Τι χρειάζεται να κάνω πριν την εφαρμογή;

  • Εφόσον το αυτοκίνητο ή η μηχανή είναι καθαρά, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Ο πιστοποιημένος εφαρμοστής θα καθαρίσει και θα προετοιμάσει την επιφάνεια που θα γίνει η τοποθέτηση, άρα δεν χρειάζεται κάτι επιπλέον.

Βρείτε έναν πιστοποιημένο εφαρμοστή κοντά σας