκθεσης της απολίπανσης με ατμό. Η ημερομηνία κατάργησης για το nPB έχει οριστεί την 1η Ιουλίου 2020. Η υφιστάμενη χρήση του nPB μπορεί να συνεχιστεί προς το παρόν, αλλά οι εταιρείες που ψάχνουν να επενδύσουν σε ένα νέο σύστημα απολίπανσης με ατμό, μπορεί να θέλουν να εξετάσουν και εναλλακτικούς διαλύτες για να προστατεύσουν την επένδυσή τους.

  Έχουν εντοπιστεί καρκινογενείς και μη καρκινογενείς κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων με την επανειλημμένη και χρόνια έκθεση σε nPB, όπως:

   
  • Νευροτοξικότητα
  • Τοξικότητα των νεφρών
  • Τοξικότητα του ήπατος
  • Αναπαραγωγική τοξικότητα
  • Καρκίνος του πνεύμονα

Η προθεσμία για τα τοξικά διαλύματα καθαρισμού που καταστρέφουν το όζον φτάνει στο τέλος της
 • Κανονισμοί ασφαλείας για το τριχλωροαιθυλένιο (TCE)

  Το TCE ταξινομείται ως πιθανό ανθρώπινο καρκινογόνο κατηγορίας Α2. Το TCE θέτει έναν υπερβολικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη καρκινογόνων κινδύνων από την έκθεση. Η χρόνια έκθεση στο TCE στην απολίπανση με ατμό μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Λόγω αυτών των ανησυχιών για την ασφάλεια των εργαζομένων, η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) πρότεινε την απαγόρευση του TCE στην απολίπανση με ατμό. Και στην ΕΕ απαγορεύεται ήδη η χρήση χωρίς ειδικές άδειες στο πλαίσιο της καταχώρισης, αξιολόγησης και έγκρισης των χημικών ουσιών (REACH).

 • Κανονισμοί βιωσιμότητας για το HFC (υδροφθοράνθρακας)

  Σκοπός του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια, ο οποίος εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2006 και αναθεωρήθηκε το 2014, είναι η μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των HFC που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές καθαρισμού ακριβείας. Ο επικαιροποιημένος Κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια απαγορεύει την πώληση ορισμένων HFC, συμπεριλαμβανομένου του HFC-23 από τις αρχές του 2015, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση όλων των υπόλοιπων HFC στο 21% των επιπέδων του 2009-2012 μέχρι το 2030. Οι HFC δεν είναι πλέον βιώσιμοι διαλύτες καθαρισμού και ήρθε η ώρα να επιλέξετε έναν πιο έξυπνο, ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο διαλύτη για τις εργασίες απολίπανσης με ατμό.

 • Εγγραφείτε για ενημερώσεις

  Οι ειδικοί μας παρακολουθούν τα τελευταία νέα από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA), την ΕΕ και άλλες παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές που διέπουν το TCE, τα HCFC και πολλά άλλα. Λάβετε σύντομες περιλήψεις των νέων εξελίξεων και του πιθανού αντίκτυπου στην επιχείρησή σας και στις διαδικασίες καθαρισμού και αποφύγετε τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησής σας. Επισκεφθείτε τα αρχεία του ενημερωτικού μας δελτίου ή εγγραφείτε για περισσότερα νέα.

  Προβολή Ενημερωτικών Δελτίων για Διαλύτες Καθαρισμού >

  Εγγραφή >


Πώς συγκρίνονται τα 3M Novec Τεχνολογικά Υγρά με τα nPB και TCE;

 • Μια ασφαλέστερη, πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση για την αντικατάσταση του nPB και του TCE

  Η τυπική έκθεση σε απολίπανση με ατμό βρίσκεται στο όριο έκθεσης του nPB, γεγονός που το καθιστά μια μη ασφαλή λύση για αυτήν την εφαρμογή. Όπως και το nPB, το TCE έχει χαμηλό όριο έκθεσης. Τα 3M™ Novec™ Τεχνολογικά Υγρά έχουν μέσο όριο έκθεσης 200 ppm (μοριακά σταθμισμένος μέσος όρος των επιτρεπτών ορίων έκθεσης 8 ωρών του στοιχείου), που σημαίνει ότι έχουν 20 φορές υψηλότερο όριο έκθεσης από το nPB και το Trike. Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ, η ημερομηνία κατάργησης του Trike ορίστηκε για τον Απρίλιο του 2016 και πλέον απαγορεύεται η χρήση του με εξαίρεση εγκεκριμένες εφαρμογές που συνδέονται με συγκεκριμένες εταιρείες. Η ημερομηνία κατάργησης του nPB έχει προγραμματιστεί για το 2020.

  Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των Novec Τεχνολογικών Υγρών για τον Καθαρισμό με Διαλύτες και την Απολίπανση με Ατμό


  Η εικόνα προορίζεται μόνο για λόγους παρουσίασης.
   

 • Ιστόγραμμα που δείχνει τα όρια έκθεσης για το nPB (0,1 ppm), το TCE (10 ppm) και το υγρό Novec 73DE (195 ppm) μαζί με άτομα με εξοπλισμό ασφαλείας.

Σύγκριση Διαλυτών Καθαρισμού: Πώς συγκρίνεται το 3M™ Novec™ 72DE Τεχνολογικό Υγρό με το nPB και το TCE;

Δείτε την επίδραση της χρήσης Τεχνολογικών Υγρών 3M™ Novec™ για να αντικαταστήσετε το nPB ή το TCE με αυτή τη σύγκριση, δίπλα-δίπλα
 • *Η τιμή των 200 ppm είναι ο μοριακά σταθμισμένος μέσος όρος των επιτρεπτών ορίων έκθεσης 8 ωρών του στοιχείου. ** Περιθώριο ασφάλειας κατά τη χρήση = Όριο Έκθεσης / Έκθεση (αναμενόμενος χρονικά σταθμισμένος μέσος όρος 8 ωρών 10 ppmv)

Μηχανικός παραγωγής που κατεβάζει το καλάθι με συνδέσμους υδραυλικής γραμμής από ορείχαλκο σε συσκευή απολίπανσης με ατμό

Είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε έναν διαλύτη καθαρισμού Novec;

Είτε ψάχνετε για μια εναλλακτική λύση για το nPB είτε για αντικατάσταση του TCE, θέλουμε να κάνουμε τη μετάβασή σας σε έναν νέο διαλύτη καθαρισμού όσο πιο απλή γίνεται. Με μια γκάμα από υγρά Novec για να επιλέξετε, ένα δείγμα προϊόντος ή μια δοκιμή καθαρισμού θα σας βοηθήσει να βρείτε την καλύτερη λύση Novec για τις ανάγκες σας.

Φροντίστε να γίνει μια δοκιμή καθαρισμού

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους διαλύτες καθαρισμού 3M Novec

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.

Η ομάδα των μηχανικών και των ειδικών μας είναι έτοιμη να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να σας παρέχει υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για την οργάνωση δειγμάτων και δοκιμών καθαρισμού. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.