Καθαρισμός με διαλύτες και απολίπανση με ατμό - Προϊόντα Novec ανά ισχύ καθαρισμού

Είτε καθαρίζετε ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ιατροτεχνολογικές συσκευές ή μηχανικά εξαρτήματα ακριβείας, μια λύση δεν ταιριάζει σε όλα. Τα 3M Novec Τεχνολογικά Υγρά διατίθενται σε ένα εύρος δυνατοτήτων για να προσφέρουν το σωστό εργαλείο για τη δουλειά.

 

 

Μάθετε περισσότερα για με τα προϊόντα μας σχετικά με τον:

Καθαρισμό για ελαφρύ επίπεδο ρύπανσης

Καθαρισμό για μέσο επίπεδο ρύπανσης

Καθαρισμό για έντονο επίπεδο ρύπανσης


 

επιστροφή στα προϊόντα της Novec ανά συμβατότητα και ισχύ καθαρισμού