1. Ελλάδα
 2. Πολιτική Ιδιωτικότητας

Διεθνής Πολιτική Απορρήτου της 3M

Η 3M σέβεται το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα. Αυτή η πολιτική συνοψίζει ποιες προσωπικές πληροφορίες μπορούμε να συλλέγουμε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, καθώς και άλλα σημαντικά θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων σας.

Η συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων αποτελεί πολιτική της 3M. Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζει την αξία που θέτουμε στην απόκτηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας, των επιχειρηματικών συνεργατών μας και άλλων που μοιράζονται τις προσωπικές πληροφορίες τους με εμάς.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές που χειρίζεται η 3M ή λειτουργούν για λογαριασμό της και περιλαμβάνει τις εταιρείες της 3M παγκοσμίως (έκαστος ο «Διαδικτυακός Τόπος ή Εφαρμογή της 3M»). Εφαρμόζεται επίσης για τις προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει η 3M με οποιοδήποτε άλλο τρόπο: (i) μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, (ii) όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας με μέσα διαφορετικά του Διαδικτυακού τόπου ή της Εφαρμογής της 3M, π.χ. αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή στη διάρκεια εμπορικής έκθεσης ή εκπαίδευσης και (iii) από τους πελάτες, τους διανομείς, τους προμηθευτές, τους πωλητές και λοιπούς επιχειρηματικούς συνεργάτες μας (από κοινού, «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες»).

Ωστόσο, οι διαφορετικοί Δικτυακοί Τόποι, οι Εφαρμογές, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της 3M έχουν διαφορετικούς σκοπούς και λειτουργίες. Εάν απαιτούνται πρόσθετες ή διαφορετικές γνωστοποιήσεις όσον αφορά ένα συγκεκριμένο Διαδικτυακό Τόπο, μια Εφαρμογή, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία της 3M, θα παράσχουμε αυτές τις γνωστοποιήσεις ξεχωριστά, στον αντίστοιχο Διαδικτυακό Τόπο, την Εφαρμογή, το προϊόν ή την υπηρεσία. Κάθε τέτοια ειδική γνωστοποίηση, πολιτική ή δήλωση απορρήτου («Ειδική Δήλωση Απορρήτου») συμπληρώνει και τροποποιεί την παρούσα Πολιτική.

 • Γενικές Αρχές για τη Συλλογή, τη Χρήση και την Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών από την 3M

  Στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε φορά που η 3M συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, η 3M:


  • θα παρέχει έγκαιρη και κατάλληλη ενημέρωση σε εσάς αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούμε σχετικά με τα δεδομένα,
  • θα συλλέγει τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε θα είναι σχετικές, επαρκείς και όχι υπερβολικές για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται,
  • θα επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά τρόπο σύμφωνο με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή για τους οποίους παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στη συνέχεια,
  • θα προβαίνει στις εμπορικά εύλογες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι αξιόπιστες για την προβλεπόμενη χρήση τους, ακριβείς, πλήρεις και, όπου απαιτείται, επικαιροποιημένες
  • δεν θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ, χωρίς να σας δίνει την δυνατότητα να εξαιρεθείτε και
  • θα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, με σύμβαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για την παροχή επαρκούς προστασίας των προσωπικών πληροφοριών που κοινοποιούνται σε τρίτους ή διαβιβάζονται σε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των διαβιβάσεων εντός της 3M.
 • Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγει η 3M

  Η 3M συλλέγει τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών:


  • Πληροφορίες που παρέχετε

   Η 3M συλλέγει προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν: (i) στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομά σας, η επωνυμία της εταιρείας σας, η θέση εργασίας σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας, (ii) πρόσθετες πληροφορίες που σας αφορούν και μας βοηθούν να σας γνωρίσουμε καλύτερα, όπως φύλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, επαγγελματικοί σύλλογοι και αριθμοί εγγραφής σε αυτούε, πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας και δημογραφικές πληροφορίες (iii) σχόλια, ερωτήσεις, αιτήματα και παραγγελίες που ενδέχεται να πραγματοποιήσετε (iv) οικονομικές πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών σε περίπτωση πραγματοποίησης αγοράς, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας, πληροφορίες λογαριασμού ή αριθμός φορολογικού μητρώου (v) στοιχεία σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων, εάν υπάρχουν, πληροφοριών λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς σύνδεσης και (vi) πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας, όπως προτιμώμενοι τρόποι επικοινωνίας και τύποι προϊόντων για τους οποίους ενδιαφέρεστε.


  • Πληροφορίες που Συλλέγονται Αυτόματα από τη Συσκευή σας

   Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης. Η 3M μπορεί να συλλέγει τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως τύπος συσκευής, τύπος προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα και αναγνωριστικό συσκευής. Η 3M συλλέγει αυτές τις πληροφορίες αυτόματα από τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας, μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

   Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με εμάς. Η 3M ενδέχεται να συλλέγει τεχνικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση των Διαδικτυακών Τόπων και Εφαρμογών της 3M από εσάς, καθώς και σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τις ψηφιακές διαφημίσεις και προσφορές μας, όπως το περιεχόμενο που βλέπετε ή λήψεις περιεχομένου, οι λειτουργίες που χρησιμοποιείτε, οι σύνδεσμοι που επιλέγετε, το άνοιγμα προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 3M και ημερομηνίες και ώρες των αλληλεπιδράσεων. Η 3M συλλέγει αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

   Πληροφορίες τοποθεσίας. Η 3M ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες τοποθεσίας, όπως ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο από τη συσκευή σας και ανακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας που λαμβάνονται, για παράδειγμα, από τη διεύθυνση IP ή τον ταχυδρομικό σας κώδικα. Οι Εφαρμογές της 3M ΔΕΝ έχουν πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο από τη συσκευή σας, εκτός εάν τους παραχωρήσετε την αντίστοιχη άδεια.

   


  • Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες:

   Ένα «cookie» είναι ένα αρχείο πληροφοριών που τοποθετείται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας, εξατομικεύοντας την online εμπειρία σας, κρατώντας είδη στο καλάθι αγορών σας, και μερικές φορές παρέχοντάς σας διαφημίσεις που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας.

   

  Περισσότερες πληροφορίες

   

  Οι Δικτυακοί Τόποι της 3M χρησιμοποιούν «cookies σύνδεσης». Ένα cookie σύνδεσης δεν σας προσδιορίζει προσωπικά και λήγει όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τον Κατάλογο Προϊόντων της 3M, τοποθετούμε ένα cookie σύνδεσης για να επισημάνουμε ποιες σελίδες προβάλατε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε προτάσεις για άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

  Οι Διαδικτυακοί Τόποι της 3M χρησιμοποιούν επίσης «επίμονα cookies». Αυτά τα cookies δεν λήγουν όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Τα επίμονα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας μέχρι να τα διαγράψετε ή να λήξουν. Με την παραχώρηση ενός μοναδικού αναγνωριστικού στον υπολογιστή σας, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων με τις προηγούμενες επιλογές και προτιμήσεις σας οι οποίες μπορούν να παρασχεθούν από εμάς αυτόματα, εξοικονομώντας σας χρόνο και κόπο σε μελλοντικές επισκέψεις. Για παράδειγμα, αφότου πραγματοποιήσετε μια αγορά, εάν αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε άλλη αγορά, η διεύθυνση αποστολής σας θα έχει διατηρηθεί και θα πρέπει μόνο να επιβεβαιωθεί.

  Σε ορισμένες χώρες απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, κατά την επίσκεψή σας σε Δικτυακούς Τόπους της 3M. Εάν εισέλθετε σε έναν Διαδικτυακό Τόπο της 3M από μία από αυτές τις χώρες, θα σας εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας, συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε συγκεκριμένες κατηγορίες cookies. Θα έχετε την επιλογή να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις σε μελλοντικές επισκέψεις. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων cookies τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας που έχει ζητηθεί από εσάς.

  Οποιαδήποτε στιγμή κατά την επίσκεψή σας σε ένα Διαδικτυακό Τόπο της 3M σε μία από αυτές τις χώρες, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Προτιμήσεις Cookie» στο κάτω μέρος κάθε σελίδας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τα cookies και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας.

  Αν και δεν απαιτείται να αποδεχθείτε cookies όταν επισκέπτεστε ένα Δικτυακό Τόπο της 3M, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνολο της λειτουργικότητας του τόπου εάν απορρίψετε ορισμένα cookies.

  Επιπλέον, το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να σας επιτρέπει να προσαρμόσετε ρυθμίσεις για αποδοχή ή απόρριψη cookies ή να σας ειδοποιεί πότε τοποθετείται ένα cookie στον υπολογιστή σας.

  Ανάλυση στοιχείων και διαφήμιση. Η 3M χρησιμοποιεί υπηρεσίες ανάλυσης στοιχείων τρίτων για να κατανοεί καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι χρήστες τους Διαδικτυακούς Τόπους και Εφαρμογές της 3M, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται από την Google και την Adobe. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google και η Adobe συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα όταν επισκέπτεστε τους δικτυακούς τόπους ή τις εφαρμογές των συνεργατών τους:

   

  Η 3M χρησιμοποιεί επίσης διαφημιστικές υπηρεσίες τρίτων μερών για την παροχή διαφημίσεων για προϊόντα ή υπηρεσίες της 3M που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όταν επισκέπτεστε διαδικτυακούς τόπους ή άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες.

  Η 3M επιτρέπει σε επιλεγμένα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω υπηρεσιών ανάλυσης στοιχείων και διαφήμισης, να τοποθετούν cookies στους Δικτυακούς Τόπους της. Τα παραπάνω τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες για τις διαδικτυακές δραστηριότητές σας στην πάροδο του χρόνου και σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών.

  Τα παραπάνω τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι μέλη αυτορρυθμιζόμενων ομάδων του κλάδου, όπως η Πρωτοβουλία Δικτυακής Διαφήμισης (Network Advertising Initiative, NAI), η Ένωση Ψηφιακής Διαφήμισης (Digital Advertising Alliance,DAA) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ψηφιακής Διαφήμισης (European Digital Advertising Alliance, eDAA). Στους δικτυακούς τόπους αυτών των ομάδων περιλαμβάνονται περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικτυακή διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων και τον τρόπο κατάργησης της λήψης διαδικτυακών διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων από τις συμμετέχουσες εταιρείες.

  Ρυθμίσεις Do Not Track (Περιήγηση υπό συνθήκες μη ανίχνευσης) προγράμματος περιήγησης. Ορισμένα προγράμματα περιήγησης ενδέχεται να αποστέλλουν σήματα «Do Not Track» («DNT», περιήγηση υπό συνθήκες μη ανίχνευσης) στους δικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε. Επειδή δεν υπάρχει αμοιβαία συμφωνία σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας των σημάτων DNT, επί του παρόντος η 3M δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια σε ανταπόκριση αυτών.

   


  • Πληροφορίες από επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλα τρίτα μέρη

   Η 3M συλλέγει προσωπικές πληροφορίες μέσω των Επιχειρηματικών Συνεργατών της. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, επωνυμία εταιρείας, θέση εργασίας, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου.

   Η 3M ενδέχεται επίσης να αποκτά προσωπικές πληροφορίες από άλλες πηγές τρίτων μερών, όπως δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές. Ενδέχεται να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες μας και άλλες πηγές τρίτων μερών με πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ή τη συσκευή σας, όπως περιγράφεται παραπάνω.

   Έχετε επιλογές σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στην 3M. Μπορείτε να επιλέξετε να μην παράσχετε πληροφορίες που σας ζητάμε. Ωστόσο, εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε μια σχετική υπηρεσία ή μια συγκεκριμένη λειτουργία για έναν Δικτυακό Τόπο, μια Εφαρμογή ή ένα προϊόν της 3M.

 • Τρόπος χρήσης των Προσωπικών Πληροφοριών σας από την 3M

  Η 3M μπορεί να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας προκειμένου:

  Να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται τις σχέσεις μας μαζί σας και με τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες μας. Τα παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνουν: (i) παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση συναλλαγών που έχετε ζητήσει εσείς ή οι Επιχειρηματικοί Συνεργάτες μας, (ii) παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις συναλλαγές της 3Μ και τις διαφημίσεις που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν, (iii) παροχή σε εσάς και στους Επιχειρηματικούς μας Συνεργάτες μιας σταθερότερης εμπειρίας στην αλληλεπίδραση με την 3M, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης περισσότερων πληροφοριών για εσάς και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με τους Διαδικτυακούς Τόπους, τις Εφαρμογές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 3M και (iv) σχεδιασμό, διαχείριση και απόδοση βάσει των συμβατικών σχέσεών μας με τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες μας.

  Να επικοινωνεί με εσάς ή την εταιρεία σας. Τα παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνουν: (i) ενημέρωσή σας σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προωθητικές δραστηριότητες της 3M που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την εταιρεία σας, (ii) παροχή πληροφοριών για σχετικά προϊόντα, υπηρεσίες και συναλλαγές της 3M, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, πληροφοριών τιμολόγησης, τεχνικών δεδομένων, πληροφοριών σχετικά με τιμολόγια, αποστολές ή προϊόντα, πληροφοριών σχετικών με εγγυήσεις ή ανακλήσεις ή πληροφοριών σχετικών με βελτιώσεις σε προϊόντα ή υπηρεσίες, (iii) απάντηση σε ερωτήσεις ή αιτήματα που υποβάλετε, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων εξυπηρέτησης πελατών και (iv) πρόσκλησής σας για συμμετοχή σε έρευνες ικανοποίησης πελατών ή έρευνες αγοράς και ενημέρωσή σας για τα αποτελέσματά τους.

  Να παράσχει και να βελτιώνει τους Δικτυακούς Τόπους, τις Εφαρμογές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Τα παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνουν: (i) προσαρμογή τους στις προτιμήσεις ή τα ενδιαφέροντά σάς, καθιστώντας τα περισσότερο συμβατά με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε ή κάνοντας τα πιο εύχρηστα με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, (ii) διατήρηση της ασφάλειας τους και προστασία τους με άλλους τρόπους και (iii) ανάπτυξη νέων Διαδικτυακών Τόπων, Εφαρμογών, προϊόντων και υπηρεσιών της 3M.

  Να αντιμετωπίζει νομικά ζητήματα. Τα παραπάνω ενδέχεται να περιλαμβάνουν: (i) συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας για τη διατήρηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών αρχείων για ελάχιστες περιόδους διατήρησης, (ii) θεμελίωση, άσκηση ή άμυνα έναντι νομικών αξιώσεων, (iii) συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, δικαστικές αποφάσεις ή λοιπές νομικές διαδικασίες, (iv) εντοπισμό, πρόληψη και αντίδραση σε απάτες, παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέτηση των συμβάσεων ή συμφωνιών μας, παράβαση του νόμου ή άλλη κατάχρηση των Διαδικτυακών Τόπων, των Εφαρμογών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών της 3M και (v) προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της 3M ή της υγείας, της ασφάλειας, της ευημερίας, των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας που αφορούν εσάς ή τρίτους.

  Η 3M ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας για άλλες χρήσεις, σύμφωνες με το πλαίσιο στο οποίο συλλέχθηκαν αυτές ή κατόπιν της συγκατάθεσής σας.

  Η 3M μπορεί να ανωνυμοποιήσει ή να συγκεντρώσει οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγει και χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα σας ταυτοποιούν προσωπικά.

   

 • Πότε ενδέχεται η 3Μ να Κοινοποιήσει τις Προσωπικές σας Πληροφορίες

  Η 3M δεν θα κοινοποιεί σε άλλους τις προσωπικές πληροφορίες σας, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται εδώ:


  • Η 3M ενδέχεται να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με άλλες εταιρείες της 3M, συμπεριλαμβανομένων όσων εδρεύουν σε άλλες χώρες. Όταν προβαίνουμε σε τέτοιου είδους κοινοποιήσεις, οι εταιρείες της 3M θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Πολιτική, τυχόν ισχύουσες Ειδικές Δηλώσεις Απορρήτου και όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας του απορρήτου και των δεδομένων.
  • Η 3M ενδέχεται επίσης να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτα μέρη που προσλαμβάνουμε για να εκτελούν υπηρεσίες υποστήριξης για μας. Αυτά τα τρίτα μέρη απαιτείται να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές πληροφορίες που μοιραζόμαστε με αυτά μόνο για να εκτελούν τις υπηρεσίες για λογαριασμό μας και να επεξεργάζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους προστασίας του απορρήτου και των δεδομένων.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 3M ενδέχεται να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες μας, όπως διανομείς. Σε αυτήν την περίπτωση, θα απαιτούμε από τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Πολιτική, τυχόν ισχύουσες Ειδικές Δηλώσεις Απορρήτου και όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας του απορρήτου και των δεδομένων.
  • Η 3M ενδέχεται επίσης να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτα μέρη, όταν θεωρεί καλόπιστα ότι η συγκεκριμένη κοινοποίηση είναι απαραίτητη: (i) για τη συμμόρφωση με ένα νόμο, κανονισμό, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία, (ii) για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την απόκριση σε απάτες, παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέτηση των συμβάσεων ή συμφωνιών μας, παράβαση του νόμου ή άλλη κατάχρηση των Διαδικτυακών Τόπων, των Εφαρμογών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών της 3M και (iii) για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της 3M ή της υγείας, της ασφάλειας, της ευημερίας, των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας που αφορούν εσάς ή τρίτους ή (iv) υπό παρόμοιες συνθήκες. Εάν λάβει χώρα ένα τέτοιο γεγονός , θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
  • Η 3M μπορεί να μοιραστεί τις προσωπικές πληροφορίες σας με τρίτα μέρη σχετικά με την πώληση, την αγορά, τη συγχώνευση, την αναδιοργάνωση, την εκκαθάριση ή τη διάλυση της 3M ή μιας επιχειρησιακής μονάδας της 3M, ή κάτω από παρόμοιες περιστάσεις. Εάν λάβει χώρα ένα τέτοιο γεγονός , θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
  • Η 3M ενδέχεται να μοιράζεται τις πληροφορίες σας με την άδειά σας ή κατόπιν αιτήματός σας.

  Η 3M μπορεί να μοιράζεται ανωνυμοποιημένες ή συγκεντρωτικές πληροφορίες εσωτερικά και με τρίτα μέρη, για οποιονδήποτε σκοπό. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα σας ταυτοποιούν προσωπικά.

 • Ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών σας

  Οι προσωπικές πληροφορίες σας θα αποθηκεύονται γενικά στις βάσεις δεδομένων της 3M ή σε βάσεις δεδομένων που διατηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών μας. Πολλές από αυτές τις βάσεις δεδομένων αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 3M λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, με σύναψη συμβάσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για την παροχή επαρκούς προστασίας των προσωπικών πληροφοριών που κοινοποιούνται σε τρίτο μέρος ή διαβιβάζονται σε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των διαβιβάσεων εντός της 3M.

  Η 3M διατηρεί εύλογες εγγυήσεις προκειμένου να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των προσωπικών σας πληροφοριών. Μολονότι χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας προκειμένου να συμβάλλουμε στην προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, κακή χρήση ή αλλοίωση, όπως συμβαίνει σε όλα τα δίκτυα υπολογιστών που είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχονται μέσω Διαδικτύου και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για παραβιάσεις ασφαλείας πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας.

 • Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους τρίτων και πρόσθετα

  Οι Διαδικτυακοί Τόποι και οι Εφαρμογές της 3M ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους ή εφαρμογές για φορητές συσκευές που δεν χειρίζεται η 3M και πρόσθετα από πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και λοιπά τρίτα μέρη. Ένα παράδειγμα ενός πρόσθετου μέσου κοινωνικής δικτύωσης είναι το κουμπί «Like» (Μου αρέσει) του Facebook. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους και τα πρόσθετα ως υπηρεσία και δεν υπαινισσόμαστε καμία στήριξη προς οποιαδήποτε δραστηριότητα ή περιεχόμενο των σχετικών δικτυακών τόπων, εφαρμογών ή πλατφόρμων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ούτε και καμία σχέση με τους υπεύθυνους λειτουργίας τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από δικτυακούς τόπους, εφαρμογές και πρόσθετα τρίτων μερών, ανατρέξτε στις δικές τους πολιτικές απορρήτoυ. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τις πολιτικές απορρήτου των διαδικτυακών τόπων, των εφαρμογών και των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επισκέπτεστε προτού τις χρησιμοποιήσετε ή παράσχετε προσωπικές πληροφορίες.

 • Πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες σας

  Μπορείτε να ελέγξετε, να διορθώσετε και να ενημερώσετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παράσχετε, συμπληρώνοντας το παρόν έντυπο αιτήματος.

 • Διατήρηση των Προσωπικών Πληροφοριών σας

  Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας πληροφοριών θα ποικίλλει και θα εξαρτάται από το σκοπό και τη χρήση των συλλεγόμενων πληροφοριών. Υπάρχει νομική υποχρέωση για τη διατήρηση ορισμένων κατηγοριών δεδομένων για συγκεκριμένες περιόδους. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, θα διατηρούμε τα δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

 • Παιδιά

  Οι περισσότεροι Δικτυακοί Τόποι και Εφαρμογές της 3M δεν προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Η 3M δεν ζητά εν γνώσει της ούτε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από ή για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών ή του αντίστοιχου κατώτατου ορίου ηλικίας που προβλέπεται βάσει των εφαρμοστέων τοπικών νομικών απαιτήσεων, εκτός εάν επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 • Υπηρεσίες 3M μεταξύ επιχειρήσεων

  Ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες, Διαδικτυακοί Τόποι και Εφαρμογές της 3M προορίζονται για χρήση από τους Επιχειρηματικούς μας Συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών πελατών μας («Υπηρεσίες 3M μεταξύ επιχειρήσεων») και η εταιρεία σας διαχειρίζεται τη χρήση αυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας σας ενδέχεται να έχει πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας που έχουν συλλεχθεί από τις παραπάνω Υπηρεσίες 3M Μεταξύ Επιχειρήσεων και η εταιρεία σας ενδέχεται να διαθέτει πολιτικές που ισχύουν σχετικά με τη χρήση τους. Η 3M δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές και τις πρακτικές των Επιχειρηματικών Συνεργατών της που σχετίζονται με το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τυχόν ισχύουσες Ειδικές Δηλώσεις Απορρήτου. Εάν η εταιρεία σας διαχειρίζεται τη χρήση Υπηρεσίας 3M Μεταξύ Επιχειρήσεων από εσάς, απευθυνθείτε σε αυτήν εάν έχετε απορίες σχετικά με το απόρρητο που αφορούν τη χρήση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας 3M Μεταξύ Επιχειρήσεων από εσάς. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της παρούσας Πολιτικής και της συμφωνίας μεταξύ της 3M και του Επιχειρηματικού Συνεργάτη της σχετικά με μια Υπηρεσία 3M Μεταξύ Επιχειρήσεων, θα υπερισχύει η συμφωνία μεταξύ της 3M και του Επιχειρηματικού Συνεργάτη της.

 • Πρόσθετες πληροφορίες για κατοίκους της Ε.Ε.


  • Υπεύθυνος Επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας

   Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι το σχετικό νομικό πρόσωπο της 3M στη χώρα σας και, κατά περίπτωση, η εταιρεία 3M, Compliance and Business Conduct, 3M Center, Bldg. 220-11W-02, St. Paul, MN 55144-1000.

   Εάν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες 3M Μεταξύ Επιχειρήσεων τις οποίες διαχειρίζεται εταιρεία σας, η εταιρεία σας ενδέχεται να αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας για προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες 3M Μεταξύ Επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία σας.

   Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ευρωπαϊκό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της 3M στη διεύθυνση: Υπ' όψη του EU Data Protection Officer, 3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgium, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: DPO_EU@mmm.com,

   Τηλέφωνο: +32 2 7224594

   Τηλέφωνο:+32 2 7224594

   Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας 3M στη χώρα σας στο Κέντρο Βοήθειας 3M.


  • Νόμιμη βάση της 3M για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

   Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την 3M εξαρτάται από τους σκοπούς της επεξεργασίας. Για τις περισσότερες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι το ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα της 3M. Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με μια σύμβαση ή πιθανή σύμβαση μαζί σας, νόμιμη βάση αποτελεί το γεγονός ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε μαζί σας ή για την λήψη ενεργειών κατόπιν αιτήματός σας, πριν τη σύναψη της σύμβασης. Όταν απαιτείται να κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε ρυθμιστικές/ελεγκτικές αρχές ή άλλους κυβερνητικούς φορείς, το πράττουμε με νομική βάση το οτι έχουμε νομική υποχρέωση να το πράξουμε. Χρησιμοποιούμε επίσης τη συγκατάθεση ως νομική βάση όπου κρίνουμε απαραίτητο ή στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία π.χ. πριν συλλέξουμε ακριβή δεδομένα τοποθεσίας από τη φορητή συσκευή σας.

   

  Περισσότερες πληροφορίες

   

  Επεξεργασία με βάση έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα. Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τη βάση ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντά μας, τα συμφέροντα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής: (i) παροχή, βελτίωση και προώθηση των Δικτυακών Τόπων, των Εφαρμογών, των προϊόντων και των υπηρεσιών της 3M, (ii) επικοινωνία με υπαρκτούς και πιθανούς μελλοντικούς πελάτες, άλλους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες και τα άτομα που έχουν επιλέξει για την επικοινωνία μαζί τους, (iii) διαχείριση των σχέσεών μας με τους πελάτες μας και άλλους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες και τα άτομα που έχουν επιλέξει για την επικοινωνία μαζί τους, (iv) άλλους σκοπούς επιχειρηματικής ανάπτυξης, (v) κοινοποίηση πληροφοριών εντός του ομίλου της 3Μ, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη και (vi) διατήρηση της ασφάλειας των προϊόντων μας, των υπηρεσιών και των εργαζόμενών μας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από απάτες.

  Επεξεργασία με βάση την εκτέλεση μιας σύμβασης. Παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για την εκτέλεση μιας σύμβασης περιλαμβάνουν συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου στις οποίες αγοράζετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από την 3M, εκ μέρους σας μέσω Διαδικτυακού Τόπου ή Εφαρμογής της 3M.

  Επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεση. Παραδείγματα δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις οποίες η 3M χρησιμοποιεί τη συγκατάθεση ως νομική βάση περιλαμβάνουν τα εξής: (i) συλλογή και επεξεργασία ακριβών πληροφοριών τοποθεσίας από τη φορητή συσκευή σας, (ii) αποστολή προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν απαιτείται συγκατάθεση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και (iii) επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στους Δικτυακούς Τόπους ή τις Εφαρμογές της 3M μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, όπου η συγκατάθεση απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

  Επεξεργασία επειδή η 3M τελεί υπό νόμιμη υποχρέωση να το πράξει. Παραδείγματα καταστάσεων κατά τις οποίες η 3M οφείλει να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις της περιλαμβάνουν τα εξής: (i) καταβολή φόρων και άλλων κρατικών εισφορών, (ii) παροχή των προσωπικών δεδομένων σας στις ρυθμιστικές/ελεγκτικές αρχές και άλλους κυβερνητικούς φορείς, όταν απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, (iii) διατήρηση επιχειρηματικών αρχείων, όπως απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και (iv) συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες.


  • Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας

   Για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου για την οποία θα διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, η 3M λαμβάνει υπόψη κριτήρια όπως: (i) τυχόν ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (ii) τυχόν υποχρεώσεις διατήρησης που σχετίζονται με υπαρκτό ή πιθανό μελλοντικό δικαστικό αγώνα ή κρατική έρευνα, (iii) τυχόν απαιτήσεις διατήρησης σε αντίστοιχες συμφωνίες με τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες μας, (iv) την ημερομηνία της τελευταίας αλληλεπίδρασής σας με την 3M (συμπεριλαμβανομένων των Διαδικτυακών Τόπων, των Εφαρμογών, των επικοινωνιών με την 3M κ.λπ.), (v) το χρονικό διάστημα μεταξύ των αλληλεπιδράσεών σας με την 3M, (vi) την ευαισθησία των δεδομένων και (vii) τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα.


  • Ατομικά δικαιώματα

   Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο υπό τις εκάστοτε διαφορετικές περιστάσεις: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, δικαίωμα φορητότητας δεδομένων και δικαίωμα ένστασης ως προς την επεξεργασία. Τα περισσότερα από τα παραπάνω δικαιώματα δεν είναι απόλυτα. Παρακάτω περιγράφονται λεπτομερέστερα τα παραπάνω δικαιώματα και παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο άσκησής τους. Εάν υποβάλλετε ένα αίτημα για άσκηση των δικαιωμάτων σας, απαντούμε σε αυτό εντός ενός μήνα, αλλά έχουμε το δικαίωμα να παρατείνουμε αυτό το διάστημα κατά δύο πρόσθετους μήνες, εάν χρειαστεί. Σε περίπτωση παράτασης της περιόδου απάντησης, θα σας ενημερώνουμε εντός ενός μήνα από το αίτημά σας. Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας συμπληρώνοντας το παρόν έντυπο αιτήματος.

   

   

  Περισσότερες πληροφορίες

   

  Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την 3M να επιβεβαιώσει εάν επεξεργάζεται δικά σας προσωπικά δεδομένα. Εάν το πράττει, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργάζεται και στις παρακάτω πληροφορίες: (i) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (ii) τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, (iii) τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών των προσωπικών δεδομένων σας, (iv) την προβλεπόμενη περίοδο διατήρησης των δεδομένων, όπου είναι εφικτό ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε την περίοδο διατήρησης, (v) το δικαίωμά σας να ζητήσετε διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή περιορισμό της επεξεργασίας αυτών, (vi) το δικαίωμά σας να υποβάλλετε καταγγελία σε προϊστάμενη αρχή, (viii) σε περίπτωση που δεν έχουμε συλλέξει από τα δεδομένα από εσάς, τυχόν πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με την προέλευση των δεδομένων και (viii) εάν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να προβούμε σε τυχόν αυτοματοποιημένες αποφάσεις που έχουν νομικές ή άλλες, παρόμοιες, σημαντικές επιπτώσεις για εσάς.

  Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την 3M να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα σας, σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να έχετε επίσης το δικαίωμα να συμπληρωθούν τα ατελή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, με τρόπους που συμπεριλαμβάνουν και την παροχή συμπληρωματικής δήλωσης στην 3M.

  Δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα της 3M. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την 3M, όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία επί τη βάσει των εννόμων επιχειρηματικών συμφερόντων της 3M. Η 3M θα εισακούσει την εναντίωσή σας και θα διακόψει την επεξεργασία των αντίστοιχων προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν: (i) έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή (ii) χρειάζεται να συνεχίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τη θεμελίωση την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικής αξίωσης.

  Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία για άμεσο μάρκετινγκ. Εάν η 3M επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε αυτήν την επεξεργασία. Εάν ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, η 3M θα διακόψει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την 3M να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στις παρακάτω περιπτώσεις: (i) για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται η 3M προκειμένου να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας, όταν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, (ii) όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων, ζητώντας αντίθετα από την 3M να περιορίσει τη χρήση τους, (iii) όταν η 3M δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε εσείς τα δεδομένα για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση έναντι μιας νομικής αξίωσης ή (iv) για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται η 3M προκειμένου να επαληθεύσει ότι διαθέτει επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, κατά την εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που γίνεται επί τη βάσει των εννόμων επιχειρηματικών συμφερόντων της 3M.

  Εάν κατόπιν του αιτήματός σας η 3M περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, η 3M θα αποθηκεύσει τα δεδομένα σας και θα τα επεξεργάζεται άλλως μόνο: (i) με τη συγκατάθεσή σας, (ii) για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση μιας νομικής αξίωσης, (iii) για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή (iv) για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός Κράτους-Μέλους. Η 3M θα σας ενημερώσει επίσης προτού άρει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

  Δικαίωμα διαγραφής. Το δικαίωμα διαγραφής είναι επίσης γνωστό και ως «δικαίωμα στη λήθη». Μπορείτε να ζητήσετε από την 3M να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας. Αυτό το δικαίωμα δεν είναι απόλυτο. Η 3M υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας κατόπιν αιτήματός σας μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: (i) όταν τα προσωπικά δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους τα συνέλεξε ή τα επεξεργάστηκε η 3M, (ii) εάν η 3M επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με βάση τη συγκατάθεσή σας, εσείς αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση προκειμένου η 3M να συνεχίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, (iii) εάν η 3M επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντά της, εσείς εναντιωθείτε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που υπερτερούν προκειμένου η 3M να συνεχίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, (iv) εάν η 3M έχει επεξεργαστεί παράνομα τα προσωπικά δεδομένα σας ή (v) εάν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σε συμμόρφωση με μια νόμιμη υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους-Μέλους στην οποία υπόκειται η 3M.

  Η 3M δεν υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας, εφόσον χρειάζεται να τα επεξεργαστεί προκειμένου: (i) να σκήσει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης και πληροφόρησης της, (ii) να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους-Μέλους στην οποία υπόκειται η 3M ή (iii) να θεμελιώσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί μια νομική αξίωση.

  Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που παρείχατε στην 3M όταν: (i) η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και την 3M, (ii) η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την 3M διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και (iii) η συμμόρφωση με το αίτημά σας δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

  Εάν έχετε το δικαίωμα να λάβετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα και ζητήσετε από την 3M να σας τα παράσχει, η 3M θα σας τα παράσχει σε μορφή δομημένη, κοινά χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από συσκευή.

  Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Η 3M θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει και να επιλύσει οποιοδήποτε αίτημα ή καταγγελία της υποβάλλεται. Επιπροσθέτως, έχετε το δικαίωμα να προσεγγίσετε την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων με σχετικά αιτήματα ή καταγγελίες. Αυτή η αρχή μπορεί να είναι η εποπτική αρχή στη χώρα ή το ομοσπονδιακό κράτος στο οποίο διαμένετε. Η γενική αρμόδια εποπτική αρχή για την 3M στην Ευρώπη είναι η εξής:

  Επιτροπή για την προστασία της ιδιωτικότητας (Commission for the protection of privacy)

  Rue de la Presse 35, 1000 Brussels

  Telefón: +32 (0)2 274 4800

  Telefón: +32 (0)2 274 4800

  E-mail: commission@privacycommission.be

  Webová adresa: www.privacycommission.be

 • Ερωτήσεις για την παρούσα Πολιτική ή τις Δηλώσεις Απορρήτου μας

  Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για την παρούσα Πολιτική ή σχετικά με μια Ειδική Δήλωση Απορρήτου ή τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Ευρωπαίο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της 3M στη διεύθυνση:

  Attn. EU Data Protection Officer
  3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgium
  E-mail: DPO_EU@mmm.com

  Τηλέφωνο:+32 (0)2 274 4800

  Τηλέφωνο: +32 (0)2 274 4800

 • Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και τις Δηλώσεις Απορρήτου μας

  Οι αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, μαζί με πληροφορίες για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές. Η 3M διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική και οποιεσδήποτε Ειδικές Δηλώσεις Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα ισχύουν μόνο για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μετά την κοινοποίηση της αλλαγής.

  Η παρούσα Πολιτική αναθεωρήθηκε τελευταία φορά τον Μάιο του 2018.