Αντιδιαβρωτική προστασία σωληνώσεων, αγωγών και εξαρτημάτων

Αντιδιαβρωτική προστασία σωληνώσεων, αγωγών και εξαρτημάτων


Αντιδιαβρωτική προστασία με ταινία Scotchrap™

Οι καιρικές συνθήκες μπορούν εύκολα να προκαλέσουν ζημιές από τη διάβρωση σε μεταλλικά στοιχεία όπως σωληνώσεις, ιστούς, αγωγούς και εξαρτήματα. Για να επιβραδυνθεί η διαβρωτική διαδικασία και να παραταθεί η διάρκεια ζωής, η 3M έχει δημιουργήσει μια ειδική αυτοκόλλητη ταινία. Η σειρά με τις ταινίες 3M™ Scotchrap™ παρέχει αποτελεσματική και αποδοτική αντιδιαβρωτική προστασία για χρόνια, χάρη σε ένα σύστημα αντιδιαβρωτικής κόλλας.

  • Σύστημα κόλλας υψηλής πρόσφυσης για την παροχή σφράγισης ανθεκτικής στη διάβρωση και την κρούση για προστασία από τις καιρικές συνθήκες των συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων πάνω και κάτω από το έδαφος.

  • Έξτρα παχύ και υψηλής πρόσφυσης σύστημα κόλλας για την παροχή σφράγισης ανθεκτικής στη διάβρωση και την κρούση για προστασία από τις καιρικές συνθήκες των συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων πάνω και κάτω από το έδαφος.