Κάνε το κάτι παραπάνω

  • Όταν εκπαιδεύετε σκληρά ένα στήριγμα ή υποστήριξη μπορεί πραγματικά να έρθει σε πρακτικό. Εδώ είναι μερικές υποστηρίξεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να σας κρατήσει σκληρή προπόνηση, όπως Javier.

  • Υποστήριξη γόνατου FUTURO Performance

    Σχεδιασμός υψηλής απόδοσης για υποστήριξη ενώ είναι ενεργός. Βοηθά στην παροχή υποστήριξης σε σκληρό, αδύναμο ή τραυματισμένο γόνατο.


Ακολουθήστε τα Προϊόντα FUTURO™:
Το FUTURO™ αποτελεί εμπορικό σήμα της 3M.
Αλλαγή Τοποθεσίας
Ελλάδα - Ελληνικά