Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με το 3M™ Novec™ 1230 Κατασβεστικό υγρό

Στην 3M, θέτουμε πάντα ερωτήματα σχετικά με τον κόσμο γύρω μας, αναζητώντας καλύτερους τρόπους για να λύσουμε νέα προβλήματα και να κάνουμε τη ζωή καλύτερη για όλους. Παρακάτω απαντάμε σε μερικές από τις ερωτήσεις σας σχετικά με το 3M™ Novec™ 1230 Κατασβεστικό υγρό.

Λήψη των Συχνών Ερωτήσεων για το Υγρό 3M Novec 1230 (PDF, 154 KB)

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία 3M™ Novec™

Παραμείνετε ενημερωμένοι με νέα για τα προϊόντα και τις τάσεις του κλάδου που έχουν σημασία, όταν έχουν σημασία, με τα ενημερωτικά δελτία 3M Novec, προσαρμοσμένα για τον κλάδο καταστολής της πυρκαγιάς.

Σχέδιο μοβ πλέγματος τριών αποτελεσμάτων.

Συχνές ερωτήσεις απόδοσης

Σχέδιο μοβ πλέγματος τριών αποτελεσμάτων.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια

 • Safety Margin Graph

  Ναι. Το 3M™ Novec™ 1230 Κατασβεστικό Υγρό παρέχει το μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας από κάθε άλλο καθαρό πυροσβεστικό μέσο. Ο έλεγχος του επιτρεπτού ορίου για τον άνθρωπο και η σχεδιαζόμενη συγκέντρωση είναι ο καλύτερος οδηγός για το περιθώριο ασφαλείας ενός υλικού. Το NOAEL (Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητα αποτελέσματα) είναι το διεθνώς καθιερωμένο όριο για τα υλικά πυρόσβεσης. Η σχεδιαζόμενη συγκέντρωση είναι η ποσότητα του υλικού πυρόσβεσης που απαιτείται, για να σβήσει η φωτιά με ασφάλεια. Το περιθώριο ασφαλείας για τον άνθρωπο προκύπτει από τη σχετική διαφορά μεταξύ της σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης και του ειδικού NOAEL.

  Όπως δείχνει το διάγραμμα, το υγρό Novec 1230 παρέχει, με μεγάλη διαφορά, το υψηλότερο περιθώριο ασφάλειας για τον άνθρωπο. Παραμένει επίσης ασφαλές σε περίπτωση μελλοντικών αλλαγών στον ελεύθερο όγκο του χώρου (π.χ. εάν η τοποθέτηση πρόσθετου αποθέματος ή εξοπλισμού μειώσει τον όγκο του αέρα και αυξήσει τη συγκέντρωση για τα οποία έγινε η μελέτη).


 • Τα συστήματα που χρησιμοποιούν το υγρό Novec 1230 έχουν σχεδιαστεί για να κατακλύζουν έναν χώρο με το αέριο στη σχεδιασμένη από τη μελέτη συγκέντρωση. Αυτή η συγκέντρωση σχεδιασμού διατηρείται εξασφαλίζοντας ότι ο χώρος είναι άρτιος (χωρίς διαρροές ή με ελάχιστες διαρροές), ώστε να διατηρήσει την απαιτούμενη συγκέντρωση για τον απαιτούμενο χρόνο διατήρησης, που συνήθως είναι 10 λεπτά τουλάχιστον. Σύμφωνα με την έκδοση του προτύπου NFPA 2001 του 2015, παράγραφος 5.6, «Μία ελάχιστη συγκέντρωση 85 τοις εκατό της προσαρμοσμένης ελάχιστης συγκέντρωσης σχεδιασμού πρέπει να διατηρείται στο μεγαλύτερο ύψος του προστατευόμενου περιεχομένου εντός του κινδύνου για χρονικό διάστημα 10 λεπτών ή για επαρκή χρονική περίοδο προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση από εκπαιδευμένο προσωπικό». Η απαίτηση αυτή υπάρχει και σε άλλα, ανάλογα πρότυπα.
Σχέδιο μοβ πλέγματος τριών αποτελεσμάτων.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα

 • Από τον Οκτώβριο του 2016 τα HFC, συμπεριλαμβανομένων των HFC-227ea και HFC-125, ακολουθούν την πορεία του halon, καθώς προγραμματίζονται για παγκόσμια σταδιακή κατάργηση παραγωγής βάσει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Παρόλο που αυτά τα HFC είναι καθαρά υλικά που δεν καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, είναι ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου – πάνω από 3000 φορές πιο ισχυρά από το CO2.

  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σταδιακή κατάργηση των HFC ξεκίνησε το 2015 βάσει του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια. Το 2016, κατά την 28η Σύνοδο των Μερών του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ στο Κιγκάλι της Ρουάντα, σχεδόν 200 έθνη ενέκριναν το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή κατάργηση των HFC με υψηλό δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη (GWP). Γνωστή και ως Τροποποίηση του Kigali, η συμφωνία αυτή ορίζει με σαφήνεια τα διεθνή χρονοδιαγράμματα για τη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής και χρήσης του HFC.

  Επειδή τα συστήματα καταστολής της πυρκαγιάς συχνά προορίζονται να διαρκέσουν 30 χρόνια ή και περισσότερο, τα HFC έχουν καταστεί μη βιώσιμα καθαρά μέσα πυρόσβεσης. Το υγρό Novec 1230 παρέχει στον κλάδο πυροπροστασίας ένα υλικό που θα αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου με βάση την ασφάλεια, την απόδοση και τις περιβαλλοντικές ιδιότητές του. Το υγρό Novec 1230 έχει μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος, επηρεάζει το κλίμα λιγότερο από το CO2 και δεν αποτελεί στόχο για σταδιακή κατάργηση ή απαγόρευση.

  Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το 3M™ Novec™ 1230 Κατασβεστικό Υγρό ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

 • Παρόλο που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τι θα συμβεί στο μέλλον, η 3M είναι τόσο σίγουρη ότι το υγρό Novec 1230 δεν θα επηρεαστεί από περιβαλλοντικές εντολές που προσφέρει την Εγγύηση 3M™ Blue Sky℠.

  Διαβάστε το φυλλάδιο Εγγύησης Blue Sky (PDF, 248 KB) για περισσότερες πληροφορίες.

 • Η Εγγύηση 3M™ Blue Sky℠ δηλώνει ότι για περίοδο 20 ετών μετά την αρχική εγκατάσταση και σύμφωνα με τις αναγραφόμενες απαιτήσεις, το 3M™ Novec™ 1230 Κατασβεστικό Υγρό, που είναι εγκατεστημένο σε εγκεκριμένο σύστημα καταστολής πυρκαγιάς, δεν θα απαγορευτεί για χρήση στην πυροπροστασία λόγω του Δυναμικού Καταστροφής του Όζοντος (ODP) ή του Δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) που έχει και δεν προορίζεται για σταδιακή κατάργηση από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, καθώς και ότι δεν υπόκειται στον ευρωπαϊκό κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια που στοχεύει στην σταδιακή κατάργηση της παραγωγής και εισαγωγής των HFC στην Ευρώπη.

  Διαβάστε τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις για την Εγγύηση 3M Blue Sky (PDF, 223 kb).

 • Δεν υπάρχει κόστος για αυτή την εγγύηση και ισχύει για 20 χρόνια μετά την εγκατάσταση. Για να τεθεί σε ισχύ, ο τελικός χρήστης που αγόρασε ένα πρόσφατα εγκατεστημένο σύστημα το καταγράφει απλώς στον ιστότοπο της 3M Novec εντός 30 ημερών από την εγκατάσταση του συστήματος.
 • Τα προϊόντα πυροπροστασίας με halon χρησιμοποιήθηκαν ευρέως ως τα πρώτα από τα νέα καθαρά υλικά πυρόσβεσης. Αυτά τα προϊόντα ήταν δημοφιλή επειδή μπορούσαν να σβήσουν τη φωτιά χωρίς να καταστρέψουν το περιεχόμενο του χώρου που προστάτευαν, όπως οι πρώτοι χώροι με διακομιστές υπολογιστών (server room). Ωστόσο, το 1987, τα halon ρυθμίστηκαν από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, επειδή συνέβαλαν στην καταστροφή της στιβάδας του όζοντος. Ανταποκρινόμενοι στις εντολές του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, οι κατασκευαστές ανέπτυξαν προϊόντα αντικατάστασης για τα halon, γνωστά ως HFC, τη δεύτερη γενιά των καθαρών πυροσβεστικών υλικών. Παρόλο που κανένα από αυτά τα προϊόντα δεν συνέβαλε στην καταστροφή του όζοντος, υπάρχουν άλλες περιβαλλοντικές ανησυχίες, όπως το υψηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) και οι συνακόλουθες ρυθμιστικές συνέπειες που αναφέρονται παραπάνω.

  Το υγρό Novec 1230 είναι ένα καθαρό υλικό τρίτης γενιάς, επειδή αναπτύχθηκε για να παρέχει υψηλή απόδοση και μεγάλο περιθώριο ασφαλείας, χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον.

 • Η ομίχλη νερού δεν είναι τίποτα άλλο παρά νερό με άλλη μορφή. Είναι υγρό, δημιουργεί αναστάτωση, είναι ηλεκτρικά αγώγιμο και μπορεί να απαιτήσει δαπανηρό καθαρισμό. Μπορεί να καταστρέψει τα κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν τις επιχειρήσεις σε λειτουργία. Επειδή η ομίχλη νερού δεν είναι καθαρός παράγοντας, δεν καλύπτεται από το NFPA 2001. Αντίθετα, καλύπτεται από ένα άλλο πρότυπο: το NFPA 750 το οποίο επισημαίνει ότι «Το πρότυπο δεν παρέχει αξιόπιστα κριτήρια απόδοσης πυροπροστασίας, ούτε παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο σχεδιασμού ενός συστήματος για τον έλεγχο, την καταστολή ή την κατάσβεση της πυρκαγιάς».

  Το Δελτίο Δεδομένων 5-32 της FM Global δηλώνει: «Όταν είναι απαραίτητο να μειωθεί η ζημιά του εξοπλισμού από μια αρχόμενη πυρκαγιά στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα ή για να διευκολυνθεί η επιστροφή σε λειτουργία, να παρέχετε ένα σύστημα πυρόσβεσης καθαρού παράγοντα με πιστοποίηση FM, το οποίο διαθέτει ανίχνευση για την προστασία του εξοπλισμού δεδομένων στον χώρο του εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων. Αυτό συμπληρώνει το αυτόματο σύστημα καταιονισμού (sprinkler) ή το σύστημα τεχνητής ομίχλης νερού που προστατεύει την εγκατάσταση ή το υπερυψωμένο δάπεδο.»

 • Ο πιο γρήγορος τρόπος για να βρείτε ακριβές και ενημερωτικό υλικό σχετικά με το υγρό Novec 1230 είναι στην ιστοσελίδα μας Καταστολή Πυρκαγιάς - Novec 1230 Υγρό.

Βρείτε τη δική σας λύση για την κατάσβεση πυρκαγιάς σήμερα

Τα συστήματα κατάσβεσης πυρκαγιάς που χρησιμοποιούν το υγρό Novec 1230 βοηθούν στην προστασία των στοιχείων που είναι σημαντικά για την επιχείρησή σας. Οι εγκεκριμένοι από την 3M κατασκευαστές συστημάτων μπορούν να δημιουργήσουν συστήματα ολικής κατάκλισης, ειδικά και τοπικά συστήματα πυροπροστασίας, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του έργου σας, από κέντρα δεδομένων μέχρι μουσεία, αρχειοθήκες, ιατρικά κέντρα, παραγωγή ενέργειας και πολλά άλλα.

Εξερευνήστε τις επιλογές που υπάρχουν ή επικοινωνήστε μαζί μας με τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα συστήματα κατάσβεσης πυρκαγιάς, τους κανονισμούς ή το υγρό Novec 1230. Η ομάδα των ειδικών μας θα χαρεί να σας βοηθήσει.


Σημαντική Ειδοποίηση

Κανονιστικό τμήμα: Για πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς για αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της 3M.

Τεχνικές πληροφορίες: Οι τεχνικές πληροφορίες, οι συστάσεις και άλλες δηλώσεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, βασίζονται σε δοκιμές ή σε εμπειρίες, τα οποία η 3M θεωρεί ότι είναι αξιόπιστα, αλλά η ακρίβεια ή η πληρότητα αυτών των πληροφοριών δεν είναι εγγυημένη.

Χρήση προϊόντος: Πολλοί παράγοντες, τους οποίους δεν ελέγχει η 3M και γνωρίζει και ελέγχει αποκλειστικά ο χρήστης, μπορούν να επηρεάσουν τη χρήση και την απόδοση ενός προϊόντος της 3M σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Δεδομένης της ποικιλίας των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τη χρήση και την απόδοση ενός προϊόντος 3M, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για να εκτιμήσει το προϊόν 3M και για να αποφασίσει αν είναι κατάλληλο για έναν συγκεκριμένο σκοπό και αν ενδείκνυται για τη μέθοδο εφαρμογής του χρήστη.

Εγγύηση, περιορισμένη αποζημίωση και αποποίηση ευθυνών: Εκτός και αν μια πρόσθετη εγγύηση αναφέρεται ρητά στη συγκεκριμένη συσκευασία προϊόντος της 3M ή στα έντυπα του προϊόντος, η 3M εγγυάται ότι κάθε προϊόν 3M πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές του προϊόντος κατά τον χρόνο που η 3M αποστέλλει το προϊόν. Η 3M ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Ή ΧΡΗΣΗ Ή ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΑΣΜΟ. Αν το προϊόν 3M δεν συμμορφώνεται με την παρούσα εγγύηση, τότε η αποκλειστική και μοναδική αποζημίωση, κατ' επιλογή της 3M, είναι να αντικαταστήσει το προϊόν της ή να σας επιστρέψει το ποσό αγοράς.

Περιορισμός ευθύνης: Εκτός εάν το απαγορεύει η νομοθεσία, η 3M δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που τυχόν προκύψει από το προϊόν της, ανεξάρτητα από το αν είναι άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία ή συνεπακόλουθη και ανεξάρτητα από τη νομική θεωρητική βάση της αξίωσης, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της σύμβασης, της αμέλειας ή της αυστηρής ευθύνης.

Τα 3M και Novec είναι εμπορικά σήματα της 3M. Το Blue Sky είναι σήμα υπηρεσίας της 3M. Χρησιμοποιείται με την άδεια των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών 3M.