3Μ Φροντίδα Υγείας

Διατήρηση Θερμοκρασίας, για την πρόληψη της υποθερμίας, με το Σύστημα Θέρμανσης Ασθενών 3M™ Bair Hugger™

 • Η πρόληψη της υποθερμίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης μπορεί να προσφέρει μεγάλη αξία σε δομές ιατρικής φροντίδας, σήμερα και στο μέλλον. «Διατήρηση Θερμοκρασίας» σημαίνει διατήρηση της θερμοκρασίας πυρήνα του σώματος του ασθενούς εντός της νορμοθερμικής ζώνης των 36,0 °C έως 37,5 °C κατά τη διάρκεια της επέμβασης.1,2 Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, τα συστήματα θέρμανσης των ασθενών και τα συστήματα ελέγχου της θερμοκρασίας πυρήνα στο χειρουργείο μπορούν να βοηθήσουν την χειρουργική ομάδα να ελέγχει ενεργά και να διατηρεί τη θερμοκρασία πυρήνα του σώματος του ασθενούς, από τη στιγμή που ο ασθενής θα εισαχθεί στον προεγχειρητικό θάλαμο μέχρι να βγει από τον θάλαμο ανάρρωσης.


 • Μάθετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε στη Διατήρηση της Θερμοκρασίας
 • Μάθετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε στη Διατήρηση Θερμοκρασίας
  • Γιατί είναι τόσο σημαντική η νορμοθερμία στην έκβαση των αποτελεσμάτων των ασθενών;
  • Ποιοι είναι οι συνήθεις μύθοι και αλήθειες;
  • Πώς μπορεί η Μονάδα μου να πετύχει στη Διατήρηση της Θερμοκρασίας;

  Θα βρείτε απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις και πολλά ακόμα στη δωρεάν καλή πρακτική, Διατήρηση της Θερμοκρασίας: Η Σημασία της Προληπτικής Διαχείρισης της Θερμοκρασίας ως το Νέο Πρότυπο στη Φροντίδα των Ασθενών.


 • Βίντεο για τη «Διατήρηση της Θερμοκρασίας»
  3M™ Bair Hugger™ Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας Πυρήνα

  Οι βαθμοί έχουν σημασία, όταν πρόκειται για τη νορμοθερμία των ασθενών. Ακόμα και μια μικρή πτώση στη θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος μπορεί να προκαλέσει ακούσια υποθερμία, μια χειρουργική επιπλοκή που συνδέεται με υψηλό κίνδυνο λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου, αλλά και άλλες δαπανηρές και δυνητικά θανατηφόρες συνέπειες.


 • Γράφημα για τη Διατήρησης της Θερμοκρασίας
  Η Σημασία της Διαχείρισης της Θερμοκρασίας

  Η προληπτική διαχείριση της θερμοκρασίας, η οποία επιτεύχθηκε με το Σύστημα Θέρμανσης Ασθενών Bair Hugger, μπορεί να βοηθήσει τους κλινικούς ιατρούς να διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε κάθε ασθενή καθ' όλη τη διάρκεια της περιεγχειρητικής διαδικασίας. Μάθετε περισσότερα με το infographic για τη «Διατήρηση της Θερμοκρασίας».


Πώς να διατηρήσετε τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της περιεγχειρητικής διαδικασίας.
 • Προεγχειρητικά

  Προ-θερμάνετε τους ασθενείς με το σύστημα θέρμανσης με αέρα εξαναγκασμένης ροής Bair Hugger, για την αντιμετώπιση της πτώσης θερμοκρασίας λόγω ανακατανομής της θερμότητας και τον ενεργό έλεγχο της θερμοκρασίας του πυρήνα του ασθενή με το Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας Πυρήνα Bair Hugger.

 • Περιεγχειρητικά

  Ελέγξτε τη θερμοκρασία του πυρήνα κατά τη διάρκεια της επέμβασης με το Bair Hugger Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας Πυρήνα. Και συνεχίστε την ενεργητική διατήρηση της νορμοθερμίας με μια κουβέρτα ή μπλούζα θέρμανσης Bair Hugger κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

 • Μετεγχειρητικά

  Διατηρήστε την άνεση του ασθενούς και βελτιώστε τη θετική έκβαση των αποτελεσμάτων, συνεχίζοντας τον έλεγχο της θερμοκρασίας του πυρήνα κατά την ανάρρωση.

χρωματικά διαβαθμισμένο μπάνερ hero
Ήρθε η ώρα να διατηρήσετε τη θερμοκρασία
 • Η θεραπεία της υποθερμίας ανήκει στο παρελθόν χάρη στο Σύστημα Θέρμανσης Ασθενών Bair Hugger, το οποίο περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα με υψηλής απόδοσης κουβέρτες και μπλούζες θέρμανσης με αέρα εξαναγκασμένης ροής, που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της νορμοθερμίας, την προστασία των ασθενών και τη βελτίωση της θετικής έκβασης των αποτελεσμάτων. Μάθετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους κλινικούς ιατρούς να εφαρμόσουν τα πρωτόκολλα νορμοθερμίας με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης και ελέγχου της θερμοκρασίας.

 • εικόνα θερμοκρασίας του πυρήνα
  Η Θερμοκρασία είναι Ένδειξη Ζωτικής Σημασίας

  Η θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος είναι ένδειξη ζωτικής σημασίας, η οποία πρέπει να ελέγχεται καθ' όλη τη διάρκεια της περιεγχειρητικής διαδικασίας. Η ενεργή μέτρηση της θερμοκρασίας του πυρήνα του σώματος με ένα σταθερό, ακριβές και μη επεμβατικό σύστημα είναι ο μόνος τρόπος να ελέγχετε τη θερμοκρασία της νορμοθερμικής ζώνης (36,0 °C - 37,5 °C)1,2 και να προστατεύσετε τους ασθενείς από την ακούσια περιεγχειρητική υποθερμία. Μάθετε περισσότερα για το Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας Πυρήνα Bair Hugger στο πληροφοριακό μας βίντεο.


Αναφορές
 1. Schroeck H, Lyden AK, Benedict WL, Ramachandran SK. Time Trends and Predictors of Abnormal Postoperative Body Temperature in Infants Transported to the Intensive Care Unit. Anesthesiology Research and Practice. 2016:7318137
 2. Hooper VD, Chard R, Clifford T, Fetzer S, Fossum S, Godden B, Martinez EA, Noble KA, O’Brien D, Odom-Forren J, Peterson C, Ross J, Wilson L. ASPAN’s Evidence-Based Clinical Practice Guideline for the Promotion of Perioperative Normothermia: Second Edition. Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol 25, No 6 (December), 2010: pp 346-365