1. Ελλάδα
  2. Αναζήτηση ΔΔΑ

Αναζήτηση ΔΔΑ (MSDS)

SDS Finder

Εύρεση Αποτελεσμάτων

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να μην ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας του κάθε φορά αντίστοιχου κράτους. Για να εξασφαλίσετε ένα αντίγραφο του ΔΔΑ διαμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας του κράτους σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της 3Μ ή καλέστε στο τηλ. 210 68 85 300 για περισσότερες πληροφορίες. Επίσης παρέχεται  διαδικτυακή άμεση πληροφόρηση για ΔΔΑ άλλων κρατών στην αντίστοιχη τοπική γλώσσα.

 

Συμβουλές Αναζήτησης

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) των Προϊόντων της 3Μ είναι διαθέσιμα στους χρήστες των επικίνδυνων ουσιών - παρασκευασμάτων.

Η 3Μ σας επιτρέπει την πρόσβαση στην πληροφόρηση των ΔΔΑ, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω πληροφόρηση μεταφέρεται πλήρης και χωρίς αλλαγές, εκτός και αν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία παρεχόμενη από την 3Μ, και ούτε το αντίγραφο, ούτε το πρωτότυπο ΔΔΑ πωλείται ή διαφορετικά διανέμεται με σκοπό την αποκόμιση κέρδους.

 

Ονομασία/Αριθμός Προϊόντος

Μπορείτε να καταχωρήσετε ένα συνδυασμό λέξεων και αριθμών στο πεδίο Ονομασία/Αριθμός Προϊόντος για τις ονομασίες και τους κωδικούς τύπων των προϊόντων (model numbers).

Παράδειγμα: desk cleaner 573 όταν ψάχνετε για το 3M™ Desk and Office Cleaner

 

Μορφή Κωδικού ΔΔΑ και Κωδικού Ταυτοποίησης Προϊόντος 3Μ

Παράδειγμα: 10-0157-7 και 70-0160-6830-9

 

Κωδικοί ΔΔΑ (SDS)

Αυτοί οι κωδικοί μερικές φορές αναγράφονται στην επισήμανση της συσκευασίας του προϊόντος.

 

Τμήματα

Δεν γνωρίζετε τον κωδικό του ΔΔΑ πλήρως; Απλά καταχωρήστε τουλάχιστον δύο ψηφία του.

 

Ερωτήσεις για ΔΔΑ

Καλέστε στο τηλ: 210 68 85 300 εάν δεν μπορείτε να βρείτε ειδικές πληροφορίες για το ΔΔΑ που σας ενδιαφέρει.