1. Ελλάδα
 2. Νομικές Πληροφορίες
 3. Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

  • Η 3Μ διαθέτει στην Ελληνική αγορά τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων: Ιατρικά, νοσοκομειακά και οδοντιατρικά προϊόντα. Λειαντικά οικιακής (Scotch Brite) και βιομηχανικής χρήσης. Αυτοκόλλητες ταινίες πολλαπλών εφαρμογών. Αντανακλαστικές ταινίες σήμανσης. Αντιολισθητικές ταινίες και πατάκια. Υλικά καθαρισμού δαπέδων. Προϊόντα ελέγχου ηλιακής ενέργειας. Προϊόντα επιγραφοποιίας. Προϊόντα βιβλιοχαρτοπωλείου. Μάσκες προστασίας αναπνοής. Ηλεκτρολογικά και τηλεπικοινωνιακά υλικά. Προϊόντα στεγανοποίησης και προστασίας αυτοκινήτου, κ.λ.π.
  • Το τιμολόγιο εξοφλείται μόνο με ιδιαίτερη απόδειξη εισπράξεως, υπογεγραμμένη από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της εταιρίας μας.
  • Τα εμπορεύματα αποστέλλονται από την εταιρία μας που εδρεύει στην Αθήνα και ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή. Κίνδυνοι κατά την μεταφορά των εμπορευμάτων καλύπτονται από τον αγοραστή ή πωλητή κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους έμπροσθεν αναφερόμενους όρους φόρτωσης. Ένσταση για την ποσότητα, την ποιότητα ή την τιμή του προϊόντος που παραλήφθηκε πρέπει να γνωστοποιηθεί γραπτά με συστημένη επιστολή μέσα σε 8 ημέρες από την παραλαβή του εμπορεύματος. Αν περάσει η προθεσμία αυτή, η 3Μ HELLAS MEPE θεωρεί ότι ο αγοραστής δέχθηκε την ποσότητα, την ποιότητα και τις τιμές των εμπορευμάτων που έχουν πουληθεί με το παρόν τιμολόγιο.
  • Ο αγοραστής πρέπει να κατανοήσει την καταλληλόλητα του προϊόντος που αγόρασε με το παρόν τιμολόγιο για την χρήση για την οποία το προορίζει και αναλαμβάνει τον κίνδυνο και την ευθύνη για την όχι καλή του χρήση. Η 3Μ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την όχι καλή χρήση του προϊόντος. Η μόνη ευθύνη της 3Μ είναι να αντικαταστήσει οποιαδήποτε ποσότητα του προϊόντος που θα αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματική.
  • Το τίμημα είναι καταβλητέο στην Αθήνα και συνεπώς όλη η σύμβαση έχει συναφθεί στην Αθήνα και τόπος εκπλήρωσής της είναι η Αθήνα. Παρακαλούμε για την εξόφληση του τιμολογίου αυτού με επιταγή ή έμβασμα στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Νο 669/ Αριθ. Λ/σμου 470005/85, IBAN: GR GR15 0110 6690 0000 6694 7000 585.
  • Οποιαδήποτε διαφορά από την παρούσα θα υπάγεται προς επίλυση στα αποκλειστικά αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.