Διαχείριση Διαρροής

Διαχείριση Διαρροής

Ασφαλή, καθαρά και οικονομικά

Δείτε τα Προϊόντα

Διαχείριση Διαρροής

  • Διαχείριση Διαρροής

    Ατυχήματα συμβαίνουν. Και όταν συμβούν, θέλετε να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να πετύχετε γρήγορο περιορισμό και καθαρισμό του λεκέ ή της διαρροής. Τα 3M Απορροφητικά Προϊόντα παρέχουν μια γρήγορη, αποδοτική και εύκολη λύση για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης από λεκέδες, διαρροές και χυμένα υλικά πετρελαιοειδών ή χημικών στον χώρο εργασίας. Παρέχουν υψηλότερη ικανότητα απορρόφησης από τα κοκκιώδη απορροφητικά υλικά, μειώνοντας τα προκύπτοντα απόβλητα και την ανάγκη για υγειονομική ταφή τους.

    Δείτε τη Σειρά των Προϊόντων


Παρουσίαση Βίντεο