1. Ελλάδα
  2. Γνωρίστε την 3M

Γνωρίστε την 3Μ

  • Μάθετε για την κουλτούρα συνεργασίας και καινοτομίας μας. Δείτε πώς εφαρμόζουμε την επιστήμη στη ζωή μας.

  • Γίνετε μέλος της ομάδας εργαζομένων της 3M, οι οποίοι με γνώμονα την καινοτομία, συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

  • Βρείτε πληροφορίες για την οικονομική πορεία της 3M και πρόσφατες εταιρικές παρουσιάσεις.

  • Μάθετε πώς επενδύουμε στις κοινωνίες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε.

  • Ανακαλύψτε πώς η παγκόσμια ομάδα σχεδιαστών στην εταιρεία μας χρησιμοποιεί τη δημιουργικότητα και το ομαδικό της πνεύμα της ώστε να αναπτύξει και εξελίξει καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες.

  • Δείτε τους τρόπους με τους οποίους η 3M αγκαλιάζει μια ποικιλόμορφη ομάδα εργαζομένων από διαφορετικές κουλτούρες σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, μεγιστοποιώντας τις προοπτικές μας.

  • Μάθετε πώς οι εργαζόμενοι της 3M δημιουργούν μια κουλτούρα υγείας η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να εκφράσουμε τον καλύτερο εαυτό μας.

  • Διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας της 3Μ ο οποίος διασφαλίζει διαφάνεια και τιμιότητα σε κάθε είδους επαγγελματική μας δραστηριότητα.

Επικοινωνήστε με την 3M

Τηλέφωνο
Διεύθυνση

3M EMEA GmbH,
Kühlhausstrasse 2, 4900 Langenthal, Switzerland

This portlet has not been configured with a feed for this URL. See Wiki Page for details on configuration options.