Εικονίδιο εγγράφου με σημάδι ελέγχου σε μοβ φόντο

Προδιαγράψτε το Κατασβεστικό Υγρό Novec™ 1230 με Σιγουριά

Δημιουργήστε τη σωστή προδιαγραφή για τις ανάγκες του πελάτη σας με το Εργαλείο Καθορισμού Προδιαγραφών. Η έμπειρη ομάδα μηχανικών καταστολής πυρκαγιάς της 3M έχει αναπτύξει μια ορολογία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε εύκολα ένα σύστημα που περιέχει το υγρό Novec 1230 για το έργο του πελάτη σας, είτε με την εμπορική ονομασία του είτε με τις γενικές ιδιότητες.


Καθορίζετε τις προδιαγραφές για το 3M™ Novec™ 1230 Κατασβεστικό Υγρό;

 • Μοβ εικονίδιο του ακροφυσίου συστήματος καταστολής πυρκαγιάς, με τίτλο Novec 1230

  Το υλικό κατάσβεσης είναι το βασικό στοιχείο σε οποιοδήποτε σύστημα καταστολής της πυρκαγιάς. Όταν δημιουργείτε μια προδιαγραφή, οι συστάσεις σας θα μπορούσαν να καθορίσουν εάν οι άνθρωποι, τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία ή ακόμη και μια ολόκληρη επιχείρηση θα επιβιώνουν από μια πυρκαγιά.

  Καθορίστε ένα υλικό κατάσβεσης που είναι:


  • Ασφαλές για χρήση σε χώρους όπου υπάρχουν άνθρωποι
  • Περιβαλλοντικά βιώσιμο
  • Ηλεκτρικά μη αγώγιμο
  • Αναγνωρίζεται από διεθνή πρότυπα όπως το NFPA 2001 και το EN-15004
  • Μπορεί να σβήσει τη φωτιά στο αρχικό στάδιο
  • Δεν αφήνει υπολείμματα

Καθαρό Μέσο για την Καταστολή της Πυρκαγιάς
Purple icon of fire suppression system nozzle labeled Novec 1230

Αντιγράψτε και επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο στις προδιαγραφές σας ή κάντε λήψη του παραδείγματος με όλες τις προδιαγραφές.

 1. Περίληψη των εργασιών

  A. Σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πυρόσβεσης ολικής κατάκλυσης που χρησιμοποιεί το 3M™ Novec™ 1230 Κατασβεστικό υγρό. (Θα αναφέρεται στο εξής ως ΣΥΣΤΗΜΑ)

 2. Καθαρό Μέσο για την Καταστολή της Πυρκαγιάς

  Α. Το καθαρό κατασβεστικό υγρό πρέπει να είναι το 3M Novec 1230 Κατασβεστικό υγρό.

  B. Το καθαρό μέσο πρέπει να έχει Μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος (ODP).

  Γ. Το καθαρό μέσο θα έχει δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) <1 (100 χρόνια ITH.) Το GWP όπως ορίζεται από την Πέμπτη έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (AR5 της IPCC) ή από την τεκμηρίωση και τις εγκρίσεις του Οργανισμού Προστασίας περιβάλλοντος των ΗΠΑ (US EPA).

  Δ. Τα κατασβεστικά μέσα δεν πρέπει να απαγορεύονται για χρήση στην πυροπροστασία εξαιτίας του δυναμικού καταστροφής του όζοντος (ODP) ή του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) που έχουν, δεν προορίζονται για σταδιακή κατάργηση από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, ούτε υπόκεινται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τα φθοριούχα αέρια με στόχο την σταδιακή κατάργηση της παραγωγής και της εισαγωγής των HFC στην Ευρώπη.

  Ε. Το κατασβεστικό μέσο πρέπει να έχει ελάχιστο συντελεστή ασφαλείας 60% μεταξύ του ποσοστού συγκέντρωσης σχεδιασμού και του Επιπέδου στο οποίο δεν παρατηρούνται ανεπιθύμητα αποτελέσματα (NOAEL) για τους κινδύνους της κατηγορίας Α και Γ. Για οδηγίες σχετικά με τους παράγοντες ασφαλείας για τους κινδύνους της Κατηγορίας B, επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (ΟΕΜ).

  ΣΤ. Το καθαρό κατασβεστικό μέσο πρέπει να διαθέτει αναγνώριση για τα εξαρτήματα των μονάδων πυρόσβεσης αλογονοποιημένου υδρογονάνθρακα είτε κατά LPCB 1230, VdS 2344, CNPP ή κατά UL 2166 και πιστοποιητικό έγκρισης τύπου IMO MSC/Circ. 848 σχετικά με τις Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση μόνιμων πυροσβεστικών συστημάτων αερίου. Το κατασβεστικό μέσο πρέπει να έχει ελάχιστες συγκεντρώσεις πυρόσβεσης για τα καύσιμα της κατηγορίας Α και Β, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που περιγράφονται λεπτομερώς στο πρότυπο ISO 14520 (πρότυπο που καλύπτει τα συστήματα πυρόσβεσης με αέριο) και στο πρότυπο UL 2166.

  Ζ. Το καθαρό κατασβεστικό μέσο πρέπει να περιλαμβάνεται στα πρότυπα ISO 15004 και NFPA 2001.

  Η. Το καθαρό κατασβεστικό μέσο πρέπει να έχει προστασία 20 ετών, που να ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο, έναντι κανονιστικών ρυθμίσεων απαγόρευσης ή περιορισμού χρήσης που να σχετίζεται με το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, την καταστροφή του όζοντος και τη διάρκεια ζωής του μέσου στην ατμόσφαιρα.

  Κάντε λήψη του πλήρους παραδείγματος με τις προδιαγραφές για το Novec™ 1230 (PDF, 104 KB)

Οι κανόνες σύναψης συμβάσεων απαιτούν υλικό καταστολής πυρκαγιάς μη συγκεκριμένης μάρκας;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως θέλετε να δώσετε έμφαση σε συγκεκριμένα κριτήρια πελατών, όπως η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, το περιθώριο ασφαλείας για τους ανθρώπους που είναι στον χώρο ή η προστασία των σκληρών δίσκων από ζημιές κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης του συστήματος. Επιλέξτε παρακάτω τον τομέα που θέλετε να δώσετε έμφαση για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δείγμα προδιαγραφών που εστιάζει σε αυτά τα ζητήματα. Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες προδιαγραφών για να διασφαλίσετε ότι θα έχετε τα σημαντικά χαρακτηριστικά που χρειάζονται οι πελάτες σας.

 • Μοβ εικονίδιο του ακροφυσίου συστήματος καταστολής πυρκαγιάς
  Προδιαγραφές χωρίς αναφορά ονομασίας

  Αν απαιτείται να καθορίσετε τις προδιαγραφές χωρίς αναφορά εμπορικής ονομασίας, μπορείτε να το κάνετε με βάση τις μοναδικές ιδιότητες του κατασβεστικού μέσου. Το υγρό Novec 1230 συνδυάζει την εξαιρετική βιωσιμότητα με το υψηλότερο περιθώριο ασφαλείας μεταξύ των καθαρών κατασβεστικών υλικών και δεν προορίζεται για ρυθμιστική σταδιακή κατάργηση. 

 • Μοβ εικονίδιο φύλλου με κοτσάνι που τυλίγεται γύρω από τη γη, που αντιπροσωπεύει το φιλικό προς το περιβάλλον
  Φιλικό προς το περιβάλλον

  Η μηδενική καταστροφή του όζοντος δεν αρκεί. Για ολοκληρωμένες βιώσιμες λύσεις, θέλετε ένα καθαρό κατασβεστικό υλικό με δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη (GWP) <1. Οι παρακάτω προδιαγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πελάτες που εκτιμούν ιδιαίτερα τα βιώσιμα προϊόντα, που δεν υπόκεινται στους ισχύοντες ή μελλοντικούς κανονισμούς για την αλλαγή του κλίματος.

 • Μοβ εικονίδιο ανθρώπων με μια μικρή καρδιά στο μπροστινό άτομο
  Υψηλό περιθώριο ασφαλείας

  Όλα τα καθαρά κατασβεστικά υλικά δεν έχουν τα ίδια περιθώρια ασφαλείας. Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε χώρους όπου υπάρχουν άνθρωποι, η ασφάλεια του υλικού είναι πολύ σημαντική. Το βασικό στοιχείο για αυτό είναι η ελάχιστη συγκέντρωση σχεδιασμού που χρησιμοποιείται. Ως εναλλακτική λύση στην αναφορά καθαρών κατασβεστικών μέσων με την εμπορική τους ονομασία, τα προϊόντα μπορούν να προσδιοριστούν απαιτώντας περιθώρια ασφαλείας.

 • Μοβ εικονίδιο κέντρου δεδομένων με ηχητικά κύματα
  Αποφυγή ζημιάς στους σκληρούς δίσκους

  Η απελευθέρωση αδρανούς αερίου κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους σκληρούς δίσκους. Η εκτόξευση αερίου σε ένα χώρο διακομιστών (server room) μπορεί να διαρκέσει 120 δευτερόλεπτα για έναν κίνδυνο κλάσης Α. (NFPA 2001 5.7.1.1.2.) Η συχνότητα, η ακουστική στάθμη και η διάρκεια του ήχου κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης συμβάλλουν στη δημιουργία σφαλμάτων του σκληρού δίσκου, διακόπτοντας την παρακολούθηση δεδομένων στις περιστρεφόμενες μονάδες σκληρού δίσκου. Δεν έχει αναφερθεί καμία εκτόξευση χημικού καθαρού μέσου που να καταστρέφει τους σκληρούς δίσκους.


Μη επώνυμα προϊόντα: Καθαρό Μέσο για την Καταστολή της Πυρκαγιάς
Purple icon of fire suppression system nozzle

Αντιγράψτε και επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο στις προδιαγραφές σας ή κάντε λήψη του παραδείγματος με όλες τις προδιαγραφές.

 1. Περίληψη των εργασιών

  A. Σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πυρόσβεσης ολικής κατάκλυσης, που χρησιμοποιεί ένα κατασβεστικό μέσο κατασκευασμένο από έναν αξιόπιστο κατασκευαστή με μια διαδικασία γνωστή ως ηλεκτροχημική φθορίωση. (Θα αναφέρεται στο εξής ως ΣΥΣΤΗΜΑ)

 2. Καθαρό Μέσο για την Καταστολή της Πυρκαγιάς

  Α. Το κατασβεστικό μέσο πρέπει να παρασκευάζεται σε εγκατάσταση με πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001.

  B. Το καθαρό κατασβεστικό υγρό πρέπει να έχει Μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος (ODP).

  Γ. Το καθαρό κατασβεστικό υγρό πρέπει να έχει δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) <1 (100 χρόνια ITH). Το GWP όπως ορίζεται από την Πέμπτη έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (AR5 της IPCC).

  Δ. Το κατασβεστικό μέσο δεν πρέπει να απαγορεύεται για χρήση στην πυροπροστασία εξαιτίας του δυναμικού καταστροφής του όζοντος (ODP) ή του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) που έχει, δεν προορίζεται για σταδιακή κατάργηση από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, ούτε υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τα φθοριούχα αέρια με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής και της εισαγωγής των HFC στην Ευρώπη.

  Ε. Το κατασβεστικό μέσο πρέπει να έχει ελάχιστο συντελεστή ασφαλείας 60% μεταξύ του ποσοστού συγκέντρωσης σχεδιασμού και του Επιπέδου στο οποίο δεν παρατηρούνται ανεπιθύμητα αποτελέσματα (NOAEL) για τους κινδύνους της κατηγορίας Α και Γ. Για οδηγίες σχετικά με τους παράγοντες ασφαλείας για τους κινδύνους της Κατηγορίας B, επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (ΟΕΜ).

  ΣΤ. Η ελάχιστη συγκέντρωση κατάσβεσης (MEC) που προσδιορίζεται με δοκιμή όπως επιβεβαιώνεται βάση αναγνωρισμένου εργαστηριακού προτύπου δοκιμής (π.χ. UL 2166, FM 5600) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,3%.

  Ζ. Το καθαρό κατασβεστικό μέσο πρέπει να διαθέτει αναγνώριση για τα εξαρτήματα των μονάδων πυρόσβεσης αλογονοποιημένου υδρογονάνθρακα είτε κατά LPCB 1230, VdS 2344, CNPP ή κατά UL 2166 και πιστοποιητικό έγκρισης τύπου IMO MSC/Circ. 848 σχετικά με τις Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση μόνιμων πυροσβεστικών συστημάτων αερίου. Το κατασβεστικό μέσο πρέπει να έχει ελάχιστες συγκεντρώσεις πυρόσβεσης για τα καύσιμα της κατηγορίας Α και Β, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που περιγράφονται λεπτομερώς στο πρότυπο ISO 14520 (πρότυπο που καλύπτει τα συστήματα πυρόσβεσης με αέριο) και στο πρότυπο UL 2166.

  Η. Το καθαρό κατασβεστικό μέσο πρέπει να περιλαμβάνεται στα πρότυπα ISO 15004 και NFPA 2001.

  Θ. Το καθαρό κατασβεστικό μέσο πρέπει να έχει προστασία 20 ετών, που να ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο, έναντι κανονιστικών ρυθμίσεων απαγόρευσης ή περιορισμού χρήσης που να σχετίζεται με το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, την καταστροφή του όζοντος και τη διάρκεια ζωής του μέσου στην ατμόσφαιρα.

  Ι. Η οντότητα που προσφέρει το πιστοποιημένο και εγκεκριμένο σύστημα που χρησιμοποιεί γνήσιο καθαρό κατασβεστικό μέσο πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη σχέση της με τον κατασκευαστή του γνήσιου καθαρού κατασβεστικού μέσου και τον εγκεκριμένο συνεργάτη του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM).

  Κ. Οι κύλινδροι του συστήματος πρέπει να επισημαίνονται με την ένδειξη του κατασκευαστή του συστήματος και του εμπορικού σήματος. Η συντήρηση και η αναγόμωση του συστήματος πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή και να χρησιμοποιείται προϊόν επωνυμίας της αρχικής εγκατάστασης.

  Κάντε λήψη του πλήρους παραδείγματος με τις προδιαγραφές μη επώνυμων προϊόντων
Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτό το κείμενο, που εστιάζει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στις προδιαγραφές σας
Purple icon of the earth being wrapped with a leaf and stem, representing environmentally friendly

Το σύστημα καταστολής πυρκαγιάς πρέπει να περιλαμβάνει εγγύηση 20 ετών από τον κατασκευαστή του καθαρού μέσου, που να εγγυάται για το κατασβεστικό μέσο έναντι κάθε ρυθμιστικής δραστηριότητας ή δραστηριότητας σταδιακής κατάργησης για χρονικό διάστημα 20 ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης. Ο κατασκευαστής του μέσου πρέπει να παρέχει πιστοποιητικό στον τελικό χρήστη, που να αναφέρει την ημερομηνία της εγγύησης και τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις.

 1. Περίληψη των εργασιών

  Α. Σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πυρόσβεσης ολικής κατάκλυσης, που χρησιμοποιεί ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο καθαρό κατασβεστικό μέσο.

 2. Καθαρό Μέσο για την Καταστολή της Πυρκαγιάς

  Α. Το καθαρό μέσο πρέπει να έχει Μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος (ODP).

  Β. Το καθαρό μέσο θα έχει δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) <1 (100 χρόνια ITH.) Το GWP όπως ορίζεται από την Πέμπτη έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (AR5 της IPCC).

  Γ. Οι κύλινδροι του συστήματος πρέπει να επισημαίνονται με την ένδειξη του κατασκευαστή του συστήματος και του κατασβεστικού μέσου. Το σύστημα πρέπει να αναπληρώνεται με καθαρό κατασβεστικό μέσο της αρχικής επωνυμίας.

  Δ. Τα κατασβεστικά μέσα δεν πρέπει να απαγορεύονται για χρήση στην πυροπροστασία εξαιτίας του δυναμικού καταστροφής του όζοντος (ODP) ή του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) που έχουν, δεν προορίζονται για σταδιακή κατάργηση από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, ούτε υπόκεινται στον ευρωπαϊκό κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής και της εισαγωγής των HFC στην Ευρώπη.
Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτό το κείμενο, που εστιάζει στην ασφάλεια των ατόμων, στις προδιαγραφές σας
Purple icon of people with a small heart on the front person

Το κατασβεστικό μέσο πρέπει να έχει ελάχιστο συντελεστή ασφαλείας 60% μεταξύ του ποσοστού συγκέντρωσης σχεδιασμού και του Επιπέδου στο οποίο δεν παρατηρούνται ανεπιθύμητα αποτελέσματα (NOAEL) για τους κινδύνους της κατηγορίας Α και Γ. Για οδηγίες σχετικά με τους παράγοντες ασφαλείας για τους κινδύνους της Κατηγορίας B, επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (ΟΕΜ).

Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτό το κείμενο, που εστιάζει σε ζητήματα σχετικά με τον θόρυβο, στις προδιαγραφές σας
Purple icon of data center with sound waves

Το σύστημα πρέπει να έχει πιστοποίηση από τον κατασκευαστή του συστήματος καταστολής πυρκαγιάς όσον αφορά τη στάθμη θορύβου κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης του μέσου, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 110 dB, από 0,5 έως 5,0 kHz, για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα, σε απόσταση ενός μέτρου από το ακροφύσιο εκτόξευσης του αερίου. Ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει πιστοποιημένη τεκμηρίωση δοκιμών με μετρημένα επίπεδα θορύβου που καταγράφονται από το LZF max ανά κεντρική συχνότητα ζώνης οκτάβας 1/3 ή άλλη εγκεκριμένη μέθοδο.

Εικόνα συστήματος καταστολής πυρκαγιάς με κυλίνδρους Novec 1230

Βρείτε έναν εγκεκριμένο κατασκευαστή εξοπλισμού

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς

Απευθυνθείτε στην ομάδα μηχανικών και εμπειρογνωμόνων της 3M για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και να σας παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζεστε σχετικά με τα συστήματα καταστολής πυρκαγιάς, τους κανονισμούς και το υγρό Novec 1230.