Σύνδεση Καλωδίων

Σύνδεση Καλωδίων


webLoaded = "false" Loadclientside=No

Αυτοβουλκανιζόμενη ταινία για μόνωση και σύνδεση

Για μόνωση σε περιοχές με υψηλή υγρασία και για εφαρμογές έως και 69 kV, συνιστούμε τη χρήση των αυτοβουλκανιζόμενων μονωτικών ταινιών από καουτσούκ ή σιλικόνη. Τα στρώματά τους ενώνονται μεταξύ τους χωρίς να δημιουργούνται φυσαλίδες αέρα, για να σχηματίσουν ένα ομοιογενές περιτύλιγμα. Αυτό εξασφαλίζει άριστη μόνωση.

 • Χρησιμοποιήστε αυτοβουλκανιζόμενες ταινίες και λαστιχοταινίες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως

  • Στεγανοποίηση συνδετήρων και ακροκαλυμμάτων
  • Εξωτερικές εγκαταστάσεις
  • Μόνωση ρευματοφόρων αγωγών
  • Επισκευές εξωτερικού μανδύα καλωδίων μέσης τάσης
  • Περιοχές υψηλής υγρασίας


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
The brands listed above are trademarks of 3M.
Αλλαγή Τοποθεσίας
Ελλάδα - Ελληνικά