Πόροι Ασφάλειας Τροφίμων

  • Υποβάλετε αίτημα για πιστοποιητικό για τα επιλεγμένα προϊόντα.

  • 3M™ Health Care Αcademy

    Διευρύνετε τις γενικές σας γνώσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και επεκτείνετε την τεχνική επάρκεια, την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεών σας μέσω της εκπαίδευσης στην ασφάλεια τροφίμων που παρέχει η 3M℠ Health Care Academy. Παρακολουθήστε μαθήματα «on demand», για να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στην ασφάλεια των τροφίμων και να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε σωστά τα προϊόντα της 3M. Μάθετε με τον δικό σας ρυθμό από το σπίτι ή το εργαστήριό σας. Οι online ενότητες περιλαμβάνουν αξιολόγηση για τη διασφάλιση εκμάθησης του περιεχομένου.