Συγκρατεί εκεί που χρειάζεται

Συγκρατεί εκεί που χρειάζεται


Ομαδοποίηση και στερέωση με αυτοκόλλητη ταινία

Όλοι τις γνωρίζουμε - είναι οι απαραίτητοι σύντροφοι στη δουλειά. Οι ηλεκτρολογικές ταινίες της 3M μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καθημερινή εργασία ομαδοποίησης και συγκράτησης των καλωδίων. Με μια μεγάλη γκάμα ταινιών που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες σας, οι 3M ηλεκτρολογικές ταινίες πρέπει να βρίσκονται πάντα μέσα στην εργαλειοθήκη σας.


 • Εφαρμογές

  Οι ηλεκτρολογικές ταινίες της 3M παρέχουν υψηλής ποιότητας συγκολλητικές ιδιότητες και ασφαλή εφαρμογή, ακόμα και σε τραχιές και ανομοιόμορφες επιφάνειες


  • Για ομαδοποίηση, συγκράτηση, προστασία, κλείσιμο και στεγανοποίηση
  • Για προσωρινή ή μόνιμη συγκράτηση
  • Για κόλληση καλωδίων μεγάλης διαμέτρου κατά την εγκατάσταση
  • Για ομαδοποίηση ρευμάτων βραχυκύκλωσης καλωδίων μέσης τάσης