59  
59  
Βρείτε ένα Προϊόν

59  
Metal Fabrication
View Video

Metal Fabrication

ASK A 3M EXPERT

Boost productivity on the assembly floor with the efficiency of tape. Compared to riveting and welding, 3M™ VHB™ Tapes are easy to adopt and require no finishing. A long-lasting bond is as quick and simple as applying the tape.

See 3M™ VHB™ Tapes at work in metal fabrication applications

 • Superior assembly in a fraction of the time

  Superior assembly in a fraction of the time

 • Learn about the amazing durability of 3M VHB tape

  Learn about the amazing durability of 3M™ VHB™ Tape

 • The 3M VHB Customer Experience

  The 3M™ VHB™ Tape Customer Experience

 • Superior Assembly in a Fraction of the Time

  Superior Assembly in a Fraction of the Time


3M™ VHB™ Tape Product Families

 • 4941 Product Family

  The legendary combination of strength, conformability and adhesion makes this family the most capable, all-around 3M™ VHB™ Tape.

 • 5952 Product Family

  A highly conformable tape that excels in attaching plastic and metal emblems to powder coat paints.

 • GPH Product Family

  A conformable tape suitable for high temperatures and multi material bonding. Ideal for bonding prior to powder coat paint processes.


Looking for more information?

Παρουσίαση 1-24 από 59 Αποτελέσματα Αναζητήσης
Σύγκριση μέχρι τρία προϊόντα:
Σύγκριση
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Οι μάρκες που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν εμπορικά σήματα της 3M.
Αλλαγή Τοποθεσίας
Ελλάδα - Ελληνικά