Προειδοποίηση

Προειδοποίηση

Εντοπίστηκαν μη έγκυρες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 

Εγγραφείτε για Πρόσβαση στο 3M™ ICC Color Profiles

  • Όλα τα πεδία είναι απαραίτητα εκτός αν αναγράφονται ως προαιρετικά

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Καταχώρηση

  • Αυτά τα προφίλ για εκτυπωτές είναι σχεδιασμένα για να βελτιστοποιούν την ποιότητα της εκτύπωσης στα υλικά των 3M Μεμβρανών Γραφικών, με βάση πληροφορίες ή/και την εμπειρία της 3M. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν είναι εγγυημένο και τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Εκτός από τον βαθμό που απαγορεύεται από τον νόμο, η 3M δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη προς τον αγοραστή ή τον χρήστη για άμεσες, έμμεσες, συμπτωματικές, ειδικές ή παρεπόμενες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δαπανών εργασίας, των χρεώσεων που δεν αφορούν τα υλικά της 3M, της απώλειας κερδών, εσόδων, επαγγελματικής δραστηριότητας, ευκαιριών ή καλής θέλησης) που σχετίζονται ή προκύπτουν με βάση αυτά τα προφίλ για εκτυπωτές.