Πιστοποιητικά Ασφάλειας Τροφίμων

  • The Certificates Online tool must be viewed on a desktop or tablet only.

Αίτημα Πιστοποιητικού Ασφάλειας Τροφίμων

Για όσα από τα πιστοποιητικά δεν διατίθενται ακόμα ηλεκτρονικά, ζητήστε τα από το Τμημα της 3M για την Ασφάλεια Τροφίμων.

Αίτημα για Πιστοποιητικά

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Εμφάνιση Φόρμας για να συμπληρώσετε τη σύντομη φόρμα παρακάτω και κάντε κλικ στο κουμπί για να υποβάλλετε το αίτημά σας.

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά, εκτός εάν φέρουν την ένδειξη «προαιρετικό».

  • ή

  • Οι πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα «Επικοινωνήστε μαζί μας» θα χρησιμοποιηθούν για να απαντήσουμε στο αίτημά σας και όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην Πολιτική Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο της εταιρείας μας.

    Τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από την 3Μ Ελλάς, προκειμένου να σας ενημερώνουμε (μέσω ταχυδρομικής αποστολής, email, e-newsletter, τηλεφώνου κτλ) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για να απαντούμε σε τυχόν απορίες σας ή να σας παρέχουμε πληροφορίες για προϊόντα μας, κατόπιν σχετικού αιτήματός σας. Η 3Μ Ελλάς θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού και, σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ μπορεί να τα διαβιβάσει σε άλλες επιχειρησιακές μονάδες της 3Μ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (Ευρώπη ή/και Αμερική ή/και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του εξωτερικού),καθώς και σε τρίτους συνεργάτες της, μόνο για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού επεξεργασίας ή/και για συμμόρφωσή της με νόμιμες υποχρεώσεις της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των διαβιβαζόμενων πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων σας που διατηρεί η 3Μ Ελλάς, καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας και αντίρρησης στην επεξεργασία τους (άρθρα 12,13 Ν.2472/1997).

Θα απαντήσουμε στο email με το αίτημά σας εντός 24 - 48 εργάσιμων ωρών.