1. Ελλάδα
  2. Αναζήτηση ΟΠΜΑ

Αναζήτηση ΟΠΜΑ (SVHC)

Αποτελέσματα Ουσιών που προκαλούν Πολύ Μεγάλη Ανησυχία (ΟΠΜΑ /SVHC) για

Αναζητείτε Πληροφορίες για Ουσίες ενός χημικού προϊόντος που προκαλούν Πολύ Μεγάλη Ανησυχία; Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε: Αναζήτηση ΔΔΑ (SDS)
Εύρεση Αποτελεσμάτων

Αυτή η βάση δεδομένων είναι για πληροφορίες Ουσιών αντικειμένων που προκαλούν Πολύ Μεγάλη Ανησυχία (ΟΠΜΑ/SVHC). Αυτή η πληροφόρηση αντιπροσωπεύει την πιo πρόσφατη γνώση και πεποίθηση της 3Μ, η οποία μπορεί να βασίζεται συνολικά ή μερικά σε πληροφόρηση παρεχόμενη από τρίτους προμηθευτές της 3Μ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε: Τμήμα Περιβάλλοντος, Ασφάλειας, Υγιεινής & Ευθύνης Προϊόντος της 3Μ Hellas, Τηλ: 210 68 85 300, Email: innovation.gr@mmm.com. Επίσης παρέχεται ηλεκτρονική πληροφόρηση για ΟΠΜΑ (SVHC) άλλων κρατών στην αντίστοιχη τοπική γλώσσα.

Συμβουλές Αναζήτησης

Ονομασία/Αριθμός Προϊόντος

Μπορείτε να καταχωρήσετε ένα συνδυασμό λέξεων και αριθμών στο πεδίο Ονομασία/Αριθμός Προϊόντος, για τις ονομασίες και τους κωδικούς τύπων (model numbers) των προϊόντων.

Παράδειγμα: desk cleaner 573 όταν ψάχνετε για το 3M™ Desk and Office Cleaner.

 

Μορφή Κωδικού Ταυτοποίησης 3Μ ID

Παρακαλούμε εισάγετε τον κωδικό ταυτοποίησης 3M ID στην ακόλουθη μορφή: xx-xxxx-xxxx-x or xxxxxxxxxxx

Παράδειγμα:  42-0023-4049-7 or 42002340497

 

Τμήματα

Δεν γνωρίζετε πλήρως την ονομασία του προϊόντος ή τον κωδικό ταυτοποίησης του 3M ID (3Μ ID number); Απλά καταχωρήστε ένα τμήμα αυτών αντίστοιχα.