Σκευάσματα σε μορφή σπρέι

Δείτε όλα τα προϊόντα

Αποκτήστε φήμη για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων μεταξύ των πελατών σας, δημιουργώντας σκευάσματα σε μορφή σπρέι που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους ως προς την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη. Όλα αυτά είναι εφικτά όταν ξεκινάτε τα σκευάσματα σας με τα 3M™ Novec™ Τεχνολογικά Υγρά, τα οποία αναπτύχθηκαν για να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε σπρέι που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών για μη αναφλεξιμότητα και αδρανείς εύφλεκτους διαλύτες, χαμηλή τοξικότητα, χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) και μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP). Αυτοί οι διαλύτες είναι αποτελεσματικές λύσεις αντικατάστασης για χλωροφθοράνθρακες (CFC), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), υδροφθοράνθρακες (HFC), υπερφθοράνθρακες (PFC) και υπερφθοροπολυαιθέρες (PFPE) στα σπρέι βιομηχανικής χρήσης.

Τα Novec Τεχνολογικά Υγρά προσφέρουν επίσης μια σειρά από χαρακτηριστικά και επιλογές χωρίς χλώριο, ακόμη και για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές σας, συμπεριλαμβανομένης της παρασκευής βιομηχανικών σπρέι καθαρισμού, επιστρώσεων και λιπαντικών. Αυτοί οι διαλύτες σάς βοηθούν να προσθέσετε αξία στα προϊόντα σας, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πλανήτη — ωφελώντας τόσο την επιχείρησή σας όσο και εκείνους που χρησιμοποιούν το προϊόν σας.

Μπλε υγρό που προστίθεται πάνω σε διάφανο υγρό.
Προσφέροντας περισσότερα.

Περισσότερες επιλογές και απαντήσεις για τα σκευάσματα σε μορφή σπρέι

Εξερευνήστε έξυπνες λύσεις. Ασφαλείς λύσεις. Βιώσιμες λύσεις.

Η ακρίβεια και οι επιδόσεις που απαιτούνται κατά την παρασκευή σκευασμάτων σε μορφή σπρέι απαιτούν προηγμένη και μελετημένη μηχανική. Υποστηριζόμενα από δεκαετίες εμπειρίας και με τη δύναμη του οράματος των επιστημόνων της 3M σε όλο τον κόσμο, τα υγρά 3M Novec δεν έγιναν τυχαία. Δημιουργήθηκαν στοχευμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα προϊόντα σας.

 • Κοντινό πλάνο ψεκασμού που εξέρχεται από το στόμιο ενός σπρέι επάνω σε ένα μεταλλικό εξάρτημα.
  Σκευάσματα σε μορφή σπρέι για εφαρμογές καθαρισμού, επιστρώσεων και λίπανσης

  Είτε δημιουργείτε σπρέι για εφαρμογές καθαρισμού, λίπανσης ή επιστρώσεων, αναπτύξαμε τα 3M Novec Τεχνολογικά Υγρά με τη χαμηλή επιφανειακή τάση, το χαμηλό ιξώδες και το μικρό εύρος πιέσεων ατμού, τα οποία απαιτούνται για τα σκευάσματά σας.

 • Προϊστάμενος και εργαζόμενος που χρησιμοποιούν ένα ψηφιακό tablet στο εργοστάσιο.
  Βιομηχανική χρήση και εφαρμογές εξαρτημάτων ακριβείας

  Το απαιτητικό περιβάλλον που επικρατεί στα εργοστάσια, στις βαριές βιομηχανικές εφαρμογές ή στις εφαρμογές εξαρτημάτων ακριβείας απαιτεί σπρέι που βελτιστοποιούν την απόδοση των εργασιών, ενώ παράλληλα τηρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας των εργαζομένων και της συμβατότητας των υλικών. Δημιουργήστε μοναδικά σκευάσματα σε μορφή σπρέι, τα οποία μπορούν να εμπιστευτούν οι πελάτες σας για να βελτιώσουν την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να αυξήσουν τη συνολική τους απόδοση.

 • Τοπίο με δύο πράσινα δέντρα και πράσινο χορτάρι με γαλάζιο ουρανό.
  Αντικατάσταση ελεγχόμενου χημικού προϊόντος

  Η ανάγκη προστασίας του πλανήτη μας έχει οδηγήσει στη δημιουργία πολλών κανονισμών και περιορισμών, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται τα σπρέι. Κατά την παρασκευή σκευασμάτων σε μορφή σπρέι που θα αντέξουν τη δοκιμασία του χρόνου, το να ξεκινάτε με τα 3M Novec Τεχνολογικά Υγρά σάς εμπνέει εμπιστοσύνη, καθώς γνωρίζετε ότι το σπρέι σας είναι κατασκευασμένο με διαλύτη χαμηλού δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), ο οποίος δεν αποτελεί στόχο κανονιστικών περιορισμών ή σταδιακής κατάργησης.


Έξυπνες, ασφαλείς και βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε

Επίτευξη υψηλής απόδοσης, προστασία των εργαζομένων και των χρηστών, προστασία του πλανήτη: Αυτά είναι τα κίνητρα που μας ωθούν να βελτιώνουμε την τεχνολογία μας και, με τη συνεργασία σας, να βελτιώνουμε τη ζωή των ανθρώπων μέσω των προϊόντων που εσείς δημιουργείτε.

 • Εξαιρετικά κοντινό πλάνο κάποιου που ψεκάζει από ένα δοχείο σπρέι σε μαύρο φόντο.
  Έξυπνη λύση: για σκευάσματα υψηλής απόδοσης

  Αναπτύξαμε τα 3M Novec Τεχνολογικά Υγρά για να σας δώσουμε την ελευθερία να δημιουργήσετε σκευάσματα σε μορφή σπρέι χωρίς συμβιβασμούς.
   

  • Διαλυτότητα: Βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης και της διάρκειας ζωής των τελικών προϊόντων
  • Σταθερότητα: Ελαχιστοποιεί τις αλλαγές στις ιδιότητες λόγω αποθήκευσης ή μεταφοράς
  • Συμβατότητα: Δεν προκαλεί ζημιά σε πληθώρα εξαρτημάτων και υλικών υποστρώματος, συμπεριλαμβανομένων μετάλλων, πλαστικών και ελαστομερών
  • Χαμηλή επιφανειακή τάση, χαμηλό ιξώδες και υψηλή πυκνότητα: Υψηλοί δείκτες διαβροχής, πιο ομοιόμορφη εφαρμογή και καλύτερη κάλυψη
  • Εύρος διαθέσιμων πιέσεων ατμού: Σας επιτρέπει βελτιστοποίηση για την καλύτερη ισορροπία του ρυθμού εξάτμισης και του αρχικού ιξώδους, για έλεγχο του χρόνου στεγνώματος, της στάλαξης, της ομοιομορφίας των στρώσεων και της κάλυψης
 • 3M Novec Τεχνολογικό Υγρό σε γυάλινο δοχείο που έχει κλίση, ώστε οι ατμοί να μπορούν να σβήσουν τη φλόγα σε ένα αναμμένο κερί.
  Ασφάλεια: Μη ευφλεκτότητα, χαμηλή τοξικότητα

  Ο δρόμος για αδρανή σκευάσματα: Επιλέξτε από τα καθαρά υγρά Novec, για να τα συνδυάσετε με έναν εύφλεκτο διαλύτη, όπως το trans-1,2-διχλωροαιθυλένιο (t-DCE), για να μπορέσετε να καταστήσετε το σπρέι σας μη εύφλεκτο.
   

  • Μη ευφλεκτότητα: Βοηθήστε στη βελτίωση της ασφάλειας στα εργοστάσιά σας
  • Ο δρόμος για αδρανή σκευάσματα: Επιλέξτε από τα καθαρά υγρά Novec (δεν αποτελούν μείγματα), για να τα συνδυάσετε με έναν εύφλεκτο διαλύτη, όπως το trans-1,2-διχλωροαιθυλένιο (t-DCE), για να μπορέσετε να καταστήσετε το σπρέι σας μη εύφλεκτο
  • Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση: Μεγάλα περιθώρια ασφαλείας
 • Κοντινό πλάνο των βάσεων από μερικές τσιμεντένιες κολώνες έξω από ένα κυβερνητικό κτίριο.
  Βιωσιμότητα: Για συμμόρφωση με τους κανονισμούς

  Οι κανονισμοί που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του πλανήτη, οδηγούν τους κατασκευαστές σκευασμάτων σε μορφή σπρέι να αναζητήσουν πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για τους υδροφθοράνθρακες (HFC) και τους υδροφθοράνθρακες (HCFC) και άλλους κοινούς βιομηχανικούς διαλύτες υψηλού GWP. Τα Novec Τεχνολογικά Υγρά έχουν ευνοϊκό περιβαλλοντικό προφίλ:
   

  • Έχει χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP)
  • Έχουν μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP)
  • Δεν αποτελούν στόχο κανονιστικών περιορισμών ή σταδιακής κατάργησης

Τεχνολογικά Υγρά για μια σειρά απαιτήσεων στην παρασκευή σκευασμάτων σε σπρέι

 • Διαφανές μπλε νερό δημιουργεί πιτσιλιές, κυματισμούς και κύματα.

  Είτε θέλετε να μειώσετε την ευφλεκτότητα του σπρέι σας είτε να βελτιστοποιήσετε τον χρόνο στεγνώματος, η μοναδική σύνθεση του προϊόντος σας απαιτεί και εξίσου μοναδικά χαρακτηριστικά στους διαλύτες. Προσφέροντάς σας μια σειρά υγρών, που έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, σας βοηθάμε να εκπληρώσετε το όραμα των προϊόντων σας και να επιτύχετε τους στόχους σας στο πεδίο της βιωσιμότητας. Δείτε τι μπορείτε να επιτύχετε με τη σειρά των 3M Novec Τεχνολογικών Υγρών.

  Λήψη του οδηγού επιλογής προϊόντων για σκευάσματα σε μορφή σπρέι (PDF, 78,47 KB)

  Λήψη του εντύπου (PDF, 230,32 ΚB)


Προτεινόμενοι πόροι και εργαλεία για σκευάσματα σε μορφή σπρέι


Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρείτε απαντήσεις σχετικά με τα σκευάσματα σε μορφή σπρέι, να λάβετε δείγματα και να αποκτήσετε πρόσβαση σε κανονιστικές πληροφορίες

Η 3M Novec είναι πολλά περισσότερα από μια σειρά προϊόντων - είμαστε άνθρωποι που μοιράζονται το πάθος σας για την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση της ζωής. Επικοινωνήστε μαζί μας για να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε θέματα όπως τα εξής:
 

 • Ερωτήσεις σχετικά με την παρασκευή σκευασμάτων σε σπρέι
 • Δεδομένα και προδιαγραφές για τα 3M Novec Τεχνολογικά Υγρά
 • Δείγματα για να δοκιμάσετε το προϊόν μας στο εργαστήριό σας
 • Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα μας μπορούν να βοηθήσουν στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς