Γιατί να το βάψεις;
Όταν μπορείς να το ντύσεις.

Βρείτε έναν πιστοποιημένο εφαρμοστή κοντά σας