Σύνδεση Καλωδίων

Σύνδεση Καλωδίων


Αυτοβουλκανιζόμενη ταινία για μόνωση και σύνδεση

Για μόνωση σε περιοχές με υψηλή υγρασία και για εφαρμογές έως και 69 kV, συνιστούμε τη χρήση των αυτοβουλκανιζόμενων μονωτικών ταινιών από καουτσούκ ή σιλικόνη. Τα στρώματά τους ενώνονται μεταξύ τους χωρίς να δημιουργούνται φυσαλίδες αέρα, για να σχηματίσουν ένα ομοιογενές περιτύλιγμα. Αυτό εξασφαλίζει άριστη μόνωση.

 • Χρησιμοποιήστε αυτοβουλκανιζόμενες ταινίες και λαστιχοταινίες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως

  • Στεγανοποίηση συνδετήρων και ακροκαλυμμάτων
  • Εξωτερικές εγκαταστάσεις
  • Μόνωση ρευματοφόρων αγωγών
  • Επισκευές εξωτερικού μανδύα καλωδίων μέσης τάσης
  • Περιοχές υψηλής υγρασίας