Το Υγρό Novec 1230 παρέχει μεγάλο περιθώριο ασφάλειας για χρήση σε χώρους όπου υπάρχουν άνθρωποι

Novec 1230 Fluid Safety Margin Graph

Τα υλικά πυρόσβεσης δεν είναι ίδια όσον αφορά την ασφάλεια που παρέχουν για τον άνθρωπο. Ο έλεγχος του επιτρεπτού ορίου για τον άνθρωπο και η σχεδιαζόμενη συγκέντρωση είναι ο καλύτερος οδηγός για το περιθώριο ασφαλείας ενός υλικού. Το NOAEL (Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητα αποτελέσματα) είναι το διεθνώς καθιερωμένο όριο για τα υλικά πυρόσβεσης. Η σχεδιαζόμενη συγκέντρωση είναι η ποσότητα του υλικού πυρόσβεσης που απαιτείται, για να σβήσει η φωτιά με ασφάλεια. Το περιθώριο ασφαλείας για τον άνθρωπο προκύπτει από τη σχετική διαφορά μεταξύ της σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης και του ειδικού NOAEL. Όπως δείχνει το διάγραμμα, το Novec 1230 παρέχει, με μεγάλη διαφορά, το υψηλότερο περιθώριο ασφάλειας για τον άνθρωπο.

Επιστροφή στην Καταστολή Πυρκαγιάς